1. Introductie

Als je een nieuwe handelaar bent, vragen we je onze nieuwe interface te gebruiken voor deze integratiemodus.

Zie onze gedetailleerde handleiding voor meer informatie over de beschikbare functies en mogelijkheden.

Onze Gehoste betaalpagina is de ideale oplossing voor het aan je klanten aanbieden van online betalingen in jouw webshop. Het is een combinatie van grote veelzijdigheid en minimale vereisten:

 • Het is veilig: minimaliseer je PCI-profiel door het afhandelen van gevoelige gegevens aan ons platform uit te besteden!
 • Het is flexibel: pas onze betalingspagina aan met de talloze mogelijkheden voor beeldaanpassing!
 • Het is klantvriendelijk: laat je klanten kiezen uit de betalingsmethoden die ons platform ondersteunt!

Deze grafische voorstelling geeft een breed overzicht van de betrokken partijen en hun verantwoordelijkheden bij het betalingsproces:

Voordat je live transacties gaat verwerken, kun je met alle plezier onze testomgeving gebruiken om kosteloos meer te weten te komen over onze oplossing en de daaraan verbonden verplichtingen! Bekijk hier hoe je een productie-account kunt krijgen of neem contact met ons op als je klaar bent om live te gaan!

2. Aan de slag

Als je transacties op ons platform met een Gehoste betaalpagina wilt verwerken, moet je ervoor zorgen dat

 • Je een productieaccount hebt op ons platform
 • Je voldoet aan de verplichte PCI-vereisten
 • Er minstens één betalingsmethode is geactiveerd in jouw account (controleer via Configuration > Payment methods)
 • Jouw webshop wordt gehost op een server die HTML-formulierkennisgevingen mogelijk maakt. Werp een blik op onze Plugins and extensions als je zelf liever geen software wilt ontwikkelen. Elk van deze volledige oplossingen zal je helpen snel aan de slag te gaan!

3. Integreren met de Gehoste betaalpagina

Ons Gehoste betaalpagina-kanaal stelt je ertoe in staat transacties te verwerken voor alle betalingsmethoden die we aanbieden. Bekijk hier hoe dit werkt en wat je hiervoor moet doen.

Hoe werkt de betalingsstroom

HPP-longIn de grafische afbeelding worden alle stappen weergegeven van een typische Gehoste betaalpagina-transactie

 1. Je klant gaat naar je afrekenpagina's en rond de aankoop af op jouw afrekenpagina.
 2. Je stuurt het betalingsverzoek zonder creditcardgegevens naar onze Gehoste betaalpagina-eindpunt-URL, opgesteld in de vorm van een set verplichte / aanbevolen / optionele parameters. Door dit te doen, wordt jouw klant daarnaast doorgestuurd naar onze Gehoste betaalpagina.
 • (Optioneel) We halen de sjabloon op om de vormgeving en uitstraling van de Gehoste betaalpagina aan te passen
 1. Jouw klant geeft zijn/haar creditcardgegevens op via onze beveiligde Gehoste betaalpagina
 • (Optioneel) We voeren een fraudecontrole uit dankzij onze fraudedetectietools.
 1. We sturen de klant door naar zijn/haar uitgevende bank voor 3D-Secure-authenticatie
 2. De kaarthouder identificeert zichzelf. Ons systeem ontvangt het resultaat van de uitgever
 3. Er zijn op basis van het resultaat twee scenario's mogelijk
 • Als de identificatie mislukt, sturen we de kaarthouder door naar de DECLINEURL, waarmee de betalingsstroom wordt beëindigd. Je ontvangt het resultaat via de feedbackkanalen in de eCommerce-modus.
 • Als de identificatie slaagt, verzenden we de feitelijke financiële transactie naar de verwerver om de transactie te verwerken.
 1. We sturen het betalingsresultaat naar jou terug. We sturen de kaarthouder door naar de ACCEPTURL / DECLINEURL / EXCEPTIONURL, al naar gelang het resultaat van de verwerver. Je ontvangt het resultaat via de feedbackkanalen in de eCommerce-modus
 2. Als de transactie geslaagd is, kun je de goederen / diensten leveren

Doel-eindpunt-URL's in test / live

Ons platform staat je toe verzoeken om nieuwe transacties te sturen naar onze Test-omgeving of Productie-omgeving

Eindpunt-URL TEST

https://ogone.test.v-psp.com/ncol/test/orderstandard_utf8.asp

Eindpunt-URL LIVE

https://secure.ogone.com/ncol/prod/orderstandard_utf8.asp

Gebruik de TEST-URL als je testtransacties wilt uitvoeren zonder financiële impact. De transacties worden naar onze testomgeving gestuurd, en daarmee naar jouw testaccount

Gebruik de PRODUCTIE-URL voor echte transacties die een financiële impact hebben. De transacties worden naar onze live-omgeving gestuurd, en daarmee naar je live-account.

Zorg ervoor dat je naar de LIVE-URL overschakelt zodra je je tests hebt afgerond.

Transactieverzoeken verzenden

Zodra je klant de aankoop afrondt op je afrekenpagina voor de feitelijke betaling, maakt je server een HTTP POST- verzoek.

Stuur het verzoek naar de Gehoste betaalpagina-eindpunt-URL met een set verplichte / aanbevolen / optionele parameters en stuur je klant tegelijkertijd door naar deze URL.

Een typisch verzoek ziet er als volgt uit


<form method="post" action="https://ogone.test.v-psp.com/ncol/test/orderstandard_utf8.asp" id=form1 name=form1>

<!-- general parameters: see Form parameters -->
<input type="hidden" name="PSPID" value="">
<input type="hidden" name="ORDERID" value="">
<input type="hidden" name="AMOUNT" value="">
<input type="hidden" name="CURRENCY" value="">
<input type="hidden" name="LANGUAGE" value="">
<input type="hidden" name="CN" value="">
<input type="hidden" name="EMAIL" value="">
<input type="hidden" name="OWNERZIP" value="">
<input type="hidden" name="OWNERADDRESS" value="">
<input type="hidden" name="OWNERCTY" value="">
<input type="hidden" name="OWNERTOWN" value="">
<input type="hidden" name="OWNERTELNO" value="">

<!-- check before the payment: see Security: Check before the payment -->
<input type="hidden" name="SHASIGN" value="">
<!-- layout information: see Look and feel of the payment page -->
<input type="hidden" name="TITLE" value="">
<input type="hidden" name="BGCOLOR" value="">
<input type="hidden" name="TXTCOLOR" value="">
<input type="hidden" name="TBLBGCOLOR" value="">
<input type="hidden" name="TBLTXTCOLOR" value="">
<input type="hidden" name="BUTTONBGCOLOR" value="">
<input type="hidden" name="BUTTONTXTCOLOR" value="">
<input type="hidden" name="LOGO" value="">
<input type="hidden" name="FONTTYPE" value="">

<!-- post payment redirection: see Transaction feedback to the customer -->
<input type="hidden" name="ACCEPTURL" value="">
<input type="hidden" name="DECLINEURL" value="">
<input type="hidden" name="EXCEPTIONURL" value="">
<input type="hidden" name="CANCELURL" value="">
<input type="submit" value="" id=submit2 name=submit2>

</form>
  

Verplichte / aanbevolen / optionele parameters verzenden

Je moet voor elke transactie een set parameters opnemen. Je vind gedetailleerde informatie (korte beschrijving, indeling, maximumlengte etc.) over elke parameter in onze Parameter Cookbook.

Dit zijn de verplichte, aanbevolen en optionele parameters voor een normaal transactieverzoek:

Verplichte parameters

Parameter Beschrijving / mogelijke waarden
PSPID

The name of your account on our platform to which you send the transaction request.

ORDERID

A unique order number for each request.

The parameter ORDERID is used to check whether requests are accidentally sent twice to our platform.
If two transactions with the same value for ORDERID are sent within 45 days, we will block the second transaction. This check applies only if the first transaction’s PAYIDSUB has reached one of the following statuses:

2
5

Consequentially, an ORDERID can be used only once within 45 days. After that period, ORDERIDs already sent can be re-used

AMOUNT

Amount to be paid by your customer

Multiply the amount by 100 as this parameter must not contain any decimals or other separators

Example:

If the order is 12,34 €, you need to send AMOUNT=1234

CURRENCY

Currency of the amount in ISO 4217 format (ie EUR, GBP etc.)

LANGUAGE

The language our Gehoste betaalpagina is displayed to your customer.

The value is a combination of ISO 639-1 (language) and ISO 3166-1 (country)

Examples:

en_US

fr_FR

Find a full list of all language we support in our Parameter Cookbook.

SHASIGN

Unique character string for order data validation. It is used to make sure that the transaction request is indeed from your server and has not been manipulated by an unauthorised third party.

 

Learn here to learn how to construct it.

