1. Introductie

Deze lijst bevat alle relevante 3-D Secure V2-parameters en is opgesplitst in drie secties:

2. Verplichte parameters

Als je onze Worldline Hosted Payment Page-pagina gebruiktwe, verzorgen wij deze parameters voor je. Als je transacties via DirectLink, verwerkt, zul je deze parameters handmatig aan je verzoek moeten toevoegen.

Parameter
Naam / Beschrijving
Formaat
browserAcceptHeader

Accept-headers browser.

Exacte inhoud van de HTTP
accept-headers zoals die van de
browser van de kaarthouder naar
de merchant verzonden werden.

Lengte: Veranderlijk, max. 2048 tekens
Datatype: String


Geaccepteerde waarde:
Als de totale lengte van de accept-header
die vanuit de browser werd verzonden
groter is dan 2048 tekens, dan kort 3DS
Server het overige deel in.

browserColorDepth

Kleurdiepte scherm browser.

Waarde die de bitdiepte aanduidt van het kleurenpalet dat afbeeldingen weergeeft, in bits per pixel. Verkregen van de browser van de kaarthouder door middel van de kleurdiepteeigenschap.

Datatype: String


Geaccepteerde waarden:
• 1 = 1 bit
• 4 = 4 bits
• 8 = 8 bits
• 15 = 15 bits
• 16 = 16 bits
• 24 = 24 bits
• 32 = 32 bits
• 48 = 48 bits

browserJavaEnabled

Java ingeschakeld browser.

Boolean die aanduidt of de browser van de kaarthouder Java kan uitvoeren. Waarde wordt
teruggezonden vanuit de eigenschap "navigator
javaEnabled".

Datatype: Boolean


Geaccepteerde waarden:

• true

• false

browserLanguage

Taal browser.

Waarde die de taal van de browser aanduidt zoals
gedefinieerd wordt in IETF BCP47. Teruggezonden vanuit de eigenschap "navigatortaal".

(Voorbeeld: en, fr, en-US, fr-ca) Maakt geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters.

Lengte: Veranderlijk, 1-8 tekens
Datatype: String
Geaccepteerde waarde: 

xx, xxx, xx-XX of xx-xxxx-xx.

browserScreenHeight

Schermhoogte browser.

Totale hoogte van het scherm van
de kaarthouder in pixels. Waarde
wordt teruggezonden vanuit de
eigenschap "schermhoogte".

Datatype: Int
Tussen 0 en 999999

browserScreenWidth

Schermbreedte browser.

Totale breedte van het scherm van de kaarthouder in pixels. Waarde wordt teruggezonden vanuit de eigenschap "schermbreedte".

Datatype: Int
Tussen 0 en 999999

browserTimeZone

Tijdzone browser.

Tijdsverschil tussen UTC-tijd en de lokale tijd van de browser van de kaarthouder, in minuten.

Datatype: Int
Tussen -840 en 720

browserUserAgent

Useragent browser.

Exacte inhoud van de HTTP useragent header.

Lengte: Veranderlijk, max. 2048 tekens
Datatype: String
Geaccepteerde waarde:
Opmerking: Als de totale lengte van de
useragent-header die vanuit de browser
werd verzonden groter is dan 2048 tekens,
dan kort 3DS Server het overige deel in.

ACCEPTURL

De URL van de webpagina die aan de klant wordt getoond als de betaling werd geautoriseerd (of wacht op autorisatie).

An

max. 200 tekens

DECLINEURL

De URL naar waar de klant wordt doorgestuurd wanneer het maximale aantal mislukte autorisatiepogingen is bereikt (standaard 10, maar kan worden gewijzigd op de pagina ‘Technical Information’ (Technische informatie), in de sectie ‘Payment retry’ (Betaalpogingen) van het tabblad ‘Global transaction parameters’ (Algemene transactieparameters).

An

max. 200 tekens

EXCEPTIONURL

De URL van de webpagina die aan de klant wordt getoond als het resultaat van de betaling onzeker is.

An

max. 200 tekens

LANGUAGE

De talen van de betaalpagina die momenteel worden aangeboden aan de koper (kaarthouder/rekeninghouder).

