Als je een nieuwe handelaar bent, vragen we je onze nieuwe interface te gebruiken voor deze integratiemodus.

Zie onze gedetailleerde handleiding voor meer informatie over de beschikbare functies en mogelijkheden.

Worldline DirectLink biedt u de mogelijkheid om server-to-server integratie met ons platform op te zetten. De klant blijft op een van uw pagina's, die de betaalgegevens beveiligd naar onze servers stuurt.

U kunt DirectLink ook gebruiken voor onderhoud op transacties, ongeacht of die werden gestart in DirectLink of bv. in Gehoste betaalpagina-modus.

Het schema hierboven laat een transactieflow met DirectLink zien.

Met DirectLink komt de klant van de handelaar (uw klant) niet in aanraking met ons systeem. Uw systeem stuurt alle nodige informatie voor de betaling rechtstreeks naar ons systeem in een HTTPS POST-verzoek. Ons systeem vraagt de financiële transactie (synchroon of asynchroon) aan bij de desbetreffende acquirer en stuurt het antwoord terug naar uw server in XML-formaat. Uw programma leest het antwoord en gaat voort met de verwerking.

Bijgevolg bent u verantwoordelijk voor het verzamelen en bewaren van de vertrouwelijke betaalgegevens van uw klant en moet u de vertrouwelijkheid en beveiliging van die gegevens garanderen door middel van versleutelde internetcommunicatie en serverbeveiliging.

Om persoons- en kaartgegevens op te slaan, moet u PCI-conform zijn.

  Deze algemene procedures en veiligheidscontroles gelden voor alle DirectLink-verzoeken: nieuwe bestellingsverzoeken, onderhoudsverzoeken en rechtstreekse opvragingen.

  Het schema hierboven laat een stap-voor-stap transactieflow met DirectLink zien.

  Er is een API-gebruiker (Application Program Interface) nodig om DirectLink-verzoeken mee aan te maken.

  Dat is een gebruiker die specifiek wordt aangemaakt zodat een toepassing er automatische verzoeken aan het betaalplatform mee kan sturen.

  U kunt een API-gebruiker aanmaken in uw Worldline-account via 'Configuratie' > 'Gebruikers'. Kies 'Nieuwe gebruiker' en vul de verplichte velden in.

  Om van de nieuwe gebruiker een API-gebruiker te maken, vinkt u het vakje 'Special user for API (no access to admin.)' (Speciale gebruiker voor API (geen toegang tot beheer)) aan.

  Een API-gebruiker aanmaken

  Hoewel voor een API-gebruiker de diverse gebruikersprofielen beschikbaar zijn, raden wij u ten zeerste aan deze gebruiker te configureren met het profiel 'Admin'.
  Als u de rechten voor het onderhoud van transacties (terugbetalingen, annuleringen enz.) wilt beperken, kunt u het gebruikersprofiel later nog wijzigen, bv. in 'Encoder'.

  Als u twijfelt, raden we u aan het profiel 'Admin' te kiezen of de Gebruikersprofielen (User Manager) te bekijken voor meer informatie.

  Het wachtwoord van een API-gebruiker hoeft niet regelmatig te worden gewijzigd. Dat is gemakkelijker wanneer het wachtwoord expliciet moet worden opgenomen in de code van uw toepassing. Wij raden u echter aan het wachtwoord van tijd tot tijd te wijzigen.

  Meer informatie over soorten gebruikers en hoe u het wachtwoord van de API-gebruiker wijzigt, vindt u in Soorten gebruikers (User Manager).

  Voor nieuwe bestellingsverzoeken, onderhoudsverzoeken en rechtstreekse opvragingen moet u verzoeken met bepaalde parameters naar specifieke URL's sturen. De parameters van uw nieuwe bestelling / onderhoud / opvraging moeten als volgt worden verstuurd in een POST-verzoek:

  PSPID=waarde1&USERID=waarde2&PSWD=waarde3&…

  Het type/subtype dat het mediatype aangeeft in het veld Content Type in de header van het POST-verzoek, moet 'application/x-www-form-urlencoded' zijn.

  DirectLink werkt volgens de modus “één verzoek – één antwoord”: elke betaling wordt afzonderlijk verwerkt. Ons systeem verwerkt individuele transactieverzoeken via DirectLink en kan synchroon werken (als die optie technisch ondersteund wordt). Dat wil zeggen dat we wachten op het antwoord van de bank alvorens een XML-antwoord op het verzoek te sturen.

  Wanneer wij een verzoek op onze servers ontvangen, controleren wij de versleuteling en het IP-adres van waar het verzoek werd verzonden.

  DirectLink maakt gebruik van een solide, veilig communicatieprotocol. De API is een reeks instructies die worden ingediend met standaard HTTPS POST-verzoeken. Handelaars mogen alleen met ons verbinding maken in beveiligde https-modus.
  Aan clientzijde is geen TLS-certificaat nodig.

  De SHA-handtekening werkt volgens het principe dat uw server (de server van de handelaar) voor elke bestelling een unieke tekenreeks aanmaakt, die wordt gehasht met het algoritme SHA-1, SHA-256 of SHA-512. Het resultaat van die hash wordt vervolgens naar ons gestuurd in uw bestellingsverzoek. Ons systeem herberekent die handtekening om de integriteit te controleren van de bestellingsgegevens die we in het verzoek ontvingen.

  Meer informatie vindt u in SHA-IN-versleuteling (Worldline Gehoste betaalpagina-documentatie) - het principe is identiek in Gehoste betaalpagina- en DirectLink-modus.

  Voor DirectLink moet de SHA-IN-wachtzin geconfigureerd worden in de sectie 'Verificatie voor Worldline DirectLink...' van het tabblad 'Verificatie data en herkomst' op de pagina 'Technische instellingen'.

  Voor elk verzoek controleert ons systeem het IP-adres van waar het verzoek afkomstig is om er zeker van te zijn dat de verzoeken worden verzonden vanaf uw server (de server van de handelaar). U moet, op de pagina 'Technical instellingen' van uw account, in het veld IP-adres in de sectie 'Verificatie voor Worldline DirectLink...' van het tabblad 'Verificatie data en herkomst', de IP-adressen of IP-adresbereiken opgeven van de servers die uw verzoeken sturen.

  Als het IP-adres van oorsprong niet werd opgegeven in het voorziene veld 'IP-adres', krijgt u de foutboodschap “unknown order/1/i/”. Het IP-adres van waar het verzoek werd verzonden, wordt ook weergegeven in het foutbericht.