Aanbevolen parameters

EMAIL

Your customer’s address / contact data

OWNERADDRESS

OWNERZIP

OWNERTOWN

OWNERCTY

OWNERTELNO

TP

PMLISTTYPE

Modify the look and feel of the Gehoste betaalpagina

Learn here how to do it

Optionele parameters

COMPLUS

Fields to send any additional data you would like to receive in the transaction feedback

Learn here to learn how to use them

PARAMPLUS

PM

Make specific payment methods (un)available on the Gehoste betaalpagina or redirect your customers directly to third-party payment method services (ie. Paypal, iDEAL etc.)

Learn here how to use them

BRAND

PMLIST

EXCLPMLIST

CREDITDEBIT

OPERATION

Override the default operation code in your Back Office for each transaction 

Learn here how to use it

USERID

Link transactions to a specific user in your data bases

Learn here how to use it

ACCEPTURL

DECLINEURL 

EXCEPTIONURL

CANCELURL

HOMEURL 

CATALOGURL 

BACKURL

URLs to receive transaction feedback and to redirect your customers depending on the outcome

Learn here to learn how to use them

De waarde van SHASIGN berekenen

Met zekerheid vaststellen dat transacties die naar ons platform worden verzonden ook echt authentiek zijn, is een integraal deel van de transactiestroom.

Om er zeker van te zijn dat je transactieverzoek niet geheel of gedeeltelijk is gemanipuleerd door een niet-geautoriseerde derde, gebruiken we een methode die veilig is en die makkelijk door jou kan worden geïmplementeerd: het verzenden van de parameter SHASIGN. De SHASIGN is een unieke tekenreeks die maar door twee partijen kan worden opgezet: jij en de Worldline.

De string is gebaseerd op gegevens die tegelijk met de transactie worden verzonden en de beveiligingsinstellingen in jouw Back Office. Deze instellingen zijn alleen toegankelijk voor jou en de Worldline. Ons systeem zal voor elke transactie de tekenreeks reconstrueren die in SHASIGN is verzonden. Als beide tekenreeksen overeenkomen, beschouwt ons platform de transactie als authentiek en zal het de transactie verwerken.

De waarde voor SHASIGN wordt aan de hand van de volgende regels geconstrueerd

 1. Schakel alle parameters / waarden aaneen in één tekenreeks volgens deze formule

Parameternaam + = + parameterwaarde + SHA-IN-wachtwoordzin

Zorg ervoor dat je

 • De SHA-IN-wachtwoordzin gebruikt zoals gedefinieerd in jouw Back Office onder Configuration > Technical Information > Checks for e-Commerce & Alias Gateway > SHA-IN pass phrase
 • Alle parameters (en alleen deze parameters) opneemt die ons systeem meeweegt en dat je deze alfabetisch sorteert zoals gedefinieerd in deze lijst
 • Normaliseer de gegevens (m.a.w. verwijder voorloopspaties / afsluitende spaties)

Een voorbeeld (met daarin alleen verplichte parameters) ziet er als volgt uit

Parameters van het transactieverzoek

AMOUNT=1500 (15.00 x100)
CURRENCY=EUR
LANGUAGE=en_US
ORDERID=1234
PSPID=MyPSPID

  SHA-IN-wachtwoordzin zoals gedefinieerd in Back Office

  Mysecretsig1875!?

  Aaneengeschakelde tekenreeks:

  AMOUNT=1500Mysecretsig1875!?CURRENCY=EURMysecretsig1875!?LANGUAGE=en_USMysecretsig1875!?
  ORDERID=1234Mysecretsig1875!?PSPID=MyPSPIDMysecretsig1875!?

  2. Hash de aaneengeschakelde tekenreeks volgens de geselecteerde hashing-methode in jouw Back Office onder Configuration > Technical Information > Global security parameters > Hash algorithm

  Resulterend overzicht (voor SHA-1-methode):

  F4CC376CD7A834D997B91598FA747825A238BE0A

  3. Verzend je transactieverzoek inclusief het overzicht in de parameter SHASIGN

  Parameters van het transactieverzoek

  AMOUNT=1500 (15.00 x100)
  CURRENCY=EUR
  LANGUAGE=en_US
  ORDERID=1234
  PSPID=MyPSPID

  SHASIGN=F4CC376CD7A834D997B91598FA747825A238BE0A

  Zodra we een transactieverzoek ontvangen, herberekenen we de tekenreeks volgens de door jou verzonden parameters en de SHA-IN-wachtwoordzin / hashing-methode zoals gedefinieerd in jouw Back Office.

  Als we dezelfde waarde krijgen als degene die jij hebt verzonden, sturen we de klant door naar onze Gehoste betaalpagina, alwaar de klant zijn of haar creditcardgegevens kan opgeven.

  Als de reeksen niet overeenkomen, sturen we de klant door naar een foutpagina, terwijl de transactie wordt afgebroken.

  Voor probleemoplossing bij dit soort transacties, kun je een controle uitvoeren in Back Office onder Configuration > Error alwaar we dit soort transacties registreren als "onbekende opdracht" ofwel onbekende order. Ons systeem geeft hier de door jou verzonden SHASIGN weer naast de SHASIGN die ons systeem heeft geconstrueerd. Dit helpt je jouw SHASIGN-berekening aan te passen. Onze Problemen oplossen-handleiding bevat meer informatie over het oplossen van dit probleem. 

  • Neem geen lege parameters op in de aaneengeschakelde tekenreeks
  • Zorg ervoor dat je hoofdletters gebruikt voor parameternamen
  • URL-decodeer de tekenreeks-naar-hash voordat je de hash berekent
  • Er moeten voor alle tekens in de aaneengeschakelde tekenreeks hoofdletters worden gebruikt
  • We bieden ondersteuning voor hashing-methodes SHA-1 / SHA-256 / SHA-512. We bevelen echter aan dat je SHA-256 of SHA-512 gebruikt. Dit biedt maximale beveiliging voor het verificatieproces.
  • We vragen je als extra beveiliging verschillende SHA-wachtwoordzinnen te gebruiken in onze Test-omgeving and Productie-omgeving

  Back Office-instellingen definiëren

  Voor het succesvol verwerken van transacties moet je ook een paar instellingen definiëren in je Back Office. Deze bevinden zich in verschillende tabs onder Configuration > Technical information.  

  Werp een blik op de verplichte, aanbevolen en optionele instellingen

  Verplichte parameters

  Back Office-module  Beschrijving / functie
  Global Security parameters > Hashing method > Hash algorithm Definieer de hashing-methode voor de aaneengeschakelde tekenreeks om de SHASIGN-waarde te berekenen
  Data and origin verification > Checks for e-Commerce & Alias Gateway > SHA-IN pass phrase Definieer de SHA-IN-wachtwoordzin die aan de aaneengeschakelde tekenreeks is toegevoegd om de SHASIGN-waarde te berekenen

  Aanbevolen parameters

  Back Office-module  Beschrijving / functie
  Global transaction parameters > Payment retry

  Het aantal pogingen per transactieverzoek dat je jouw klanten toestaat voor het succesvol afronden van hun betaling. Zodra de laatste poging faalt, krijgt de transactie status 2 toegewezen.

  Global transaction parameters > Processing for individual transactions

  Ons platform biedt jou de mogelijkheid de betalingsverzoeken die we aan onze verwervers sturen op drie verschillende manieren te timen. Selecteer de methode die het beste bij jouw bedrijfsmodel past.

  • Always online (Immediate): we verzenden de transactie meteen zodra we het verzoek van je ontvangen. Als de verwerver niet beschikbaar is, krijgt de transactie status 2 Geschikt voor goederen / diensten die je meteen na aankoop moet leveren
  • Online but switch to offline when the online acquiring system is unavailable: ): we verzenden de transactie meteen zodra we het verzoek van je ontvangen. Als de verwerver niet beschikbaar is, proberen we de transactie te herstellen door deze op een later tijdstip opnieuw te verzenden. Geschikt voor goederen / diensten waarbij een tijdsverschil tussen aankoop en levering acceptabel is.
  • Always offline (Scheduled): We verzenden de transactie op specifieke tijdstippen (ongeveer 4 uur nadat je deze hebt verzonden). Aangezien jouw klant niet hoeft te wachten op het real-time resultaat, wordt de aankoop sneller afgerond dat met de andere methoden. Als gevolg hiervan ontvangen zowel jij als je klant een definitieve transactiestatus met een vertraging van meerdere uren. Geschikt voor goederen / diensten waarbij een tijdsverschil tussen aankoop en levering acceptabel is.
  Transaction feedback > eCommerce > HTTP redirection in the browser Definieer de URL's waarnaar jouw klanten afhankelijk van het resultaat worden doorgestuurd. Zie het hieraan gewijde hoofdstuk voor meer informatie.
  Transaction feedback > eCommerce > Direct HTTP server-to-server request Definieer de URL's en de tijden waarop je transactiefeedback wenst te ontvangen. Zie het hieraan gewijde hoofdstuk voor meer informatie.
  Transaction feedback > eCommerce > Dynamic e-Commerce parameters Selecteer de parameters die je in de transactiefeedback wilt opnemen. Zie het hieraan gewijde hoofdstuk voor meer informatie.
  Transaction feedback > eCommerce > All transaction submission modes > Security for request parameters Definieer een SHA-OUT pass phrase om de oorsprong van de transactiefeedback te valideren. Zie het hieraan gewijde hoofdstuk voor meer informatie.
  Transaction feedback > eCommerce > All transaction submission modes > HTTP request for status changes Definieer de URL en de tijden waarop je na de oorspronkelijke aankoop feedback wilt ontvangen over wijzigingen in de transactiestatus. Zie het hieraan gewijde hoofdstuk voor meer informatie.