De standaardtaal wordt gebruikt als er geen taalwaarde of een ongeldige taalwaarde wordt verzonden:
en_US (Engels)

An

Het formaat is "taal_Land".
De taalwaarde is gebaseerd op ISO 639-1.
De landwaarde is gebaseerd op ISO 3166-1.

max. 5 tekens

FLAG3D

Vaste waarde: "Y" Geeft ons systeem de opdracht om 3-D Secure-identificatie uit te voeren indien nodig.

An

max. 1 tekens

CN

cardholderName

Naam van de kaarthouder (klant).

Lengte: Veranderlijk, max. 35
Speciale tekens zijn toegestaan, maar aanhalingstekens moeten vermeden worden. De meeste acquirers controleren de naam van de klant niet, aangezien namen op verschillende
manieren geschreven kunnen worden

Mpi.carteBancaire.Usecase

Verplicht voor Carte Bancaire

Voor alle integratiemodi

Type betaling waarvoor een authenticatie wordt gevraagd

Lengte: 2 tekens
Gegevenstype: Tekenreeks
Geaccepteerde waarden:

 • 01: Eenmalige betaling (paiement uinique)
 • 02: Vast bedrag en abonnement voor periode (Abonnement Montant Fixe)
 • 03: termijnbetaling (paiement échelonné)
 • 04: betaling bij levering (paimement à la livraison)
 • 05: ander abonnement (autres abonnements)
REMOTE_ADDR

Verplicht voor Carte Bancaire

Voor DirectLink-verzoken
browserIP.

IP-adres van de klant (alleen voor de
fraudedetectiemodule). Voor interfaces waarbij ons systeem de dialoog met de klant beheert (bv. e-Commerce) wordt het REMOTE_ADDR rechtstreeks door ons vastgelegd. Voor andere interfaces moet de merchant het IP-adres van de klant samen met de transactiedetails opsturen.

 

212.23.45.96

If you process transactions for Visa, make sure to add the following mandatory parameters as well:

For all integration modes:

Mpi.WorkPhone.countryCode + Mpi.WorkPhone.subscriber
or
Mpi.MobilePhone.countryCode + Mpi.MobilePhone.subscriber
or
Mpi.HomePhone.countryCode + Mpi.HomePhone.subscriber
or
EMAIL

For DirectLink requests: 

REMOTE_ADDR

3. Aanbevolen parameters

Parameter
Naam / Beschrijving Formaat
ECOM_BILLTO_POSTAL_CITY

billAddrCity.

Stad op de factuur

Lengte: Veranderlijk, max. 25

ECOM_BILLTO_POSTAL_COUNTRYCODE

billAddrCountry.

Landcode op de factuur

Lengte: max. 2

ECOM_BILLTO_POSTAL_STREET_LINE1

billAddrLine1.

Factuuradres, eerste regel

Lengte: Veranderlijk, max. 60
ECOM_BILLTO_POSTAL_STREET_LINE2

billAddrLine2.

Factuuradres, tweede regel

Lengte: Veranderlijk, max. 60

ECOM_BILLTO_POSTAL_POSTALCODE

billAddrPostCode

Postcode op de factuur

Lengte: Veranderlijk, max. 10

EMAIL

email.

E-mailadres van de klant.

Lengte: Veranderlijk, max. 50

4. Optionele parameters

Verder kun je zoveel parameters als gewenst versturen. Hoe meer parameters je verstuurt, hoe groter de kans op een soepele verwerking.

Parameter
Naam / Beschrijving
Formaat
Mpi.threeDSRequestorChallengeIndicator

Gebruik deze parameter om vrijstellingen van 3DS aan te vragen.

Indicator identiteitsbevestiging merchant.

Geeft aan of er een identiteitsbevestiging aangevraagd werd voor deze transactie. Bijvoorbeeld:


Voor 01-PA heeft een merchant
mogelijk bedenkingen bij de transactie en kan hij een identiteitsbevestiging aanvragen.


Voor 02-NPA kan een identiteitsbevestiging nodig zijn
wanneer er een nieuwe kaart aan een portefeuille wordt toegevoegd.
Voor lokale/regionale mandaten
of voor andere variabelen.