  Wij sturen een XML-antwoord op uw verzoek. Let erop dat uw systemen dit XML-antwoord zo tolerant mogelijk verwerken om later problemen te voorkomen: vermijd hoofdlettergevoelige attribuutnamen, leg geen specifieke volgorde voor de teruggezonden attributen in antwoorden op, zorg ervoor dat nieuwe attributen in het antwoord geen fouten genereren enz.

  • De verzoek-URL in de TEST-omgeving is https://ogone.test.v-psp.com/ncol/test/orderdirect.asp.
  • De verzoek-URL in de PRODUCTIE-omgeving is https://secure.ogone.com/ncol/prod/orderdirect.asp.

  Vervang 'test' door 'prod'

  Vervang “test” door “prod” in de verzoek-URL wanneer u overstapt op uw productie-account. Als u vergeet de verzoek-URL te wijzigen wanneer u in productie begint te werken met echte bestellingen, worden uw transacties verstuurd naar de testomgeving en niet verwerkt door de acquirers / banken.

  Onderstaande tabel bevat de verzoekparameters voor het versturen van een nieuw bestellingsverzoek:

  Formaat: AN = alfanumeriek / N = numeriek, maximaal aantal toegelaten tekens
  Veld Omschrijving
  PSPID

  De naam waaronder u bent geregistreerd in ons systeem.

  Formaat: AN, 30

  Verplicht

  ORDERID

  Uw unieke bestellingsnummer (referentie van de handelaar).

  Formaat: AN, 40

  Verplicht

  USERID

  Naam van uw applicatiegebruiker (API-gebruiker). Meer informatie over hoe u een API-gebruiker aanmaakt, vindt u in de User Manager-documentatie.

  Formaat: AN, 20 (min. 2)

  Verplicht

  PSWD

  Wachtwoord van de API-gebruiker (USERID).

  Formaat: AN

  Verplicht

  AMOUNT

  Te betalen bedrag, VERMENIGVULDIGD MET 100, aangezien het formaat van het bedrag geen decimaaltekens of andere scheidingstekens mag bevatten.

  Formaat: N, 15

  Verplicht

  CURRENCY

  Valuta van de bestelling in ISO-lettercode, bijvoorbeeld: EUR, USD, GBP, CHF enz.

  Formaat: AN, 3

  Verplicht

  CARDNO

  Kaart- / rekeningnummer.

  Formaat: AN, 21

  Verplicht

  ED

  Vervaldatum.

  Formaat: MM/JJ of MMJJ

  Verplicht

  COM

  Beschrijving van de bestelling.

  Formaat: AN, 100

  Optioneel

  CN

  Naam van de klant.

  Formaat: AN, 35

  Verplicht

  EMAIL

  E-mailadres van de klant. Als je 3DSv2.1 aanvraagt, zorg er dan voor dat het format van de e-mail geldig is, anders valt het authenticatieproces terug naar 3DS 1.0

  Formaat: AN, 50

  Optioneel

  SHASIGN

  Handtekening (gehashte tekenreeks) om de gegevens te authenticeren (zie SHA-IN-versleuteling).

  Formaat: AN, 128

  Verplicht

  CVC

  Kaartverificatiecode (Card Verification Code). Afhankelijk van het merk van de kaart is de verificatiecode een code van 3 of 4 cijfers op de voor- of achterkant van de kaart, een uitgiftenummer, een startdatum of een geboortedatum.

  Formaat: N, 5

  Verplicht

  ECOM_PAYMENT_
  CARD_VERIFICATION

  Alternatief voor de kaartverificatiecode: geboortedatum / uitgiftenummer / enz. (afhankelijk van uw land of bank)

  Formaat: N, 5

  Optioneel

  OWNERADDRESS

  Straatnaam en huisnummer van de klant.

  Formaat: AN, 50

  Optioneel

  OWNERZIP

  Postcode van de klant.

  Formaat: AN, 10

  Optioneel

  OWNERTOWN

  Gemeente of stad van de klant.

  Formaat: AN, 40

  Optioneel

  OWNERCTY

  Land van de klant, bv. BE, NL, FR enz.

  Formaat: AN, 2

  Optioneel

  OWNERTELNO

  Telefoonnummer van de klant.

  Formaat: AN, 30

  Optioneel

  OPERATION

  Bepaalt het type gevraagde transactie.

  U kunt een standaardbewerking configureren (betaalprocedure) in de sectie 'Default operation code' (Standaard bewerkingscode) van het tabblad 'Global transaction parameters' (Algemene transactieparameters') op de pagina 'Technical Information' (Technische informatie). Wanneer u in het verzoek een bewerkingscode verzendt, overschrijft die de standaardwaarde.

  Mogelijke waarden:
  • RES: verzoek om autorisatie
  • SAL: verzoek om directe verkoop
  • RFD: terugbetaling, niet gekoppeld aan een voorafgaande betaling, dus geen onderhoudsbewerking voor een bestaande transactie (u kunt deze bewerking niet gebruiken zonder specifieke toelating van uw acquirer).

  Optioneel:

  • PAU: verzoek om pre-autorisatie:
   In overleg met uw acquirer kunt u deze bewerkingscode gebruiken om tijdelijk een bedrag op de kaart van een klant te reserveren. Dat is een courante praktijk in de reis- en verhuurbranche.
   PAU / pre-autorisatie kan momenteel alleen gebruikt worden voor MasterCard-transacties en wordt door een beperkt aantal acquirers ondersteund. U kunt deze bewerkingscode niet instellen als standaard in uw Worldline-account.
   Als u PAU gebruikt voor transacties via acquirers of met kaartmerken die pre-autorisatie niet ondersteunen, worden die transacties niet geblokkeerd, maar verwerkt als normale (RES) autorisaties.

  Formaat: A, 3

  Verplicht

  WITHROOT

  Voegt een root-element toe aan ons XML-antwoord. Mogelijke waarden: ‘Y’ of leeg.

  Formaat: Y of <leeg>

  Optioneel

  REMOTE_ADDR

  IP-adres van de klant (alleen voor fraudedetectiemodule). Als geen landcontrole moet worden uitgevoerd op het IP-adres, stuurt u 'NONE'.