  Optionele parameters

  Back Office-module 

  Beschrijving / functie

  Global transaction parameters > Default operation code

  Definieer of ons platform jouw transacties moet verwerken als autorisaties (status 5) of directe verkopen (status 9) ten tijde van het verzoek. Zie het hieraan gewijde hoofdstuk voor meer informatie

  Global transaction parameters > Default data capture (payment) procedure

  Definieer de methode en de timing voor het vastleggen van status 5-transacties. Zie het hieraan gewijde hoofdstuk voor meer informatie

  Payment page > Cancel button

  Zorg ervoor dat een knop in onze Gehoste betaalpagina verschijnt / verdwijnt waarmee je klanten de transactie kunnen afbreken

  Payment page > Back button redirection

  Definieer de URL die aan je klanten wordt verzonden wanneer ze op de knop "Back" klikken in onze Gehoste betaalpagina

  Payment page > General terms and conditions

  Zorg ervoor dat een link naar jouw algemene voorwaarden wordt weergegeven in onze Gehoste betaalpagina

  Transaction e-mails > E-Mails to the merchant

  Definieer of je e-mails van ons systeem wilt ontvangen voor verwerkte transacties. Zie het hieraan gewijde hoofdstuk voor meer informatie

  Transaction e-mails > E-mails to the customer

  Definieer of jouw klanten e-mails van ons systeem moeten ontvangen voor verwerkte orders

  Zie het hieraan gewijde hoofdstuk voor meer informatie

  4. Het uiterlijk en de uitstraling van de betalingspagina aanpassen

  Ons platform stelt je ertoe in staat het uiterlijk en de uitstraling van onze Gehoste betaalpagina aanzienlijk aan te passen. Het aanpassing van de betalingspagina voor jouw bedrijfsentiteit zal je klanten ertoe aanmoedigen hun order af te ronden nadat ze naar de Gehoste betaalpagina zijn doorgestuurd.

  Bekijk onze aanbevelingen om uw bedrijf te optimaliseren!

  Zie hier hoe je deze functionaliteit gebruikt en hoe je de betalingservaring van de klant op verscheidene manieren kunt verbeteren

  Het gebruik van ons platform voor het hosten van sjablonen zal je PCI-niveau niet doen veranderen. Als je ervoor kiest de sjabloon op je eigen platform te hosten, moet je mogelijk aan een hoger PCI-niveau voldoen. Neem contact op me je verwerver voor meer informatie.

  Gebruik de Responsive Payment Page-sjabloon van de Worldline

  De makkelijkste manier om onze Gehoste betaalpagina aan te passen is door de Responsive Payment Page-sjabloon (RPP) te gebruiken. Deze is perfect voor een online winkelervaring via meerdere beeldschermen voor jouw klanten. Het garandeert je een geoptimaliseerde conversie op zowel desktops als mobiele apparaten.

  Om je een makkelijke start te bieden waarbij je over alle mogelijkheden van de sjabloon kunt leren, bieden we je een complete demo-sjabloon. Ga als volgt te werk om deze te gebruiken

   1. Download het zip-bestand.
   2. Meld je aan bij Back Office. Ga naar Configuration > Template > Template selection > eCommerce payment page en klik op "ACTIVATE".
   3. Ga naar Configuration > Template > File Manager > Upload Template Files. Upload de volledige inhoud vanuit het zip-bestand. Na een paar minuten heeft ons systeem de bestanden gevalideerd (in "Uploaded Files" worden ze weergegeven als "Validated" in de kolom "Status"). Ze zijn nu klaar om te worden gebruikt in onze Gehoste betaalpagina
   4. Ga naar Configuration > Template > Template selection > eCommerce payment page. Selecteer het HTML-bestand "IngenicoResponsivePaymentPageTemplate_index.html" in het vervolgkeuzemenu "Default merchant template".


   • Je moet voor onze Responsive Payment Page-sjabloon de weergave van de betalingsmethoden verticaal rangschikken. Je kunt dit doen door de aanvullende parameter PMLISTTYPE=2 te verzenden voor elke transactie.
   • We bevelen aan dat je de grootte van je logo's beperkt tot 300px x 300px. Hierdoor zorg je ervoor dat het laden hiervan op mobiele apparaten zo kort mogelijk duurt

   Afzonderlijke Responsive Payment Page-sjablonen maken

   Ons platform staat je ook toe het demobestand volledig naar eigen wens aan te passing en daarmee zelf een nieuwe sjabloon te maken; ook kun je sjablonen instellen die bij specifieke gelegenheden moeten worden gebruikt, zoals Black Friday, seizoensuitverkopen etc.

   Neem de volgende elementen op om dit te doen:

   • HTML file: de basis voor elke sjabloon (net als "IngenicoResponsivePaymentPageTemplate_index.html" uit het demobestand).
    De sjabloonpagina kan volledig naar jouw eigen wens worden ontworpen. De enige vereiste is dat de pagina de plaatshouder-tekenreeks "$$$PAYMENT ZONE$$$" moet bevatten:

   <html>$$$PAYMENT ZONE$$$</html>

   Deze plaatshouder is gereserveerde ruimte voor de velden waarin je klanten hun creditcardgegevens opgeven. Je kunt de elementen in deze ruimte aanpassen door een CSS-bestand te gebruiken.
   Je kunt de volgende bestandstypes in je sjabloon opnemen: .css, .jpg, .jpeg, .gif, .png, .html, .js.
   Gebruik "$$$TP RESOURCES URL$$$/[de naam van jouw bestand]" om hiernaar te verwijzen in het bestand.

   <html><head>        <link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”$$$TP RESOURCES URL$$$/yourFile.css”>        <script scr=”$$$TP RESOURCES URL$$$/test.js”></script></head><body><div>$$$PAYMENT ZONE$$$</div></body></html>

   Zorg ervoor dat je alle referentiebestanden in Back Office uploadt via Configuration > Template > File Manager > Upload Template Files.

   Gebruik in geen geval BASE-codes, frames of FORM-codes om de tekenreeks $$$PAYMENT ZONE$$$ te omsluiten.

   CSS-bestand: je kunt opmaakmodellen gebruiken voor het aanpassen van zowel jouw elementen in het HTML-bestand als de gereserveerde ruimte voor de velden waarin jouw klanten hun creditcardgegevens opgeven. Voor het aanpassen van die laatste hebben we een klasse gedefinieerd voor de diverse elementen in deze ruimte. Je moet het volgende codeblok toevoegen tussen de codes <head></head> en je moet de eigenschappen van die klassen wijzigen zodat ze bij het uiterlijk en de uitstraling van jouw site passen:

   <style type="text/css"><!--td.ncolh1 {background-color : #006600; color : yellow; font-family : verdana}td.ncoltxtl {background-color : #ffffcc; color : black; text-align : right; font-weight : bold}td.ncoltxtl2 {background-color : #ffffcc; color : black; text-align : right; font-weight : bold}td.ncoltxtr {background-color : #ffffcc; color : black; text-align : left; font-weight : bold}td.ncoltxtc {background-color : #ffffcc; color : black; text-align : center; font-weight : bold}td.ncolinput {background-color : #ffffcc; color : black}td.ncolline1 {background-color : #ffffff; color : black}td.ncolline2 {background-color : #ffffcc; color : black}
   input.ncol {background-color : #006600; color : white}td.ncollogoc {background-color : #ffffcc; color : black; text-align : center; font-weight : bold}table.ncoltable1 { background-color: #ffffcc; }table.ncoltable2 { background-color: #ffffcc; border-width : medium; border-color : green; }table.ncoltable3 { background-color: #ffffcc; }--></style>

   In deze screenshots van het betalingsselectiescherm, het betalingsformulier en de resultaatpagina kun je zien welke elementen je kunt wijzigen met de eigenschappen. 

   Net als bij het HTML-bestand kun je naar bestanden verwijzen in je CSS. Gebruik in plaats van "$$$TP RESOURCES URL$$$/[naam van jouw bestand]" gewoon "./[naam van jouw bestand]"

   • Zorg ervoor dat je je houdt aan de vastgestelde trapsgewijze opmaakmodelsyntaxis.
   • Test je CSS in verscheidene browsers, aangezien de manier waarop die met opmaak omgaan, onderling kan verschillen.