 

Lengte: 2 tekens
Gegevenstype: tekenreeks
Geaccepteerde waarden:

 • 01 = Geen voorkeur
 • 02 = Er wordt niet om een challenge gevraagd
 • 03 = Er wordt om een challenge gevraagd: voorkeur handelaar
 • 04 = Er wordt om een challenge gevraagd: verordening
 • 05 = Er wordt niet om een challenge gevraagd [er is al een risicoanalyse voor de transactie uitgevoerd]
 • 06 = Er wordt niet om een challenge gevraagd [alleen gegevens delen]
 • 07 = Er wordt niet om een challenge gevraagd [SCA is aluitgevoerd]
 • 80-99 = Gereserveerd voor gebruik DS
Mpi.merchantFraudRate

Percentage handelaarsfraude (Merchant Fraud)

Het percentage handelaarsfraude in de EER (alle creditkaartfraude in de EER gedeeld door alle hoeveelheden creditcards in de EER) berekend volgens de technische reguleringsnormen voor PSD2 (Regulatory Technical Standards ofwel RTS).

Zorg ervoor dat je het percentage berekent volgens de regulering PSD2 RTS artikel 19, aangezien noch wij noch MasterCard de score zullen valideren.

Lengte: max. 2 tekens
Notatie: geheel getal 1=> 99
Geaccepteerde waarden:

 • 1 (geeft een fraudepercentage aan dat kleiner dan of gelijk is aan 1 basispunt [bp], wat gelijk staat aan 0,01%)
 • 2 (geeft een fraudepercentage aan dat tussen 1 bp + - en 6 bp's ligt)
 • 3 (geeft een fraudepercentage aan dat tussen 6 bps + - en 13 bp's ligt)
 • 4 (geeft een fraudepercentage aan dat tussen 13 bps + - en 25 bp's ligt)
 • 5 (geeft een fraudepercentage aan dat hoger is dan 25 bp's)
Mpi.secureCorporatePayment

Veilige bedrijfsbetaling

Geeft aan dat specifiek daartoe bestemde betalingsprocessen en -procedures zijn gebruikt en dat mogelijk de uitzondering voor veilige bedrijfsbetalingen van toepassing is.
Verzend dit veld alleen met "J" als het verwerversuitzonderingsveld leeg is, aangezien
verwerversuitzondering en veilige betaling elkaar wederzijds uitsluiten.
De directoryserver (DS) zal de voorwaarden in de extensie echter niet valideren. De DS zal de gegevens doorsturen zoals deze zijn ontvangen.
Je kunt optioneel aangeven dat deze van toepassing zijn op de speciaal daartoe bestemde processen en protocollen volgens PSD2 RTS artikel 17, wat de uitgever toe zou kunnen staan de uitzondering voor veilige bedrijfsbetalingen te claimen.

Lengte: max. 1 teken
Geaccepteerde notatie: booleaans
Geaccepteerde waarde:

 • Y
 • N
Mpi.cardholderAccountChangeIndicator

Indicator aanpassing account kaarthouder*.

Hoeveel tijd er verstreken is sinds de informatie van het account van de kaarthouder bij de merchant het laatst aangepast werd, inclusief factuur- of verzendadres, nieuwe betalingsrekening of nieuwe gebruiker(s) toegevoegd.

Lengte: 2 tekens
Datatype: String


Geaccepteerde waarden:
• 01 = Aangepast tijdens deze transactie
• 02 = Minder dan 30 dagen
• 03 = 30−60 dagen
• 04 = Meer dan 60 dagen

Mpi.cardholderAccountDate

Datum account kaarthouder*.

Datum waarop de kaarthouder het account bij de merchant geopend heeft.

Lengte: 8 tekens
Datatype: Datum
Geaccepteerd formaat:
Datumweergave = JJJJMMDD
Mpi.cardholderAccountPasswordChange

Aanpassing wachtwoord account kaarthouder*.

Datum waarop het wachtwoord of account van de kaarthouder bij de merchant veranderd of gereset werd.

Lengte: 8 tekens
Datatype: String
Geaccepteerd formaat:
Datumweergave = JJJJMMDD
Mpi.cardholderAccountPasswordChangeIndicator

Indicator aanpassing wachtwoord account kaarthouder*.

Geeft aan hoeveel tijd er verstreken is sinds het wachtwoord of account van de kaarthouder bij de merchant veranderd of gereset werd.