  Formaat: AN

  Optioneel

  RTIMEOUT

  Time-out van het verzoek voor de transactie (in seconden, waarde tussen 30 en 90)

  Belangrijk: de waarde die u hier instelt, moet kleiner zijn dan de time-outwaarde in uw systeem (!)

  Formaat: N, 2

  Optioneel

  ECI

  Electronic Commerce Indicator (E-commerce indicator - ECI).

  U kunt een standaard ECI-waarde configureren op de accountpagina 'Technical information' (Technische informatie), tabblad 'Global transaction parameters' (Algemene transactieparameters), sectie 'Default ECI value' (Standaard ECI-waarde). Wanneer u in het verzoek een ECI-waarde verzendt, overschrijft die de standaard ECI-waarde.

  Mogelijke (numerieke) waarden:
  0 - Doorgehaald
  1 - Handmatig ingevoerd (MOTO) (kaart niet aanwezig)
  2 - Herhaling (van MOTO)
  3 - Afbetalingen
  4 - Handmatig ingevoerd, kaart aanwezig
  7 - E-commerce met SSL-codering
  9 - Herhaling (van e-commerce)

  Formaat: N, 2

  Optioneel

  Als je terugkerende betalingen verwerkt, moet je Credentials-on-file (COF)-parameters aan je verzoek toevoegen.

  Zie onze Alias Manager-handleiding voor meer informatie over het verwerken van COF-transacties.  De lijst van mogelijk te versturen parameters kan langer zijn voor handelaars die in hun account bepaalde opties of functies geactiveerd hebben. Raadpleeg de documentatie van de desbetreffende optie voor meer informatie over extra parameters die aan de optie gekoppeld zijn.

  Volgende verzoekparameters zijn verplicht voor nieuwe bestellingen:

  • PSPID en USERID
  • PSWD
  • ORDERID
  • AMOUNT (x 100)
  • CURRENCY
  • CARDNO
  • ED
  • CVC
  • OPERATION


  Voldoen aan de merkkeus van de klant voor kaarten met co-badging

  In sommige gevallen wordt een creditcard van een internationale regeling (bijv. Visa / MasterCard) ook uitgegeven voor een tweede, lokale betalingsmethode. Dergelijke creditcards worden ook wel creditcards met co-badging of multimerkkaarten genoemd.

  Als je lokale betalingsmethodes aanbiedt naast de internationale regelingen, moet je de klant de mogelijkheid geven te kiezen tussen de merken waarvoor een multimerkkaart is uitgegeven.

  Om dit te doen, moet je ervoor zorgen dat

  • Je de lokale betalingsmethode beschikbaar hebt in je backoffice onder Configuratie > Betaalmethoden. Als je Visa / MasterCard aanbiedt via een Franse verwerver, hebben we Card Bancaire (CB) al voor je toegevoegd. Onze klantendienst helpt je graag bij het toevoegen van meer betalingsmethoden
  • De klant kan kiezen tussen de merken in je webshop en de betalingsvorm die aan jouw kant wordt gehost, wordt navenant aangepast. Gebruik de parameters PM / BRAND om de keus van de klant aan te geven  (Je vindt een lijst met alle beschikbare waarden voor deze parameters in het backoffice).


  Onze testpagina om bestellingsverzoeken te versturen in DirectLink vindt u hier: https://ogone.test.v-psp.com/ncol/test/testodl.asp.

  Als er betaalmethoden zijn die u een klant niet ter beschikking wilt stellen, kunt u dat doen met behulp van een parameter.
  Dit is vooral handig voor submerken, wanneer u een merk (bijvoorbeeld MasterCard) wilt aanvaarden, maar niet één van de submerken ervan (bijvoorbeeld Maestro).

  Dit is de parameter:

  Veld Gebruik
  EXCLPMLIST Lijst van betaalmethoden en/of creditcardmerken die NIET mogen worden gebruikt.
  U moet de waarden van elkaar scheiden met een “;” (puntkomma).

  Als een klant probeert te betalen met een kaart die gelinkt is aan een betaalmethode die en/of een (sub)merk dat u met de parameter EXCLPMLIST hebt uitgesloten, wordt het foutbericht “Card number incorrect or incompatible” (Kaartnummer onjuist of niet compatibel) teruggestuurd met het veld NCERRORPLUS.

  Ons systeem ondersteunt het gebruik van 3-D Secure met DirectLink.

  Belangrijk

  • Als u 3-D Secure met DirectLink wenst te gebruiken, dan moet u de optie D3D in uw account geactiveerd hebben. ">
  • Sommige acquirers vereisen het gebruik van 3-D Secure. Vraag na bij uw acquirer of dit voor u het geval is.

  De functie om VISA en MasterCard te splitsen in een debit- en een creditbetaalmethode stelt u in staat om ze aan uw klanten aan te bieden als twee verschillende betaalmethoden (bv. VISA Debit en VISA Credit). U kunt ook beslissen om van beide gesplitste merken slechts één optie te aanvaarden.

  Om de splitsing in credit- en debitcards te gebruiken via DirectLink moet u de parameter CREDITDEBIT opnemen in de velden die u naar de pagina orderdirect.asp stuurt (en dus ook in de SHA-IN-berekening!).

  Veld Formaat
  CREDITDEBIT "C": creditcard
  "D": debitcard

  Aanverwante fout: als de koper debitcard kiest als betaalmethode en vervolgens een creditcardnummer invoert, wordt een foutcode teruggestuurd: ‘Wrong brand/Payment method was chosen’ (Verkeerd merk / betaalmethode gekozen).

  Als de betaling met succes verwerkt is met de parameter CREDITDEBIT wordt dezelfde parameter ook teruggestuurd in het XML-antwoord en/of kan hij worden opgevraagd met een rechtstreekse opvraging. Terwijl de ingediende waarde echter C of D is, is de teruggestuurde waarde 'CREDIT' of 'DEBIT'.

  U vindt die teruggestuurde waarden ook in het transactieoverzicht via 'Beheer transacties' en 'Financiële historiek/Dagtotalen' en in rapporten die u nadien kunt downloaden.

  Configuratie in uw account

  In uw Worldline-account kunt u de functie 'splitsen' ook activeren en configureren per betaalmethode. Ga naar Split credit/debit cards voor meer informatie.


  Zie onze Alias Manager-handleiding voor meer informatie over het verwerken van COF-transacties.