   Sjablonen voor mobiele apparaten maken

   Alhoewel de Responsive Payment Page-sjabloon geschikt is voor alle apparaten, beiden we je ook gespecialiseerde bestanden waarmee je de betalingservaring op mobiele apparaten kunt verbeteren. Werp een blik op de versie met een merk en de "uitgeklede" versie. Je kunt beide versies hier downloaden.

   De basis voor beide versies is een HTML-bestand met de respectieve naam "StandardMobileTemplate" en "StandardMobileTemplate_Generic".  In tegenstelling tot de standaard Responsive Payment Page-sjabloon is dit een combinatie van een HTML-bestand en een CSS-bestand. Je kunt de CSS-eigenschappen als volgt vinden:

   Voorbeeldscreenshot Eigenschappen

   Het kopgedeelte van de betalingspagina:

   https://shared.ecom-psp.com//v2/images/guides/e-commerce/e-com-adv_css_01.jpg?language_id=1

   .securedBG{background: #797979;}.secured{padding: 8px 20px 0px 40px;color: #ffffff;width: 235px;margin: 0 auto;background: url("lock.png") 5px no-repeat #797979;
   height: 30px;
   }- Order Summarytable.ncoltable1{width: 100%;margin: 0 auto;min-width: 300px !important;}td.ncoltxtl{font-family: open-sans ,Verdana,sans-serif;font-size: 14px;background-color:#ffffff;text-align : left !important;font-weight : bold !important;vertical-align:bottom;}td.ncoltxtr{text-align: left;font-weight: normal;font-family: open-sans ,Verdana,sans-serif;font-size: 14px;background-color:#ffffff;}

   De sectie met betalingsgegevens waarin klanten hun creditcardgegevens kunnen opgeven

   https://shared.ecom-psp.com/v2/images/guides/e-commerce/Group 18.svg?language_id=1

   td.ncolinput{text-align: left;font-weight: normal;font-size: 14px;font-family: open-sans ,Verdana,sans-serif;
   display: block;box-shadow: none !important;}input.ncol{background-color: #ffffff;height: 40px;font-size: 14px;text-align: center;padding: 0px;font-family: open-sans ,Verdana,sans-serif;margin: 0 35px 20px;border-bottom: 1px solid #999999;border-radius: 0px;-webkit-appearance: none !important;-webkit-border-radius: 0 !important;}td.ncoltxtl2{text-align: left;font-family: open-sans ,Verdana,sans-serif;white-space: nowrap;display: block;
   font-size: 14px;background-color:#ffffff;}

   Het voettektstgedeelte van de betalingspagina:

   https://shared.ecom-psp.com/v2/images/guides/e-commerce/Group 18.svg?language_id=1

   td.ncollogoc{text-align: center;font-weight: normal;font-size: 14px;padding: 2px;vertical-align: top !important;}td.ncollogoc IMG{width: 90px;height: 55px;margin-right: 4px;}.ncollogoc td .ncol{width: auto;padding-right: 10px;padding-left: 10px;cursor:pointer;}.ncollogoc input.ncol{margin-top:10px !important;-webkit-appearance: none !important;-webkit-border-radius: 0 !important;}

   De betalingsstatuspagina waarnaar jouw klanten worden doorgestuurd na validering van de creditcardgegevens:

   https://shared.ecom-psp.com/v2/images/guides/e-commerce/Group 18.svg?language_id=1

   td.ncoltxtc{background-color:#ffffff;color:#999999;padding: 0px;text-align: left;font-weight: normal;font-size: 14px;border-top: 0px solid #ffffff;font-family: open-sans ,Verdana,sans-serif;}td.ncoltxtc h3</code{text-align: center;font-weight: normal !important;padding: 5px;font-family: open-sans ,Verdana,sans-serif;}td.ncoltxtmessage{background-color: #ffffff;color: #999999;text-align: left;font-weight: normal;}

   Meerdere sjablonen gebruiken

   Je kunt meerdere sjablonen naar Back Office uploaden en er individueel naar verwijzen voor transacties.

   Standaard wordt voor elke transactie de sjabloon gebruikt die in Back Office is geselecteerd onder Configuration > Template > Template selection > eCommerce payment page > in het vervolgkeuzemenu "Default merchant template". Je kunt deze instelling echter uitschakelen door een extra parameter mee te sturen met je transactieverzoek

   Parameter Beschrijving / mogelijke waarden
   TP

   By sending the file name of any of your HTML files uploaded in the Back Office (Configuration > Template > File Manager > Uploaded files), you can select a specific template for the transaction

   Example: “myTemplate.html”

    

   Dynamische sjabloon gebruiken

   Ons platform laat ook toe dat je onze Gehoste betaalpagina aanpast door een sjabloon op je eigen server te hosten.

   Het aanmaken van de HTML/CSS werkt op dezelfde wijze als beschreven in het vorige hoofdstuk. Aangezien je de sjabloon echter niet in Back Office uploadt maar het op je eigen server host, zijn er een paar verschillen

   • Als je ons systeem de instructie wilt geven de sjabloon van jouw server te laden, moet je bij al je transactieverzoeken een extra parameter meesturen:

   Parameter

   Beschrijving / mogelijke waarden

   TP

   The URL of the dynamic template page

   The URL must be absolute (contain the full path) and cannot be relative.

   Do not specify any ports in your URL, we only accept ports 443 and 80.

   Any component included in the template page must also have an absolute URL.

    

   • Alhoewel je voor alle orders dezelfde sjabloon kunt gebruiken (of deze kunt variëren door de parameter TP te verzenden), kan je toepassing deze dynamisch genereren conform de orderparameters. Je kunt dit bereiken door een vaste sjabloon-URL te gebruiken die een resultaat retourneert dat afhangt van het ordernummer. Ons systeem voegt de hoofd-betalingsgegevens toe - inclusief het orderreferentienummer van de handelaar - wanneer het de sjabloonpagina ophaalt:

   HTTP request = url_page_template?ORDERID=...&AMOUNT=...&CURRENCY=…

   • Als je ervoor kiest de sjabloon op je eigen platform te hosten, moet je mogelijk aan een hoger PCI-niveau voldoen. Neem contact op met je verwerver voor meer informatie
   • Aangezien het laden van een sjabloon van jouw server langer duurt dan het laden van onze eigen server, zal de gehele betaling langer duren. Ons systeem is geconfigureerd met een time-out van 5 seconden voor het verzoek de dynamische sjabloon op te halen. Neem contact op met ons supportteam als je de lengte van de time-out wilt wijzigen.
   • Als een van de elementen die je op de dynamische sjabloonpagina gebruikt, niet op een beveiligde server wordt gehost, zullen de meeste browsers de verbinding met ons platform niet als veilig herkennen. We raden je daarom met klem aan al je bestanden op een beveiligde server te hosten.

   Sjabloon-beveiligingscontrole inschakelen

   We hebben meerdere beveiligingscontroles geïmplementeerd voor de sjabloon om jouw klanten tegen fraude te beschermen.

   Meld je aan bij Back Office en ga naar: Configuration > Template > Advanced configuration. Je kunt de volgende instellingen aanpassen

   • Global > Enable JavaScript check on template
    Wanneer deze zijn geactiveerd, controleert ons platform of JavaScript wordt gebruikt op de sjabloonpagina. Als JavaScript in gebruik is, zullen we de sjabloon blokkeren en zullen we in plaats hiervan een standaardsjabloon gebruiken.
   • Dynamic template 

   Als je "Yes" selecteert voor "Allow usage of dynamic template", moet je één of meer vertrouwde websitenamen configureren waar de dynamische sjabloon wordt gehost. Als je meerdere namen invoert, moet je deze scheiden met een puntcomma (";"). Zorg ervoor dat het volledige URL-domeinpad toevoegt (submappen waar de sjabloon zich bevindt, kunnen worden weggelaten).
   Ons systeem vergelijkt voor elke transactie de waarde die in de parameter TP is verzonden met de websitenamen die in Back Office zijn geconfigureerd. Indien deze niet overeenkomen, blokkeren we de dynamische sjabloon en laden we in plaats daarvan een sjabloon die je in Back Office hebt geüpload. Als je nog geen sjabloon hebt geüpload, laadt ons systeem in plaats daarvan een standaardsjabloon.

   https://shared.ecom-psp.com//v2/images/guides/e-commerce/e-com-adv_css_01.jpg?language_id=1

   5. Klanten doorsturen na aankoop

   Nadat jouw klant zijn of haar creditcardgegevens heeft opgegeven, sturen we de gegevens ter validatie naar de verwerver. Zodra we het resultaat ontvangen, sturen we jouw klant naar een door jou gekozen pagina.