Lengte: 2 tekens
Datatype: String

Geaccepteerde waarden:
• 01 = Geen aanpassing
• 02 = Aangepast tijdens deze transactie
• 03 = Minder dan 30 dagen
• 04 = 30−60 dagen
• 05 = Meer dan 60 dagen

Mpi.numberOfPurchaseWithAccountInTheLastSixMonths

Aantal aankopen account kaarthouder*

Aantal aankopen met dit account
van de kaarthouder tijdens de
afgelopen zes maanden.

Datatype: Int
Tussen 0 en 9999
Mpi.paymentAccountAge

Leeftijd betalingsrekening*

Datum waarop de betalingsrekening werd ingeschreven in het account van
de kaarthouder bij de merchant.

Lengte: 8 tekens
Datatype: String
Geaccepteerd formaat:
Datumweergave = JJJJMMDD
Mpi.paymentAccountAgeIndicator

Indicator leeftijd betalingsrekening kaarthouder*

Geeft aan hoe lang de betalingsrekening ingeschreven was in het account van de kaarthouder bij de merchant.

Lengte: 8 tekens
Datatype: String


Geaccepteerde waarden:
• 01 = Geen account (als gast afgerekend)
• 02 = Aangemaakt tijdens deze transactie
• 03 = Minder dan 30 dagen
• 04 = 30−60 dagen
• 05 = Meer dan 60 dagen

Mpi.provisionAttemptsInTheLast24Hours

Aantal pogingen toevoeging dag.

Aantal pogingen om een kaart toe
te voegen in de afgelopen 24 uur.

Datatype: Int
Tussen 0 en 9999
Mpi.shippingAddressUsage

Gebruik verzendadres.

Datum waarop het verzendadres
van deze transactie voor het eerst
gebruikt werd bij de merchant.

Lengte: 8 tekens
Datatype: datum
Geaccepteerd formaat:
Datumweergave = JJJJMMDD
Mpi.shippingAddressWasFirstUsed

Indicator gebruik verzendadres.

Geeft aan wanneer het verzendadres van deze transactie voor het eerst gebruikt werd bij de merchant.

Lengte: 2 tekens
Datatype: String


Geaccepteerde waarden:
• 01 = Deze transactie
• 02 = Minder dan 30 dagen
• 03 = 30−60 dagen
• 04 = Meer dan 60 dagen

Mpi.shippingNameAndCardholderNameAreIdentical

Indicator naam verzender.

Geeft aan of de naam van de kaarthouder in het account dezelfde is als de naam van de verzender van deze transactie.

Datatype: Boolean

Geaccepteerde waarden:

 • TRUE
 • FALSE
Mpi.suspiciousAccountActivityDetected

Verdachte activiteit account.

Geeft aan of de merchant verdachte activiteiten heeft waargenomen (waaronder eerdere fraude) in het account van de kaarthouder.

Datatype: Boolean
Mpi.transactionActivityInTheLast24Hours

Aantal transacties dag.

Aantal transacties (succesvol en
stopgezet) van dit account van de
kaarthouder bij de merchant voor
alle betalingsrekeningen in de
afgelopen 24 uur.

Datatype: Int
Tussen 0 en 9999
Mpi.transactionActivityLastYear

Aantal transacties jaar.

Aantal transacties (succesvol en
stopgezet) van dit account van de
kaarthouder bij de merchant voor alle betalingsrekeningen in het afgelopen jaar.

Datatype: Int
Tussen 0 en 9999
Mpi.challengeWindowSize

Grootte venster identiteitsbevestiging.

Afmetingen van het venster voor
identiteitsbevestiging dat aan de
kaarthouder getoond werd. De ACS zal reageren met content die zo geformatteerd is dat hij goed in dit venster weergegeven wordt voor de best mogelijke gebruikservaring. De vooraf geconfigureerde afmetingen zijn
breedte x hoogte in pixels van het venster dat weergegeven wordt in het browservenster van de kaarthouder.

Lengte: 2 tekens
Datatype: String


Geaccepteerde waarde:
• 01 = 250 x 400
• 02 = 390 x 400
• 03 = 500 x 600
• 04 = 600 x 400
• 05 = Volledig scherm

Als u deze parameter niet verzendt, is de standaardwaarde 05 = Full screen

Mpi.HomePhone.countryCode

Landcode vaste telefoon.

Landcode van een vaste telefoon

Lengte: 3 tekens
Datatype: String
ITU-E.164 country code
Mpi.HomePhone.subscriber

Vaste telefoon.