  Onze server stuurt een XML-antwoord op elk verzoek:

  Voorbeeld van een XML-antwoord op een bestellingsverzoek

  <?xml version=”1.0”?>
  <ncresponse orderID=”99999” PAYID=”1111111” NCSTATUS=”0” NCERROR=”” NCERRORPLUS=”” ACCEPTANCE=”12345” STATUS=”5” ECI=”7” amount="125" currency="EUR" PM="CreditCard" BRAND="VISA"/>

  Onderstaande tabel bevat een lijst van de ncresponse-tagattributen:

  Veld Omschrijving
  ACCEPTANCE De door de acquirer teruggestuurde aanvaardingscode.
  amount Bedrag van de bestelling (niet vermenigvuldigd met 100).
  BRAND Kaartmerk of gelijkaardige informatie voor andere betaalmethoden.
  currency Valuta van de bestelling.
  ECI Electronic Commerce Indicator (E-commerce indicator - ECI).
  NCERROR Foutcode.
  NCERRORPLUS Verklaring van de foutcode.
  NCSTATUS Eerste teken van NCERROR.
  orderID Uw bestellingsreferentie.
  PAYID Betalingsreferentie in ons systeem.
  PM Betaalmethode.
  STATUS Transactiestatus. (Mogelijke statussen)

  De attributenlijst kan langer zijn voor handelaars die in hun account bepaalde opties (zoals Fraudedetectie) hebben geactiveerd. Raadpleeg de documentatie van de desbetreffende optie voor meer informatie over extra antwoordattributen die aan de optie gekoppeld zijn.

  Als u de verwerking aanvraagt van een reeds bestaande (en correct verwerkte) orderID, bevat ons XML-antwoord de PAYID die overeenkomt met de bestaande orderID, de ACCEPTANCE die de acquirer gaf bij de vorige verwerking, de STATUS “0” en NCERROR “50001113”.

  Met een rechtstreeks onderhoudsverzoek van uw toepassing kunt u:

  • De gegevens (betaling) van een geautoriseerde bestelling automatisch registreren (in plaats van handmatig in de backoffice);
  • De autorisatie van een bestelling annuleren;
  • De autorisatie van een bestelling vernieuwen;
  • Een betaalde bestelling terugbetalen;

  Gegevensregistratie, annulering van autorisaties en vernieuwing van autorisaties zijn specifiek voor handelaars die hun account / verzoeken hebben geconfigureerd om de autorisatie en gegevensregistratie in twee stappen uit te voeren.

  • De verzoek-URL in de TEST-omgeving is https://ogone.test.v-psp.com/ncol/test/maintenancedirect.asp.
  • De verzoek-URL in de PRODUCTIE-omgeving is https://secure.ogone.com/ncol/prod/maintenancedirect.asp.

  Vervang 'test' door 'prod'

  Vervang “test” door “prod” in de verzoek-URL wanneer u overstapt op uw productie-account. Als u vergeet de verzoek-URL te wijzigen wanneer u begint te werken met echte bestellingen, worden uw onderhoudstransacties verstuurd naar de testomgeving en niet verstuurd naar de acquirers / banken.

  Onderstaande tabel bevat de verplichte verzoekparameters om een onderhoudsbewerking uit te voeren:

  Veld Omschrijving
  AMOUNT
  Bedrag van de bestelling vermenigvuldigd met 100.

  Dit is alleen verplicht als het bedrag van het onderhoud verschilt van het bedrag van de oorspronkelijke autorisatie. Wij raden echter aan om deze parameter altijd te gebruiken.

  Ons systeem zal controleren of het bedrag van de onderhoudstransactie niet groter is dan het bedrag van de autorisatie / betaling.
  OPERATION

  Mogelijke waarden:

  • REN: autorisatie vernieuwen, als de oorspronkelijke autorisatie niet langer geldig is.
  • DEL: autorisatie verwijderen, waarna de transactie blijft openstaan voor eventuele latere onderhoudsbewerkingen.
  • DES: autorisatie verwijderen, waarna de transactie wordt afgesloten.
  • SAL: gedeeltelijke gegevensregistratie (betaling), waarna de transactie blijft openstaan voor een eventuele volgende gegevensregistratie.
  • SAS: (laatste) gedeeltelijke of volledige gegevensregistratie (betaling), waarna de transactie wordt afgesloten (voor verdere gegevensregistratie).
  • RFD: gedeeltelijke terugbetaling (van een betaalde bestelling), waarna de transactie blijft openstaan voor een eventuele volgende terugbetaling.
  • RFS: (laatste) gedeeltelijke of volledige terugbetaling (van een betaalde bestelling), waarna de transactie wordt afgesloten.

  Merk voor DEL en DES op dat niet alle acquirers de verwijdering van een autorisatie ondersteunen. Als uw acquirer DEL / DES niet ondersteunt, zullen wij niettemin de verwijdering van de autorisatie simuleren in de backoffice.

  ORDERID U kunt de PAYID of de orderID sturen om de oorspronkelijke bestelling te identificeren. Wij raden u aan de PAYID te gebruiken.
  PAYID
  PSPID De PSPID van uw account.
  PSWD Het wachtwoord van uw API-gebruiker.
  SHASIGN Handtekening (gehashte tekenreeks) om de gegevens te authenticeren (zie SHA-IN-versleuteling).
  USERID Uw API-gebruiker.

  Onze server stuurt een XML-antwoord op het onderhoudsverzoek:

  Voorbeeld van een XML-verzoek op een rechtstreeks onderhoudsverzoek
  <?xml version=”1.0”?>
  <ncresponse orderID=”99999” PAYID=”1111111” PAYIDSUB=”3” NCSTATUS=”0” NCERROR=”” NCERRORPLUS=”” ACCEPTANCE=”12345” STATUS="91" amount="125" currency="EUR"/>

  Onderstaande tabel bevat een lijst van de ncresponse-tagattributen:

  Veld Omschrijving
  ACCEPTANCE De door de acquirer teruggestuurde aanvaardingscode
  AMOUNT Bedrag van de bestelling (niet vermenigvuldigd met 100)
  CURRENCY Valuta van de bestelling
  NCERROR Foutcode
  NCERRORPLUS Verklaring van de foutcode
  NCSTATUS Eerste teken van NCERROR
  ORDERID De referentie van uw bestelling
  PAYID Betalingsreferentie in ons systeem
  PAYIDSUB De identificatie van het historiekniveau van de onderhoudsbewerking op de PAYID
  STATUS Transactiestatus (Mogelijke statussen)

  De standaard ncresponse-tagattributen zijn dezelfde als voor het XML-antwoord op een nieuwe bestelling, met uitzondering van het extra attribuut PAYIDSUB.