   Je kunt voor elk scenario aan afzonderlijke URL definiëren. De waarde van SHASIGN berekenen

   Er zijn twee opties voor het definiëren van deze URL's:

   1. Via Back Office: ga naar Configuration > Technical Information > Transaction feedback > eCommerce > HTTP redirection in the browser.  Geef een URL op in het veld voor het respectieve scenario:

   Veld

   Beschrijving

   Accepturl

   Succesvolle transacties (status 5, 41 or 9)

   Declineurl

   Geweigerde transacties (status 2)

   Exceptionurl

   Geannuleerde transacties (status 1)

   Cancelurl

   Transacties met een onzeker resultaat (status 51 or 92)

   2. Stuur de volgende aanvullende parameters voor elk transactieverzoek:

   Parameter

   Beschrijving / mogelijke waarden

   ACCEPTURL

   Succesvolle transacties (status 5, 41 or 9)

   DECLINEURL

   Geweigerde transacties (status 2)

   CANCELURL

   Geannuleerde transacties (status 1)

   EXCEPTIONURL

   Transacties met een onzeker resultaat (status 51 or 92)

   • Als je URL's hebt gedefinieerd zoals beschreven in optie 1 en ook waarden voor de parameters hebt verzonden zoals beschreven in optie 2, zullen de URL's in Back Office worden overschreven door de parameterwaarden.
   • Als een of meer van je URL's niet voldoet aan het HTTPS-protocol maar alleen aan het HTTP-protocol, krijgt je klant mogelijk een browserwaarschuwing dat hij of zij een niet-beveiligde omgeving bezoekt. Voor dergelijke gevallen kunnen we je klanten een kennisgeving laten zien voordat ze worden doorgestuurd. Activeer dit in Back Office via Configuration > Technical Information > Transaction feedback > eCommerce > HTTP redirection in the browser door het selecteren van "I would like Worldline to display a short text to the customer on the secure payment page if a redirection to my website is detected immediately after the payment process."
   • If any of your server-to-server feedback URLs (as configured in your account under Configuration > Technical Information > Transaction Feedback > Direct HTTP server-to-server request) replies with a text, plain HTML code or a HTTP 302 redirection command, our system will show the page as-is to your customer. Neither of the redirection URLs (ACCEPTURL etc.) will be shown to your customers.

    Als je geen van de opties kiest, sturen we je klanten in plaats daarvan naar een van onze algemene resultatenpagina's. De pagina's zullen het resultaat vermelden in de taal die je met de parameter LANGUAGE hebt verzonden (m.a.w. "Geautoriseerd" voor status 5).

    Je kunt een catalogus en/of startpagina-URL toevoegen op de resultatenpagina waarnaar je je klant doorstuurt.  Hiervoor moet je de volgende parameters meesturen met het transactieverzoek

    Parameter

    Beschrijving / mogelijke waarden

    CATALOGURL

    URL of your catalogue

     

    If sent, a “Back to our catalouge” button will be visible on our generic result page

    HOMEURL

    URL of your home page

     

    If sent, a “Back to merchant site” button will be visible on our generic result page

     

    Can also be defined in the Back Office via Configuration > Technical Information > Payment page > Back button redirection, but will be overwritten if you send this parameter

    If you send the value "NONE", the button is not displayed

    6. Transactiefeedback krijgen

    Ons platform biedt meerdere manieren waarop we feedback naar jouw server kunnen sturen, zodat je op de hoogte blijft van transactieresultaten. Je kunt deze informatie gebruiken om de transactie op een later tijdstip te openen om onderhoudsbewerkingen uit te voeren (m.a.w. een terugbetaling).

    Feedbackparameters selecteren

    Je kunt, afhankelijk van de vereisten van jouw database, precies definiëren wat voor soort informatie je wilt ontvangen. Aangezien we de feedback per afzonderlijke parameter verzenden, kun je deze naar wens selecteren in Back Office:

    • Ga naar Configuration > Technical Information > Transaction feedback > eCommerce > Dynamic e-Commerce parameters
    • Verplaats de parameters die je in de feedback wilt ontvangen van het vak "Available" naar het vak "Selected". De volgende parameters zullen altijd in de feedback worden opgenomen en kunnen niet worden verwijderd

    NCERROR

    PAYID

    ORDERID

    STATUS

    De waarde van SHASIGN berekenen voor feedbackverzoeken

    Net zoals wij de verzoeken van jouw server valideren, kun jij de oorsprong van onze feedback valideren.

    Ten einde ervoor te zorgen dat de ontvangen feedback authentiek is en niet een inbreuk van derden is, bieden wij je aan je een overzicht te sturen op basis van de parameters die in de feedback worden verzonden. Door zelf dit overzicht terug te berekenen op basis van de parameters, kun je makkelijk de authenticiteit van de feedback controleren.

    De manier waarop dit overzicht wordt berekend, volgt hetzelfde principe als wat in dit hoofdstuk wordt beschreven. Aangezien er een paar verschillen van toepassing zijn, vragen we je een blik te werpen op het volgende overzicht van alle stappen:

     1. The feedback your server receives includes a parameter called SHASIGN, containing the digest

     To recalculate the digest, concatenate all parameters / values to one string according to the formula

    Parameternaam + = + parameterwaarde + SHA-OUT-wachtwoordzin

    Zorg ervoor dat je

    • De SHA-OUT-wachtwoordzin gebruikt die in jouw Back Office is gedefinieerd onder Configuration > Technical Information > Transaction feedback > All transaction submission modes > SHA-OUT pass phrase
    • Alle parameters (en alleen deze parameters) opneemt die ons systeem meeweegt en dat je deze alfabetisch sorteert zoals gedefinieerd in deze afzonderlijke SHA-OUT-parameterlijst
    1. Hash de aaneengeschakelde tekenreeks volgens de geselecteerde hashing-methode in jouw Back Office onder Configuration > Technical Information > Global security parameters > Hash algorithm

    2. Vergelijk jouw overzicht met het overzicht dat je van ons hebt ontvangen. Als de twee overeenkomen, heb je de bevestiging dat de ontvangen feedback authentiek is
    • Deze functie is optioneel, aangezien het serververzoek een gesloten lus is met aanvullende beveiligingslagen (TLS / HTTPS / IP-filters op jouw server - raadpleeg onze Firewall-documentatie voor meer informatie hierover)
    • Als je deze functionaliteit toch wilt gebruiken, moet je ervoor zorgen dat je een SHA-OUT-wachtwoordzin configureert. Zo niet, dan sturen we geen overzicht in de feedback

    Feedback ontvangen

    Zodra je de feedbackparameters hebt geselecteerd en een SHA-OUT hebt gedefinieerd, bent je klaar om feedback te ontvangen. Ons platform biedt twee manieren om dit te doen:

    1. Feedback ontvangen op doorstuur-URL's: zodra je klanten op een van deze URL's belanden, versturen we een navenant GET-verzoek. Je kunt deze optie gebruiken door de volgende vlag in te stellen bij Configuration > Technical Information > Transaction feedback > eCommerce > HTTP redirection in the browser:

    Deze optie werkt alleen als jouw klanten hun browser afsluiten nadat het doorsturen voltooid is. Als je onafhankelijk wilt zijn van de gedragingen van je klant, bieden we een tweede optie, zoals hierna beschreven

     2. Server-to-server-feedback ontvangen: je kunt afzonderlijke URL's definiëren en een tijdstip kiezen waarop je de feedback wilt ontvangen. Als je deze optie wilt gebruiken, ga je naar Configuration > Technical Information > Transaction feedback > eCommerce > Direct HTTP server-to-server request. Definieer hier het volgende:

    Timing of the request

    • Always deferred (not immediately after the payment).
    • Online
    • Online but switch to a deferred request when the online requests fail.

    Feedback ontvangen

    • 10 minuten na de aankoop
    • Meteen na de aankoop
    • Meteen na de aankoop of 10 minuten na de aankoop als de eerste feedbackoverdracht mislukt

    If the payment's status is "accepted", "on hold" or "uncertain".

    Feedback ontvangen voor transacties die in status 5 / 9 of 51 / 91 eindigen op een URL naar keuze

    If the payment's status is "cancelled by the client" or "too many rejections by the acquirer".

    Feedback ontvangen voor transacties die in status 1 of 2 eindigen op een URL naar keuze

    Request method

    Feedback ontvangen als GET of POST

     

    • Om er zeker van te zijn dat jouw server onze feedback accepteert, moet je ervoor zorgen dat je jouw firewall goed instelt
    • Voor de timing-opties "Always deferred" en "Online but switch to a deferred request […]" zal ons platform vier keer proberen je de feedback te sturen als we je de feedback niet in eerste instantie kunnen sturen
    • We raden om beveiligingsredenen aan dat je POST selecteert en niet GET

    Feedback ontvangen voor latere statuswijzigingen

    In sommige gevallen verandert de status van je transactie op een later tijdstip na de oorspronkelijke aankoop. Ga naar Configuration > Technical Information > Transaction feedback > All transaction submission modes > HTTP request for status change als je feedback wilt ontvangen voor deze zogenaamde "offline" statuswijzigingen. Definieer hier het volgende:

    Timing of the request

    • Only at the time of the order authorisation request
    • For each offline status change (payment, cancellation, etc.).

    Feedback ontvangen

    5 / 51 / 52

    91 / 92

    61 / 62

    81 / 82

    91 / 92

    URL on which the merchant wishes to receive a deferred HTTP request, should the status of a transaction change offline.