Vaste telefoon (zonder landcode)

Datatype: string
Tussen 0 en 15
Mpi.deliveryEmailAddress

E-mailadres levering.

Voor elektronische levering is dit het e-mailadres waar de koopwaar geleverd werd.

Lengte: max. 254 tekens
Datatype: String
Mpi.deliveryTimeframe

Levertijd.

Geeft de levertijd van de koopwaar aan.

Lengte: 2 tekens
Datatype: String


Geaccepteerde waarden:
• 01 = Elektronische levering
• 02 = Dezelfde dag verzonden
• 03 = Nachtelijke verzending
• 04 = Verzending van twee dagen of meer

Mpi.giftCardAmount

Bedrag cadeaubon.

Het totale aankoopbedrag van
aankopen met prepaidkaart of
cadeaubon, in gehele eenheden
(bv. USD 123,45 wordt 123).

Lengte: max. 15 tekens
Datatype: Int
Tussen 0 en 999999999999999
Mpi.giftCardCount

Aantal cadeaubonnen.

Totaal aantal aangekochte
prepaidkaarten of
cadeaubonnen/-codes.

Datatype: Int
Tussen 0 en 99
Mpi.giftCardCurrency

Valuta cadeaubon.

De valutacode van de aangekochte prepaidkaart of cadeaubon zoals gedefinieerd in ISO 4217.

Lengte: 3 tekens
Datatype: String
Mpi.preOrderDate

Datum vooruitbestelling.

De verwachte datum waarop de
koopwaar van een vooruitbestelling beschikbaar is.

Lengte: 8 tekens
Datatype: Datum
Geaccepteerd formaat:
Datumweergave = JJJJMMDD
Mpi.cardholderAccountAgeIndicator

Indicator leeftijd account kaarthouder*

Geeft aan hoe lang de kaarthouder
het account bij de merchant al heeft.

Lengte: 2 tekens
Datatype: String


Geaccepteerde waarden:
• 01 = Geen account (als gast afgerekend)
• 02 = Aangemaakt tijdens deze transactie
• 03 = Minder dan 30 dagen
• 04 = 30−60 dagen
• 05 = Meer dan 60 dagen

Mpi.cardholderAccountChange

Aanpassing account kaarthouder*

Datum waarop het account van
de kaarthouder het laatst aangepast werd, inclusief factuurof verzendadres, nieuwe betalingsrekening of nieuwe
gebruiker(s) toegevoegd.

Lengte: 8 tekens
Datatype: Datum
Geaccepteerd formaat:
Datumweergave = JJJJMMDD
Mpi.preOrderPurchaseIndicator

Indicator vooruitbestelling.

Geeft aan of de kaarthouder een
bestelling plaatst voor koopwaar
die in de toekomst beschikbaar is
of die een releasedatum heeft.

Lengte: 2 tekens
Datatype: String


Geaccepteerde waarden:
• 01 = Koopwaar beschikbaar
• 02 = Toekomstig beschikbaar

Mpi.reorderItemsIndicator

Indicator nabestelling items.

Geeft aan of de kaarthouder koopwaar die hij/zij al eens heeft besteld, nabestelt.

Lengte: 2 tekens
Datatype: String


Geaccepteerde waarden:
• 01 = Eerste keer besteld
• 02 = Nabestelling

Mpi.shippingIndicator

Indicator verzending.

Geeft aan welke verzendmethode
er voor de transactie gekozenwerd. Merchants moeten kiezen voor de indicatiecode van de verzending die de  specifieke transactie van de kaarthouder, en niet hun algemene methodes, het best beschrijft.
Gebruik als er een of meerdere items in de aankoop zitten de indicatiecode voor fysieke goederen. Als alle goederen digitaal zijn, gebruik dan de indicatiecode die het duurste item beschrijft.

Lengte: 2 tekens
Datatype: String


Geaccepteerde waarden:
• 01 = Verzenden naar het factuuradres van de kaarthouder
• 02 = Verzenden naar een ander adres dat bij de merchant bewaard word
• 03 = Verzenden naar een adres dat
verschilt van het factuuradres van de
kaarthouder
• 04 = "Verzenden naar winkel" / Ophalen
bij lokale winkel (adres van de winkel wordt ingevuld in de velden van het
verzendadres)
• 05 = Digitale goederen (waaronder online diensten, elektronische cadeaubonnen en codes)
• 06 = Reis- en evenementtickets, niet verzonden
• 07 = Andere (bv. gaming, digitale
diensten die niet verzonden worden, emedia- abonnementen, etc.)