  Als u tweemaal om onderhoud verzoekt voor dezelfde bestelling, wordt het tweede verzoek in theorie geweigerd met foutcode “50001127” (Bestelling niet geautoriseerd), aangezien de eerste, geslaagde transactie de status van de bestelling heeft gewijzigd.

  Met een verzoek om rechtstreekse opvraging vanuit uw toepassing kunt u de status van een bestelling automatisch opvragen (in plaats van handmatig in de backoffice). U kunt slechts één betaling per keer opvragen, en u ontvangt slechts een beperkt aantal gegevens over de bestelling.

  Als u meer informatie over de bestelling nodig hebt, kunt u de transactie opzoeken in de backoffice of een handmatige of automatische bestandsdownload uitvoeren (zie Uw transacties raadplegen en Batch).

  • De verzoek-URL in de TEST-omgeving is https://ogone.test.v-psp.com/ncol/test/querydirect.asp.
  • De verzoek-URL in de PRODUCTIE-omgeving is https://secure.ogone.com/ncol/prod/querydirect.asp.

  Vervang 'test' door 'prod'

  Vervang “test” door “prod” in de verzoek-URL wanneer u overstapt op uw productie-account.

  Onderstaande tabel bevat de verplichte verzoekparameters om een rechtstreekse opvraging uit te voeren:

  Veld
  Omschrijving
  ORDERID

  U kunt de PAYID of de ORDERID sturen om de oorspronkelijke bestelling te identificeren. Wij raden u aan de PAYID te gebruiken.

  PAYID
  PAYIDSUB
  U kunt de identificatie van het historiekniveau vermelden als u de PAYID gebruikt om de oorspronkelijke bestelling te identificeren (optioneel).
  PSPID
  De PSPID van uw account.
  PSWD
  Het wachtwoord van uw API-gebruiker.
  USERID
  Uw API-gebruiker.

  Rechtstreekse opvragingsverzoeken kunt u hier testen: https://ogone.test.v-psp.com/ncol/test/testdq.asp.

  Onze server stuurt een XML-antwoord op het verzoek:

  Voorbeeld van een XML-antwoord op een rechtstreekse opvraging

  <?xml version=”1.0”?>
  <ncresponse orderID=”99999” PAYID=”1111111” PAYIDSUB=”3” NCSTATUS=”0” NCERROR=”” NCERRORPLUS=”” ACCEPTANCE=”12345” STATUS="9" ECI=”7” amount="125" currency="EUR" PM="CreditCard" BRAND="VISA" CARDNO="XXXXXXXXXXXX1111" IP="212.33.102.55"/>

  Onderstaande tabel bevat een lijst van de ncresponse-tagattributen:

  Veld
  Gebruik
  ACCEPTANCE De door de acquirer teruggestuurde aanvaardingscode
  amount Bedrag van de bestelling (niet vermenigvuldigd met 100)
  BRAND Kaartmerk of gelijkaardige informatie voor andere betaalmethoden
  CARDNO Het gemaskeerde creditcardnummer
  currency Valuta van de bestelling
  ECI Electronic Commerce Indicator (E-commerce indicator - ECI)
  IP IP-adres van de klant, door ons systeem gedetecteerd in een 3-lagige integratie, of door de handelaar naar ons verzonden in een 2-lagige integratie
  NCERROR Foutcode
  NCERRORPLUS Verklaring van de foutcode
  NCSTATUS Eerste teken van NCERROR
  orderID De referentie van uw bestelling
  PAYID Betalingsreferentie in ons systeem
  PAYIDSUB De identificatie van het historiekniveau van de onderhoudsbewerking op de PAYID
  PM Betaalmethode
  STATUS Transactiestatus

  De standaard ncresponse-tagattributen zijn dezelfde als voor het XML-antwoord op een nieuwe bestelling, met uitzondering van de extra attributen PAYIDSUB, CARDNO en IP.

  De attributenlijst kan langer zijn voor handelaars die in hun account bepaalde opties (zoals Fraudedetectie) hebben geactiveerd. Raadpleeg de documentatie van de desbetreffende optie voor meer informatie over extra antwoordattributen die aan de optie gekoppeld zijn.

  Als de transactie waarvan u de status wilt controleren werd verwerkt met Gehoste betaalpagina (gehoste betaalpagina), ontvangt u mogelijk ook de volgende extra attributen (op voorwaarde dat u die velden hebt meegestuurd bij de oorspronkelijke Gehoste betaalpagina-transactie).

  Veld
  Omschrijving
  complus*
  Een waarde die u wou laten terugsturen
  (paramplus content)*
  De parameters en hun waarden die u wou laten terugsturen

  *Zie de Variabele feedbackparameters (Gehoste betaalpagina-documentatie).

  Voorbeeld van een XML-antwoord op een rechtstreekse opvraging voor een Gehoste betaalpagina-transactie

  <ncresponse orderID=”99999” PAYID=”1111111” PAYIDSUB=”3” NCSTATUS=”0” NCERROR=”” NCERRORPLUS=”” ACCEPTANCE=”12345” STATUS="9" amount="125" currency="EUR" PM="CreditCard" BRAND="VISA" CARDNO="XXXXXXXXXXXX1111" IP="212.33.102.55" COMPLUS="123456789123456789123456789" SessionID="126548354" ShopperID="73541312"/>

  Het veld STATUS bevat de status van de transactie (zie Mogelijke statussen).

  Alleen de volgende status houdt specifiek verband met de opvraging zelf:

  StatusNCERRORNCSTATUS Omschrijving
  88 De opvraging op querydirect.asp is mislukt

  De responstijd voor een DirectLink-transactieverzoek bedraagt doorgaans enkele seconden; bij sommige acquirers kunnen de responstijden echter langer zijn.

  Als u na 30 seconden van ons systeem geen antwoord hebt ontvangen, kunt u een verzoek sturen naar querydirect.asp om de status van uw recentste transactie naar orderdirect.asp op te vragen. Als u onmiddellijk antwoord krijgt met een niet-finale status voor de transactie, zijn er mogelijk problemen bij de acquirer.

  Als u op die directe opvraging na 10 seconden nog geen antwoord hebt gekregen, zijn er mogelijk problemen bij ons. U kunt dit verzoek naar querydirect.asp elke 30 seconden herhalen tot u merkt dat u binnen 10 seconden een antwoord krijgt.