    De feedback ontvangen op een door jou gekozen URL

    Feedback opnieuw verzenden

    In sommige gevallen verloopt een doorsturing / feedbackverzoek niet op de juiste wijze. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als jouw klant op de knop Terug in zijn of haar browser klikt. Ga naar Configuration > Technical Information > Transaction feedback > General en schakel "I would like Worldline to re-launch the "end of transaction" (post-payment request/redirection) process if required" in om verwarring bij de klant te vermijden en ervoor te zorgen dat je de feedback alsnog krijgt. Dit zorgt ervoor dat

    • je klanten op de juiste doorstuur-URL terechtkomen na de aankoop
    • je de feedback ontvangt op jouw URL's

    7. Veilige betaling met 3-D Secure

    3-D Secure (3DS) is een belangrijk onderdeel van de transactieverwerking voor je klant. Het kost jou geen extra moeite. Zorg er gewoon voor dat 3DS actief is op al je kaartbetalingsmethoden, en dan zorgen wij voor de rest.

    Sinds de introductie van 3DSv2 zijn er nieuwe regels van toepassing. Hoewel we alle relevante gegevens tijdens het betalingsproces voor jou verzamelen, kun je de 3DSv2-aanpak van risicobeoordeling toch nog effectiever maken. Dit kun je doen door aanvullende parameters (aanbevolen / optionele) mee te verzenden met de transactie.

    PSD2 verhoogt de transparantie van het betalingsproces voor jou en je klanten. Dit is vooral nuttig bij status 2-transacties.
    Onze feedbackparameter CH_AUTHENTICATION_INFO geeft je gedetailleerde informatie van de uitgevers wanneer zij transacties van je klanten weigeren. Deel deze informatie met je klanten zodat ze begrijpen waarom hun bank de transactie heeft geweigerd.

    Om in je doorverwijzings-URL's, CH_AUTHENTICATION_INFO te krijgen, selecteer je deze parameter in de Back Office via Configuratie > Technische instellingen > Transactiefeedback > Dynamische e-Commerce parameters. Dit zorgt er ook voor dat deze informatie zichtbaar is in het transactieoverzicht via Transacties > Beheer transacties / Financiële historiek.
    Aangezien je de informatie niet op tijd krijgt om je doorverwijzings-URL's aan te passen nadat een transactie is afgerond, raden we je aan "Ik wil dat Worldline een kort redirectiebericht toont aan de klant voordat deze wordt teruggestuurd naar mijn website." in te schakelen in de Back Office via Configuratie > Technische instellingen > Transactiefeedback > eCommerce > HTTP redirectie in de browser. Ons platform verwijst je klanten dan door naar onze resultatentussenpagina met de informatie, voordat ze uiteindelijk op je doorverwijzings-URL's terechtkomen.

    Denk eraan dat niet alle uitgevers informatie delen over waarom ze transacties weigeren. Daarom is CH_AUTHENTICATION_INFO in sommige gevallen leeg.

    Gebruik de volgende kaartnummers in onze Test-omgeving om een respons van de uitgever te simuleren:
    Amex: 349586710563469
    MasterCard: 5111823134937549
    Visa: 4010759044222272

    7.1 Uitsluitingen van de 3DSv2-regel

    Sommige transacties zijn uitgesloten van SCA. Als een of meer van jouw transacties hieronder vallen, wordt 3-D Secure niet geïmplementeerd. Raadpleeg onze gedetailleerde handleiding hier voor meer informatie over de types transacties waar dit voor geldt.

    Je kunt op twee manieren vragen 3-D Secure niet toe te passen

    1. Authenticatie door selectie van de juiste waarden voor Mpi.threeDSRequestorChallengeIndicator en 3DS_EXEMPTION_INDICATOR
     Parameter Waarden
     Mpi.threeDSRequestorChallengeIndicator Lengte: 2 tekens
     Gegevenstype: tekenreeks
     Geaccepteerde waarden:
     • 01 = Geen voorkeur
     • 02 = Er wordt niet om een challenge gevraagd - gebruik deze waarde voor transacties met een laag bedrag (minder dan 30 euro)
     • 03 = Er wordt om een challenge gevraagd: voorkeur handelaar
     • 04 = Er wordt om een challenge gevraagd: Verordening - gebruik deze waarde wanneer je een terugkerende transactie met je klant instelt of wanneer je de transactie opnieuw probeert na een soft decline (zachte weigering)
     • 05 = Er wordt niet om een challenge gevraagd [er is al een risicoanalyse voor de transactie uitgevoerd]. Gebruik deze waarde als jouw verwerver TRA-uitzonderingen met je is overeengekomen.
     • 07 = Er wordt niet om een challenge gevraagd [SCA is al uitgevoerd]. Gebruik deze waarde wanneer je de SCA aan jouw kant uitvoert; moet zijn goedgekeurd door jouw verwerver
     3DS_EXEMPTION_INDICATOR Lengte: 2 tekens
     Gegevenstype: tekenreeks
     Geaccepteerde waarden:
     • 03 = TRA* uitgever
     • 04 = Uitzondering laag bedrag
     • 05 = TRA* handelaar/verwerver
     • 06 = Whitelisting
     • 07 = Bedrijf
     • 08 = Vertraagde verzending
     • 09 = Gedelegeerde authenticatie (gecertificeerde wallet)

     * Transaction risk analysis

     Controleer het authenticatielogboek in Back Office en zoek naar "TransStatus = I" om te zien of de uitgever de uitzondering heeft verleend. Indien een transactie frauduleus blijkt te zijn, kun je echter geen beroep doen op de aansprakelijkheidsverschuiving

    2. Autorisatie door selectie van de juiste 3DS-EXEMPTION en FLAG3D
     Verstuur de volgende parameters om 3-D Secure helemaal over te slaan:
     Parameter Waarden
     FLAG3D N = het 3DS-authenticatieproces overslaan
     3DS_EXEMPTION_INDICATOR Lengte: 2 tekens
     Gegevenstype: tekenreeks
     Geaccepteerde waarden:
     • 03 = TRA* uitgever
     • 04 = Uitzondering laag bedrag
     • 05 = TRA* handelaar/verwerver
     • 06 = Whitelisting
     • 07 = Bedrijf
     • 08 = Vertraagde verzending
     • 09 = Gedelegeerde authenticatie (gecertificeerde wallet)

     * Transaction risk analysis


     Het blijft echter aan de uitgever of een authenticatieproces moet worden doorlopen. Indien de uitgever 3DS eist, zal de transactie worden afgewezen met foutcode 40001139.
     Als de transactie wordt geaccepteerd zonder 3-D Secure, verlies je jouw aansprakelijkheidsbescherming.

     Wanneer jouw klanten een nieuwe terugkerende betaling bij je instellen, moet onder de PSD2-regels altijd sterke authenticatie worden gebruikt voor de eerste transactie. Verzend alle relevante 3DS-parameters, COF-parameters tezamen met Mpi.threeDSRequestorChallengeIndicator=04. Dit zorgt ervoor dat de uitgever zich bewust is van dit verzoek en dat deze de transactie zal goedkeuren

    Wrijvingsloze/Controlestroom

    Als je geen vrijstelling wilt aanvragen maar vertrouwt op het door de uitgever implementeren van een wrijvingsloze stroom en de aansprakelijkheidsbescherming houdt, moet je een paar extra parameters verzenden.
    Door deze parameters te verzenden voor deze netwerken, verhoog je de kans op een wrijvingsloze stroom.

    • Carte Bancaire (als je deelneemt aan het laag-risicoprogramma voor handelaren, wordt dit sterk aangeraden)
     ECOM_BILLTO_POSTAL_CITY
     ECOM_BILLTO_POSTAL_COUNTRYCODE
     ECOM_BILLTO_POSTAL_STREET_LINE1
     ECOM_BILLTO_POSTAL_POSTALCODE
     EMAIL
     OWNERTELNO
     Mpi.shippingIndicator
     REMOTE_ADDR

    • MasterCard
     ECOM_BILLTO_POSTAL_CITY
     ECOM_BILLTO_POSTAL_COUNTRYCODE
     ECOM_BILLTO_POSTAL_STREET_LINE1
     ECOM_BILLTO_POSTAL_POSTALCODE
     EMAIL
     OWNERTELNO
     ADDMATCH
     REMOTE_ADDR

    Je kunt zelfs de kans op een wrijvingsloze flow en een hoger conversiepercentage verhogen door meer optionele parameters te versturen.