Mpi.MobilePhone.countryCode

Landcode mobiele telefoon.

Landcode van een mobiele telefoon

Lengte: 3 tekens


Datatype: String
ITU-E.164 country code

Mpi.MobilePhone.subscriber

Mobiele telefoon.

Mobiel telefoon (zonder landcode)

Datatype: string
Tussen 0 en 15
Mpi.threeDSRequestorAuthenticationData

Authenticatiegegevens merchant.

Gegevens die een specifiek authenticatieproces vastleggen
en ondersteunen. In de huidige versie van de specificatie wordt dit gegevenselement niet in detail gedefinieerd. De bedoeling is echter dat dit veld voor elke authenticatiemethode van een merchant de gegevens bevat die de ACS kan gebruiken om het authenticatieproces te verifiëren.
Bijvoorbeeld, voor methode:
02—kan het veld generische
authenticatiegegevens van de
merchant bevatten
03—kan het gegevenselement
informatie bevatten over de
verschaffer van de gefedereerde
ID en gerelateerde informatie
04—kan het gegevenselement de
FIDO-bevestigingsgegevens
bevatten (waaronder de
handtekening) Er wordt verwacht dat deze details opgenomen worden in de
toekomstige versies van de specificatie

Lengte: max. 2048 bytes


Datatype: String
Geaccepteerde waarde: Elke waarde

Mpi.threeDSRequestorAuthenticationMethod

Authenticatiemethode merchant.

Systeem dat door de kaarthouder
gebruikt wordt om aan de merchant te authenticeren.

Length: 2 characters Data Type: String Values accepted:

• 01 = No merchant authentication occurred (i.e. cardholder “logged in” as guest)

• 02 = Login to the cardholder account at the merchant system using merchant’s own credentials

• 03 = Login to the cardholder account at the merchant system using federated ID

• 04 = Login to the cardholder account at the merchant system using issuer credentials

• 05 = Login to the cardholder account at the merchant system using third- party authentication

• 06 = Login to the cardholder account at the merchant system using FIDO Authenticator

• 07–79 = Reserved for EMVCo future use (values invalid until defined by EMVCo)

• 80–99 = Reserved for DS use

Mpi.threeDSRequestorAuthenticationTimestamp

Tijdstip authenticatie merchant.

Datum en tijdstip in UTC van de
authenticatie van de kaarthouder

Lengte: 14 tekens


Datatype: String Datum-tijd
Geaccepteerd formaat:
Datumweergave = JJJJMMDDUUMMSS

Mpi.threeDSRequestorPriorAuthenticationData

Authenticatiegegevens vorige transactie merchant.

Gegevens die een specifiek
authenticatieproces vastleggen en ondersteunen. In de huidige
versie van de specificatie wordt
dit gegevenselement niet in detail
gedefinieerd. De bedoeling is echter dat deze velden voor elke authenticatiemethode van een merchant de gegevens bevatten die de ACS kan gebruiken om het authenticatieproces te verifiëren.

Lengte: max. 2048 bytes
Formaat: Elk formaat
Mpi.threeDSRequestorPriorAuthenticationMethod

Authenticatiemethode vorige transactie merchant.

Systeem dat door de kaarthouder
gebruikt wordt om op voorhand aan de merchant te authenticeren.

Lengte: 2 tekens
Datatype: String


Geaccepteerde waarden:
• 01 = Wrijvingsloze authenticatie
uitgevoerd via ACS
• 02 = Identiteitsbevestiging van
kaarthouder uitgevoerd via ACS
• 03 = AVS-geverifieerd
• 04 = Andere uitgevermethodes
• 05–79 = Gereserveerd voor toekomstig gebruik van EMVCo (waarden ongeldig tot ze gedefinieerd zijn door EMVCo)
• 80–99 = Gereserveerd voor DS gebruik

Mpi.threeDSRequestorPriorAuthenticationTimestamp

Tijdstip authenticatie vorige transactie merchant.

Datum en tijdstip in UTC van de vorige authenticatie van de kaarthouder.

Lengte: 14 tekens
Datatype: Datum-Tijd
Geaccepteerd formaat:
Datumweergave = JJJJMMDDUUMMSS
Mpi.threeDSRequestorPriorReference

Referentie vorige transactie merchant.