  Opmerking
  • Dit controlesysteem kan alleen problemen bij ons detecteren als er ook een controle bij u is om na te gaan of de verzoeken uw servers correct verlaten.
  • Een probleem bij ons wordt niet noodzakelijkerwijs veroorzaakt door een defect, maar kan ook het gevolg zijn van lange responstijden, bijvoorbeeld vanwege databaseproblemen.
  • Gebruik die controles oordeelkundig om onze servers niet te bombarderen met verzoeken, zo niet kunnen wij verplicht zijn uw toegang tot de pagina querydirect.asp te beperken.

  Belangrijk

  Om ons systeem te beschermen tegen onnodige overbelasting verbieden wij controles op de werking van het systeem die valse transacties of systematische opvragingen sturen en systematische opvragingen om voor elke transactie feedback te krijgen.

  Op basis van Artikel 12, 13 en 14 van de AVG heeft een verwerkingsverantwoordelijke de plicht eindgebruikers te informeren over de toekomstige verwerking van hun persoonsgegevens. Dergelijke informatie dient specifiek te zijn, afhankelijk van het soort persoonsgegevens dat moet worden ingevuld voor een specifieke transactie (zoals de geselecteerde betaalmethode, verwerkingsverantwoordelijke/verwerker, verwerver, fraude). Het resultaat moet inzichtelijk en zichtbaar zijn op het moment dat de gegevens worden verzameld en aan de kaarthouder moet een afdrukbare en downloadbare versie beschikbaar worden gesteld. Volgens het AVG-beleid moet u de informatie aan uw klant verstrekken voordat zij hun transactie valideren. Deze informatie moet idealiter worden weergegeven op dezelfde pagina als waar uw klant zijn kaart-/accountgegevens invult.
  Met het onderstaande privacybeleidverzoek kunt u alle informatie opvragen die u nodig hebt om uw klanten over onze services te informeren om te voldoen aan de AVG-verordening.

  7.1.1.1 Verzoek-URL

  • De verzoek-URL in de TEST-omgeving is https://secure.ogone.com/ncol/test/privacy-policy.asp
  • De verzoek-URL in de PRODUCTIE-omgeving is https://secure.ogone.com/ncol/prod/privacy-policy.asp
  Vervang "test" door "prod"
  Vervang "test" door "prod" in de verzoek-URL wanneer u overstapt op uw productie-account.

  7.1.1.2 Verzoekparameters

  De volgende tabel bevat de verplichte verzoekparameters die naar uw klant moeten worden verzonden met betrekking tot het gebruik van hun privacygegevens:
  Veld
  Formaat
  Beschrijving
  USERID String Uw API-gebruiker
  PSWD String Wachtwoord van uw API-gebruiker
  PSPID
  String PSPID van uw account
  BRAND String (bijv. Visa)

  Optioneel: Merk betaalmethode
  U kunt dit veld meerdere keren verzenden om het resultaat van verschillende merken tegelijk te krijgen.
  • Het verzenden van geen merk is hetzelfde als het verzenden van al uw actieve merken.

  • Lege/verkeerd geformatteerde merken worden genegeerd.
  LANGUAGE ISO 639-1: Tweelettercodes (bijv. FR) Optioneel: De taal waarin de tekst wilt ophalen.
  Indien niet verstrekt wordt de tekst teruggestuurd naar de geconfigureerde taal van de merchant.

  7.1.1.3 Testpagina

  Rechtstreekse opvragingsverzoeken kunt u hier testen: https://secure.ogone.com/ncol/test/privacy-policy.asp

  • De verzoek-URL in de TEST-omgeving is https://secure.ogone.com/ncol/test/privacy-policy.asp

  • De verzoek-URL in de PRODUCTIE-omgeving is https://secure.ogone.com/ncol/prod/privacy-policy.asp
  Vervang "test" door "prod"
  Vervang "test" door "prod" in de verzoek-URL wanneer u overstapt op uw productie-account.

  De volgende tabel bevat de verplichte verzoekparameters die naar uw klant moeten worden verzonden met betrekking tot het gebruik van hun privacygegevens:

  Veld
  Formaat
  Beschrijving
  USERID String Uw API-gebruiker
  PSWD String Wachtwoord van uw API-gebruiker
  PSPID
  String PSPID van uw account
  BRAND String (bijv. Visa)

  Optioneel: Merk betaalmethode
  U kunt dit veld meerdere keren verzenden om het resultaat van verschillende merken tegelijk te krijgen.
  • Het verzenden van geen merk is hetzelfde als het verzenden van al uw actieve merken.

  • Lege/verkeerd geformatteerde merken worden genegeerd.
  LANGUAGE ISO 639-1: Tweelettercodes (bijv. FR) Optioneel: De taal waarin de tekst wilt ophalen.
  Indien niet verstrekt wordt de tekst teruggestuurd naar de geconfigureerde taal van de merchant.

  Rechtstreekse opvragingsverzoeken kunt u hier testen: https://secure.ogone.com/ncol/test/privacy-policy.asp

  De volgende is een lijst met XML-elementen en de teruggestuurde voorbeelden van XML-antwoorden voor verschillende resultaten.

  Achternaam Formaat Beschrijving
  Response Complex Hoofdknooppunt, altijd aanwezig
  Response.Status String, mogelijke waarden:
  Success, SuccessWithWarnings, Error
  Altijd aanwezig
  Response.Body Complex Altijd aanwezig als Response.Status = Success or SuccessWithWarnings
  Response.Body.Html String / html Leeg als Response.Status = SuccessWithWarnings & Response.Warnings.Warning.Code = NoContent
  Response.Errors Complex Alleen aanwezig als Response.Status = Error
  Response.Errors.Error Complex Kan meerdere keren binnen een knooppunt <Errors> optreden
  Response.Warnings Complex Alleen aanwezig als Response.Status = SuccessWithWarnings of Error
  Response.Warnings.Warning Complex Kan meerdere keren binnen een knooppunt <Warnings> optreden
  Response.Errors.Error.Code
  Response.Warnings.Warning.Code
  String, mogelijke waarden:
  •Binnen een knooppunt <Error>: Unauthorized, InternalServerError
  •Binnen een knooppunt <Warning>: NoContent
  Altijd aanwezig in een knooppunt <Error> of <Warning>
  Response.Errors.Error.Message
  Response.Warnings.Warning.Message
  String Optioneel