    Soft Decline

    Een typische flow voor een dergelijke transactie met Soft Decline ziet er als volgt uit

    1. Je stuurt in je eerste verzoek FLAG3D=N en de geschikte waarde voor parameter 3DS_EXEMPTION_INDICATOR zonder verdere authenticatieparameters. Je geeft zo aan dat je 3-D Secure wilt overslaan. Het is mogelijk dat de transactie op dit punt wordt geaccepteerd.
     Als de transactie echter wordt geweigerd door de bank van je klant, omdat deze erop staat dat 3-D Secure wordt gebruikt, geven we dit aan in de feedbackparameter door NCERROR=40001139 te verzenden. De transactie wordt in status 2
    2. Je kunt deze geweigerde transactie herstellen door deze opnieuw te verzenden door de volgende parameters naar ons platform te sturen
     1. De e-Commerce DirectLink parameters zoals deze worden verzonden in je eerste verzoek als een nieuwe eCommerce- of DirectLink-order
     2. FLAG3D=Y om aan te geven dat 3-D Secure moet worden geïmplementeerd
     3. De 3DSv2-authenticatieparameters as described here
     4. Mpi.threeDSRequestorChallengeIndicator=04 om aan te geven dat de bank van je klant 3-D Secure vereist na de Soft Decline

    Je klant moet tijdens dit tweede verzoek met goed gevolg door de 3-D Secure-authenticatie heenkomen. Als laatste bereikt de transactie status 2 of 9. Dit hangt er vanaf of je klant de authenticatie doorstaat en de betaling door zowel jou als de bank van je klant wordt geaccepteerd

    Soft Decline  is momenteel beschikbaar voor de betalingsmethoden Visa, MasterCard, American Express en Carte Bancaire.

    7.2 Test cards

    You can use the following test card to simulate a 3-D Secure registered card in our test environment:

    Frictionless Flow
    Brand Card number Expiry date
    VISA 4186455175836497 Any date in the future
    Mastercard 5137009801943438 Any date in the future
    American Express 375418081197346 Any date in the future
    Carte Bancaire 4150557357382737 Any date in the future

    Challenge Flow
    Brand Card number Expiry date
    VISA 4874970686672022 Any date in the future
    Mastercard 5130257474533310 Any date in the future
    American Express 379764422997381 Any date in the future
    Carte Bancaire 4150550997933993 Any date in the future

    More test cards numbers can be downloaded here.

    7.3 Een overzicht krijgen van 3-D Secure-transacties

    We bieden je een manier om je 3DS-rapport te openen in Back Office zodat je jouw transacties en hun 3-D Secure-resultaten kunt volgen.

    In deze video wordt uitgelegd hoe je jouw rapport snel en makkelijk kunt instellen.

    8. Extra mogelijkheden gebruiken

    Onze Gehoste betaalpagina biedt nog veel meer functionaliteit. Hierdoor wordt deze oplossing zelfs nog beter aanpasbaar op jouw individuele behoeften en biedt ze je aanvullende mogelijkheden om jouw bedrijf te doen gedijen.

    Transacties verwerken via Alias Manager

    Net als bij onze andere oplossingen, kun je onze Alias Manager gebruiken voor het aanmaken, opslaan en bijwerken van kaartgegevens met de Gehoste betaalpagina. Bekijk het hieraan gewijde hoofdstuk om het traject voor je klanten nog makkelijker een naadlozer te maken!

    E-mails voor orders ontvangen en verzenden

    Ons systeem kan zowel aan jou als je klant e-mails met orderbevestiging sturen zodra een betaling is afgerond. Als je deze optie wilt gebruiken, ga je naar Configuration > Technical Information > Transaction e-mails > E-mails to the merchant / E-mails to the customer. Selecteer hier het volgende

     • E-mails to the merchant

     E-mail address(es) for transaction-related e-mails

     Het e-mailadres / de e-mailadressen waarnaar de e-mails worden verzonden.

     Receive transaction confirmation e-mails

     • Yes, but only for e-Commerce transactions.
     • Yes, for all transaction submission modes.

     E-mail ontvangen voor transacties die je verwerkt via

     Receive e-mails in the event of offline transaction status changes

     • Yes, but only at the time of the order authorisation request.
     • Yes, for each offline status change (payment, cancellation, etc.).

     E-mail ontvangen

     5 / 51 / 52
     91 / 92
     61 / 62
     81 / 82
     91 / 92

      

     • E-mails to the customer

     Support E-mail address to include in transaction-related e-mails

     Neem jouw e-mailadres op in de e-mail

     Support Phone number to include in transaction-related e-mails

     Neem jouw telefoonnummer op in de e-mail

     • I would like Worldline to send a transaction confirmation e-mail to the customer.
     • I would like Worldline to send a transaction confirmation e-mail to the customer at the time of the capture.
     • I would like Worldline to send a transaction confirmation e-mail to the customer at the time of the refund.

     Je klanten ontvangen e-mail voor transacties die

     Een betalingslink sturen per e-mail

     Je hoeft je klanten niet in real-time naar onze betalingspagina door te sturen. In plaats daarvan kun je klanten ervoor laten kiezen op elk gewenst tijdstip hun creditcardgegevens op te geven!

     U kunt dit bereiken door je klanten een e-mailbericht te sturen waarin het verzoek is opgenomen als

     • POST: een HTML-formulier met verborgen HTML-velden waarmee de benodigde parameters aan ons worden verzonden
      Dit HTML-formulier werkt op dezelfde manier als wordt gedemonstreerd gedemonstreerd in ons voorbeeld voor de afrekenpagina voor jouw webshop

     • GET: een link die bestaat uit het eindpunt met toevoeging van de benodigde parameters:
      https://ogone.test.v-psp.com/ncol/test/orderstandard.asp / orderstandard_utf8.asp?PSPID=TESTSTD&OrderID=order123&amount=12500¤cy=EUR&SHASIGN=8DDF4795640EB9FE9B367315C48E47338129A4F5& …

     In allebei de gevallen komen je klanten terecht op onze beveiligde betalingspagina, zoals beschreven in stap 2 van ons overzicht van de betalingsstroom,, waarbij de betalingsstroom op dat punt wordt gestart.

     • Als u ervoor kiest om deze functie in een GET-oproep te implementeren, zorg er dan voor dat er geen persoonlijke gegevens van uw klant worden verzonden binnen het bestand, zoals een e-mail of een telefoonnummer
     • Neem de parameter SHASIGN op in het HTML-formulier / de link, net als bij alle andere betalingsverzoeken
     • Laat het veld "URL van de pagina van de merchant met het betalingsformulier, die de volgende pagina zal oproepen: orderstandard.asp" (Configuratie > Technische instellingen > Verificatie data en herkomst > Verificatie voor e-Commerce & Alias Gateway) leeg in je PSPID waarnaar het verzoek wordt verzonden (parameter PSPID). Als je dat niet doet, weigert ons platform het verzoek met een "unknown order/1/r/” foutmelding

     Maak een voorselectie van de beschikbare betalingsmethoden in de Gehoste betaalpagina

     Ons platform geeft standaard alle betalingsmethoden in de Gehoste betaalpagina weer die actief zijn in jouw Back Office (Configuration > Payment methods). Door één of meer van de volgende parameters mee te sturen met jouw transactieverzoeken, definieer je de lijst met beschikbare betalingsmethoden in het scherm waar de betalingsmethode wordt geselecteerd.

     Je vind gedetailleerde informatie (korte beschrijving, indeling, maximumlengte etc.) over elke parameter in onze Parameter Cookbook.

     Parameter

     Beschrijving / mogelijke waarden

     PM

     Payment method (ie. Visa) or payment method group (ie. credit cards)

     • To display only one specific payment method on the Gehoste betaalpagina, send this parameter together with the according value for BRAND:

      PM=CreditCard
      BRAND=VISA

      If the payment method belongs to a third-party payment method services (ie. Paypal, iDEAL etc.), we will redirect your customer directly to the respective homepage, omitting a redirection to our Gehoste betaalpagina
     • To display a payment method group (ie. credit cards), send only this parameter:

      PM=CreditCard

     Find a list of all accepted values.

     BRAND

     Specifies the payment method brand (ie. VISA) from the payment method group (ie. credit cards) as defined by PM

     Find a list of all accepted values.

     PMLIST

     Define a list of available payment methods on the Gehoste betaalpagina. Combine multiple values of parameter PM (separate them by  a “;” (semicolon)):

     PMLIST=VISA;iDEAL

     Find a list of all accepted values for parameter PM.

     EXCLPMLIST

     Define a list of payment methods that should not be available on Gehoste betaalpagina
     Combine multiple values of parameter PM (separate them by  a “;” (semicolon))

     EXCLPMLIST= VISA;iDEAL

     Find a list of all accepted values for parameter PM.

     CREDITDEBIT

     Split payment methods Visa and MasterCard as separate credit and debit payment methods.

     This allows your customers to choose either of them by sending it along PM / BRAND:

     • C: offer payment method as credit card
     • D: offer payment method as debit card

     PM=CreditCard

     BRAND=VISA

     CREDITDEBIT=C

     OGM-VCS gebruiken voor ORDERID

     Voor betalingsmethoden KBC/CBC Online, ING Homepay en Belfius DirectNet kan een structured communication (Gestructureerde mededeling) volgens de OGM-VCS-norm worden opgenomen in je verwervings-uitbetalingsrapporten.