Dit gegevenselement biedt extra informatie aan de ACS om de beste manier te bepalen voor het afhandelen van een verzoek.

Lengte: 36 tekens
Datatype: String
Geaccepteerde waarde:
Dit gegevenselement bevat een Transactie-ID van ACS voor een vorige geauthenticeerde transactie (bv. de eerste transactie die bij de kaarthouder geauthenticeerd werd).
Mpi.transactionType

Transactiesoort.

Stelt de soort transactie vast die
geauthenticeerd wordt.

Lengte: 2 tekens
Datatype: String


Geaccepteerde waarden:
• 01 = Aankoop goederen/diensten
• 03 = Cheque geaccepteerd
• 10 = Accountfinanciering
• 11 = Quasi-cashtransactie
• 28 = Prepaid activatie en laden

Mpi.WorkPhone.countryCode

Landcode werktelefoon.

Landcode van een werktelefoon

Lengte: 3 tekens
Datatype: String
ITU-E.164 country code
Mpi.WorkPhone.subscriber

Werktelefoon.

Telefoon die gebruikt wordt voor
werkdoeleinden (zonder landcode)

Datatype: string
Tussen 0 en 15
TP Om de opmaak van de pagina ‘order_A3DS’ te wijzigen, kunt u via deze parameter de naam of URL van een template versturen (ga naar e-Commerce: Dynamische sjabloon). N/A
WIN3DS

Hoe de identificatiepagina aan de klant wordt getoond. Mogelijke waarden:

 • MAINW: om de identificatiepagina in het hoofdvenster weer te geven (standaardwaarde).
 • POPUP: om de identificatiepagina weer te geven in een pop-upvenster en nadien terug te keren naar het hoofdvenster.
 • POPIX: om de identificatiepagina weer te geven in een pop-upvenster en nadien in het pop-upvenster te blijven.

An

max. 6 tekens

ADDRMATCH

addrMatch.

Geeft aan of het factuur- en verzendadres hetzelfde
zijn. 1=ja
0=nee

Lengte: 1 tekens
Geaccepteerde waarden:
· 1=ja
· 0=nee
TRXDATE

purchaseDate.

Transactiedatum.

MM/DD/JJ
ECOM_SHIPTO_POSTAL_CITY

shipAddrCity.

Stad verzending

Lengte: Veranderlijk, max. 40
ECOM_SHIPTO_POSTAL_STREET_LINE1

shipAddrLine1.

Verzendadres, eerste regel

Lengte: Veranderlijk, max. 35
ECOM_SHIPTO_POSTAL_STREET_LINE2

shipAddrLine2.

Verzendadres, tweede regel.

Lengte: Veranderlijk, max. 35
ECOM_SHIPTO_POSTAL_POSTALCODE

shipAddrPostCode.

Postcode verzending

Lengte: Veranderlijk, max. 10
ECOM_SHIPTO_POSTAL_COUNTRYCODE shipAddrCountry.
Landcode verzending
Lengte: max. 2
Mpi.carteBancaire.AcquirerExemption

Verzoek om toepassing RTS Acquirer Transaction Risk Analysis uitzondering

Gegevenstype: Booleaans
Geaccepteerde waarden:
true
false
Mpi.carteBancaire.MerchantScore

Jouw berekende score voor deze transactie

Gegevenstype: int
Geaccepteerde waarden: Score die door de handelaar aan DS wordt verstrekt, indien beschikbaar, m.a.w.:

= any value
e.g. "data" : {"value"
: "Method 023 : A+"}
Mpi.carteBancaire.NumberOfItems

Aantal items in de huidige order

Gegevenstype: int
Geaccepteerde waarden: Tussen 00 en 99 (99 voor items >= 99)
Mpi.carteBancaire.Usecase

Type betaling waarvoor een authenticatie wordt gevraagd

Lengte: 2 tekens
Gegevenstype: Tekenreeks
Geaccepteerde waarden:

 • 01: Eenmalige betaling (paiement uinique)
 • 02: Vast bedrag en abonnement voor periode (Abonnement Montant Fixe)
 • 03: termijnbetaling (paiement échelonné)
 • 04: betaling bij levering (paimement à la livraison)
 • 05: ander abonnement (autres abonnements)