  Als u Response.Status=Error tegenkomt, raadpleegt u Response.Errors.Error om dit te verhelpen. Hierna volgen twee succesvolle voorbeelden:

  1. Voorbeeld van een XML-antwoord voor succes met waarschuwingen. Het voorbeeld geeft als er geen privacygegevens bekend hoeven te worden gemaakt aan de klant. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Response>
  <Status>SuccessWithWarnings</Status>
  <Warnings>
  <Warning>
  <Code>NoContent</Code>
  </Warning>
  </Warnings>
  <Body>
  <Html/>
  </Body>
  </Response>


  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <Response>
  <Status>Success</Status>
  <Body>
  <Html><![CDATA[<ul><li><h2>Title 1</h2><p>Content 1</p></li><li><h2>Title 2 (VISA, American Express)</h2><p>Content 2</p></li></ul>]]></Html>
  </Body>
  </Response>

  Voor sommige betaalmethoden wijken de parameterwaarden af van de standaard creditcardwaarden.

  Onderstaande tabel bevat de specifieke parameterwaarden voor de verzending van Oostenrijkse automatische incassotransacties via DirectLink.

  Formaat: AN = alfanumeriek / N = numeriek, maximaal aantal toegelaten tekens
  Veld Omschrijving Formaat / Waarde
  CARDNO

  Bankrekeningnummer

  AN, 21

  Formaat: XXXXXXXXXXXBLZYYYYY

  XXXXXXXXXXX: rekeningnummer, numeriek, 11 cijfers.
  YYYYY: Bankcode (Bankleitzahl), 5 cijfers.
  CN Naam van de bankrekeninghouder AN, 35
  ED Vervaldatum
  „99/99“ of „9999“
  OPERATION

  Bewerkingscode (uit te voeren actie)

  A, 3

  Mogelijke waarden:

  • RES: autorisatie
  • SAL/SAS: bedrag debiteren van de bankrekening
  • RFD/RFS: bedrag terugbetalen (*)
  OWNERADDRESS Adres van de rekeninghouder AN, 50
  OWNERTOWN Gemeente / stad van de rekeninghouder AN, 40
  OWNERZIP Postcode van de rekeninghouder AN, 10
  PM Betaalmethode AN, 25

  “Direct Debits AT”

  (*Als de optie Terugbetaling beschikbaar en geactiveerd is, en DTAUS-terugbetalingen beschikbaar zijn)

  Onderstaande tabel bevat de specifieke parameterwaarden voor de verzending van ELV-transacties via DirectLink. (niet Wirecard/Billpay)

  Formaat: AN = alfanumeriek / N = numeriek, maximaal aantal toegelaten tekens
  Veld Omschrijving Formaat / Waarde Verplicht
  CARDNO Bankrekeningnummer

  IBAN: 22 alfanumerieke tekens

  OF

  Bankrekeningnummer + BLZ. Formaat: XXXXXXXXXBLZYYYYYYYY
  XXXXXXXXXX: rekeningnummer, numeriek, 1 tot 10 cijfers.
  YYYYYYYY: Bankcode (Bankleitzahl), 8 cijfers.
  Ja
  CN Naam van de bankrekeninghouder AN, 35 Ja
  ED Vervaldatum „99/99“ of „9999“ Ja
  MANDATEID Unieke mandaatreferentie.
  Telego:
  Indien niet opgegeven gebruikt het platform de ORDERID of PAYID
  Opmerking: indien niet opgegeven genereert easycash een waarde.

  Telego: AN, 35 / Tekenset: “A-Z a-z 0-9 spatie /-?:().,'+”)
  Indien niet opgegeven gebruikt het platform de ORDERID of PAYID

  Easycash: Formaat: AN, 27 / Tekenset: “A-Z a-z 0-9 spatie /-?:().,'+”)
  Opmerking: indien niet opgegeven genereert easycash een waarde.

  Nee
  OPERATION Bewerkingscode (uit te voeren actie)

  A, 3

  Mogelijke waarden:

  • RES: autorisatie
  • SAL/SAS: bedrag debiteren van de bankrekening
  • RFD/RFS: bedrag terugbetalen (*)
  Nee
  OWNERADDRESS Straatnaam en huisnummer van de rekeninghouder AN, 50 Ja
  OWNERTOWN Gemeente / stad van de rekeninghouder AN, 40 Ja
  OWNERZIP Postcode van de rekeninghouder AN, 10 Ja
  PM Betaalmethode

  AN, 25

  "Direct Debits DE”

  Ja

  Opmerking: Deze velden kunnen worden teruggestuurd in het DirectLink XML-antwoord en moeten worden opgenomen in de SHA-IN-berekening (optioneel ook SHA-OUT)

  (*Als de optie Terugbetaling beschikbaar en geactiveerd is, en DTAUS-terugbetalingen beschikbaar zijn)

  Onderstaande tabel bevat de specifieke parameterwaarden voor de verzending van Nederlandse automatische incassotransacties via DirectLink.

  Formaat: AN = alfanumeriek / N = numeriek, maximaal aantal toegelaten tekens
  Veld Omschrijving Formaat / Waarde
  CARDNO Bankrekeningnummer Standaard Nederlands rekeningnummer: max. 10 alfanumerieke tekens (indien minder links uitvullen met nullen).

  OF

  IBAN-rekeningnummer: max. 35 alfanumerieke tekens (SEPA)

  CN Naam van de bankrekeninghouder AN, 35
  ED Vervaldatum „99/99“ of „9999“
  OPERATION

  Bewerkingscode (uit te voeren actie)

  A, 3

  Mogelijke waarden:

  • SAL of SAS: bedrag debiteren van de bankrekening
  • RFD of RFS: bedrag crediteren op de bankrekening (terugbetaling)
  OWNERTOWN Gemeente van de rekeninghouder AN, 40
  PM Betaalmethode

  AN, 25

  “Automatische incasso Nederland”

  Alleen relevant voor SEPA-transacties (*).
  BIC Bankidentificatiecode AN, 11
  MANDATEID

  Unieke mandaatreferentie.

  Opmerking: Indien niet opgegeven wordt de ORDERID gebruikt.

  AN, 35

  Geen spaties; mag niet beginnen of eindigen met een schuine streep '/' en mag geen twee opeenvolgende schuine strepen bevatten.