     Deze gestructureerde mededeling is in onze Back Office voor individuele transacties te zien via Operations > View transactions of is beschikbaar als parameter STRUCT via onze elektronische rapportagetool.

     Als je hier gebruik van wilt maken, moet je de waarde van de parameter ORDERID met alleen cijfers verzenden.

     Afhankelijk van de lengte van de ORDERID zal de volgende inhoud van toepassing zijn op de gestructureerde mededeling:

     Lengte ORDERID Resultaat
     >12 PAYID + two check digits (as Modulo 97) will be used for structured communication
     12 (including Modulo 97 checksum)

     ORDERID will be used for structured communication.

     The same applies if this value is sent with parameter COM

     11 PAYID + two check digits (as Modulo 97) will be used for structured communication
     10 (not including Modulo 97 checksum) ORDERID will be used for structured communication + two check digits (as Modulo 97) will be added by our system
     Between 1 and 9

     ORDERID + leading zeros + two check digits (as Modulo 97) will be used for structured communication.

     Depending on the length of the ORDERID, the amount of leading zeros will vary to get a length of 12 digits in total

     Overleg met je verwerver om de gestructureerde mededeling op jouw uitbetalingsrapporten af te drukken. Hiervoor kan een aanpassing van je verwervingscontract nodig zijn.

     • Deze service is niet beschikbaar voor deze betalingsmethoden indien aangeboden via Full Service
     • We zullen in plaats daarvan de PAYID als gestructureerde mededeling verzenden

     De Gehoste betaalpagina weergeven in iframe

     Iframes stelt je ertoe in staat de Gehoste betaalpagina in je website te integreren terwijl je jouw eigen URL handhaaft in de browser. Dit geeft jouw klanten de illusie dat ze gedurende het gehele betalingsproces binnen jouw omgeving blijven.

     Gezien de beperkingen hiervan raden we echter om verschillende redenen aan dat je deze functionaliteit niet gebruikt

     • Als jouw URL alleen met HTTP-protocol werkt, wordt het hangslotsymbool niet weergegeven in de browser van jouw klant. Dit kan als gevolg hebben dat jouw klanten de veiligheid van de betalingspagina betwijfelen
     • Betalingsdiensten van derden (m.a.w. Paypal, iDEAL etc.) zullen niet goed samenwerken met iframes, wat tijdens het betalingsproces zorgt voor slechte lay-outresultaten

     We suggereren dat je in plaats van iframes de bestaande mogelijkheden gebruikt om het uiterlijk en de uitstraling van de Gehoste betaalpagina aan te passen of dat je integreert via FlexCheckout.

     Als je desondanks iframes wilt gebruiken, moet je ervoor zorgen dat

     • Je dit alleen gebruikt in het scherm voor selectie van de betalingsmethode
     • Je waar mogelijk pop-ups gebruikt voor externe betalingsmethoden, om te garanderen dat webtoepassingen van derden zichtbaar zijn

     Extra gegevens ontvangen bij de transactiefeedback

     Je kunt behalve de feedbackparameters die je in Back Office kunt selecteren ook eigen parameters definiëren die je in de feedback opgenomen wilt zien. Dit zijn de doorgeefparameters die je in het transactieverzoek verzendt en die identiek worden verzonden in de feedback. Gebruik de volgende parameters als je deze functie wilt gebruiken:

     Parameter

     Beschrijving / mogelijke waarden

     COMPLUS

     Pass a value within this parameter you would like to receive in the feedback

     Sending COMPLUS=1234 would be sent in the feedback like this:

     https://www.yourwebsite.com/acceptpage.asp?[…standard.parameters…]&COMPLUS=1234 […standard.parameters…]

     PARAMPLUS

     Pass both parameter names and values you would like to receive in the feedback

     Sending PARAMPLUS=SessionID=126548354&ShopperID=73541312 would be sent in the feedback like this:

     https://www.yourwebsite.com/acceptpage.asp?[…standard.parameters…]&

     SessionID=126548354&ShopperID=73541312

     Variabele transactiefeedback-URL's gebruiken

     Als je meerdere winkels hebt, kun je de feedback-URL in Back Office voor elke transactie afzonderlijk aanpassen.

     Ga als volgt te werk om dit te doen:

     • Ga in Back Office naar Configuration > Technical Information > Transaction feedback > eCommerce > Direct HTTP server-to-server request. Voeg de plaatshouder "<Paramvar>" toe voor het deel van de URL dat je op transactieniveau wilt wijzigen.


     Voorbeeld:
     https://www.yourwebsite.com/<PARAMVAR>/yourpage.asp

     • In dit transactieverzoek stuur je voor de parameter PARAMVAR de waarde die de plaats inneemt van de plaatshouder "<Paramvar>"

     Voorbeeld:
     Voor PARAMVAR=shop1 wordt de feedback voor deze transactie verzonden naar
     https://www.yourwebsite.com/shop1/yourpage.asp

     Bewerkingscode per transactie definiëren

     Ons platform verwerkt elk transactieverzoek standaard als een autorisatie (status 5) of directe verkoop (status 9). Je kunt deze Default operation code voor elke transactie afzonderlijk overschrijven met de extra parameter OPERATION. Dit stelt je ertoe in staat van geval tot geval te bepalen of je een autorisatie of een directe verkoop wilt vragen:

     Parameter

     Beschrijving / mogelijke waarden

     OPERATION

     Send for each transaction to override the Back Office configuration

     Accepted values:

     Transacties aan gebruiker koppelen

     Als er meerdere medewerkers binnen jouw Back Office en jouw webshop werken, zou je kunnen overwegen transacties te registreren op basis van een specifieke gebruiker (m.a.w. callcenter-medewerkers die transacties maken via de betalingslink-functie). Je kunt dit doen door de volgende parameter te verzenden:

     Parameter

     Beschrijving / mogelijke waarden

     USERID

     The name of the user as defined in your Back Office (Configuration > Users)

     In the transaction overview (Operations > View transactions / Financial History), the creator of the transaction is named by the formula “UserID/PSPID/User type”.

     If the USERID does not exist, we will replace it by the default USERID of the account (your PSPID)

     Veelgestelde vragen

     Via het menu van uw Worldline-account kunt u uw transacties eenvoudig opzoeken. Kies 'Transacties’ en klik vervolgens op ‘Beheer transacties' of 'Financiële historiek’/’Dagtotalen’, afhankelijk van het type transactieresultaten dat u zoekt.

     Ga naar Uw transacties raadplegen voor meer informatie.

     Standaard kunt u goederen verzenden of uw dienst leveren zodra een transactie de status '9 - Betaling aangevraagd' heeft gekregen. Hoewel status 5-Geautoriseerd een geslaagde status is, is het echter slechts een tijdelijke reservering van een geldbedrag op de kaart van de klant. Een transactie met status 5 moet nog worden bevestigd (handmatig of automatisch) om naar status 9 te gaan. Deze laatste is voor de meeste betaalmethoden de uiteindelijke geslaagde status.

     Ga naar Transactiestatussen voor meer informatie.

     U kunt een betaling eenvoudig terugstorten met de knop 'Terugbetaling’ in het orderoverzicht van een transactie (via ’Beheer transacties’). Als dit door uw account wordt ondersteund, kunt u ook terugbetalingen doen met een DirectLink-aanvraag of met een Batch-bestandsupload (voor meerdere transacties).

     Hiervoor moet in uw account de optie Refunds (Terugbetalingen) zijn ingeschakeld.

     Ga voor meer informatie naar transacties beheren.

     Als u specifieke details van een bestelling/transactie wilt controleren of onderhoud wilt uitvoeren op transacties, moet u ‘Beheer transacties’ gebruiken. ‘Financiële historiek’/’Dagtotalen’ is de handigste manier om binnenkomende en uitgaande bedragen te controleren.

     Ga voor meer informatie naar Beheer transacties vs. Financiële historiek/Dagtotalen.

     U kunt alleen terugbetalingen uitvoeren op transacties die al minstens 24 uur in status 9 staan. U kunt een annulering uitvoeren binnen ongeveer 24 uur nadat de eindstatus bereikt is (status 9 of 5).

     Als u de cut-off time van uw acquirer wilt weten, adviseren we u om rechtstreeks contact op te nemen met onze klantendienst.

     De melding 'Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw. Als u de eigenaar of de integrator van deze website bent, meld u dan aan bij de Worldline-backoffice om de details van de fout te bekijken." is een algemene foutmelding die wordt weergegeven als er een specifiek technisch probleem optreedt op het moment dat de betaalpagina wordt opgeroepen. We geven de feitelijke fout niet op de betaalpagina weer, hoofdzakelijk vanwege veiligheidsredenen, maar ook om uw klanten niet in verwarring te brengen.

     In uw Worldline-account kunt u via 'Configuratie’ > 'Foutlogs’ eenvoudig opzoeken welke fouten zich voordeden toen de algemene foutmelding werd weergegeven. De feitelijke betekenis van deze fouten worden beschreven op de pagina met Mogelijke fouten.