  SEQUENCETYPE

  Het type automatische incassotransactie

  Opmerking: Indien niet opgegeven worden de transacties als “eenmalig” beschouwd en wordt de waarde 'OOFF' gebruikt.

  Mogelijke waarden om het type automatische incassotransactie aan te geven (AN, 4):
  • "FRST": Eerste inning van een reeks automatische incasso-opdrachten
  • "RCUR": Automatische incasso-opdrachten waarbij de toestemming van de debiteur wordt gebruikt voor regelmatige automatische incassotransacties die door de crediteur worden geïnitieerd
  • "FNAL": Laatste inning van een reeks automatische incasso-opdrachten (daarna kan dezelfde MandateID niet meer worden gebruikt)
  • "OOFF": Automatische incasso-opdracht waarbij de toestemming van de debiteur wordt gebruikt om één enkele automatische incassotransactie te starten
  SIGNDATE

  Datum waarop het mandaat door de koper werd ondertekend.

  Opmerking: Indien niet opgegeven wordt de transactiedatum gebruikt.

  JJJJMMDD

  (*SEPA: Single Euro Payments Area - Gemeenschappelijke eurobetalingsruimte)

  Opmerking: Deze velden kunnen worden teruggestuurd in het DirectLink XML-antwoord en moeten worden opgenomen in de SHA-IN-berekening (en optioneel SHA-OUT).

  Voor sommige betaalmethoden (uitgezonderd creditcards) kunt u geen nieuwe transacties versturen via DirectLink, maar kunt u bepaalde onderhoudsbewerkingen versturen via DirectLink. Dat is het geval voor PostFinance Card, PostFinance E-finance, PayPal Express Checkout en TUNZ.

  Bij het versturen van onderhoudsbewerkingen zijn de velden PM, BRAND, CARDNO en ED niet verplicht, zodat voor die betaalmethoden geen specifieke waarden moeten worden verstuurd.

  Raadpleeg onze PSD2-handleiding voor algemene informatie over 3-D Secure v2.

  Leer hier hoe je 3-D Secure veilig kunt implementeren in het betalingsproces.

  De transactiestroom bestaat uit de volgende stappen:

  1. Je klant gaat naar je afrekenpagina's en voltooit de aankoop op je betalingspagina.
  2. Je stuurt de bestellingsinformatie en betalingsgegevens naar ons via een DirectLink-verzoek dat een aantal aanvullende parameters bevat.
   • (2') Optioneel: Wij voeren een fraudecontrole uit.
  3. Je ontvangt een XML-respons van ons platform. Er zijn twee scenario's mogelijk.
   • Als de transactie via de wrijvingsloze flow gebeurt, bevat de respons de standaard parameters met de laatste transactiefeedback. Hiermee eindigt de flow.

   • Als de transactie via de challenge-flow gebeurt, bevat de respons het bijkomende veld HTML_ANSWER en een specifieke betalingsstatus (STATUS=46). HTML_ANSWER bevat een BASE64-gecodeerd codeblok.

  4. Voeg het gedecodeerde codeblok toe aan de browser van de kaarthouder. De kaarthouder wordt automatisch doorgestuurd naar zijn/haar uitgevende bank voor authenticatie.
  5. De kaarthouder identificeert zich. Ons systeem ontvangt het resultaat van de uitgever.
  6. Afhankelijk van het resultaat, zijn er twee scenario's mogelijk.
   • Als de identificatie niet geslaagd is, sturen we de kaarthouder door naar de DECLINEURL, en wordt de flow beëindigd. Je ontvangt het resultaat via Gehoste betaalpagina -feedbackkanalen.
   • Als de identificatie geslaagd is, verzenden we de werkelijke financiële transactie naar de accepteerder om de transactie te verwerken.
  7. Wij bezorgen je het resultaat van de betaling. Afhankelijk van het resultaat van de accepteerder, sturen we de kaarthouder door naar een van de volgende URL's: ACCEPTURL / DECLINEURL / EXCEPTIONURL. Je ontvangt het resultaat via Gehoste betaalpagina-feedbackkanalen.
  8. Als de transactie geslaagd is, kun je de goederen/diensten leveren.

  DirectLink with 3-D Secure v2 transaction flowThis graph describes the DIRECTLINK (DPR/D3D) + Fraud transaction flow

  Of er overdracht van aansprakelijkheid is, hangt af van uw overeenkomst met uw acquirer. Wij raden u dan ook aan om de voorwaarden te controleren bij uw acquirer.

  Om transacties met 3-D Secure te verwerken, stuur je een set van verplichte, aanbevolen en optionele parameters naar ons platform.

  Deze parameters moeten in de SHA-IN worden opgenomen.

  Parameters vastleggen en verzenden

  Je moet de 3DS-specifieke verplichte/aanbevolen/optionele parameters vastleggen op je betalingspagina.

  Hier vind je een Javascript codeblok dat je kunt gebruiken om de browserinformatie vast te leggen.

  <script type="text/javascript" language="javascript">
  function createHiddenInput(form, name, value)
  {
  var input = document.createElement("input");
  input.setAttribute("type", "hidden");
  input.setAttribute("name", name);
  input.setAttribute("value", value);
  form.appendChild(input);
  }

  var myCCForms = document.getElementsByName("MyForm");
  if (myCCForms != null && myCCForms.length > 0)
  {
  var myCCForm = myCCForms[0];
  createHiddenInput(myCCForm, "browserColorDepth", screen.colorDepth);
  createHiddenInput(myCCForm, "browserJavaEnabled", navigator.javaEnabled());
  createHiddenInput(myCCForm, "browserLanguage", navigator.language);
  createHiddenInput(myCCForm, "browserScreenHeight", screen.height);
  createHiddenInput(myCCForm, "browserScreenWidth", screen.width);
  createHiddenInput(myCCForm, "browserTimeZone", new Date().getTimezoneOffset());
  }
  </script>

  Verzend deze 3-D Secure-specifieke parameters samen met de andere verplichte DirectLink-parameters. Ons platform zal je verzoek verwerken en je een respons bezorgen.

  Geweigerde transacties begrijpen

  PSD2 verhoogt de transparantie van het betalingsproces voor jou en je klanten. Dit is vooral nuttig bij status 2-transacties.
  Onze feedbackparameter CH_AUTHENTICATION_INFO geeft je gedetailleerde informatie van de uitgevers wanneer zij transacties van je klanten weigeren. Deel deze informatie met je klanten zodat ze begrijpen waarom hun bank de transactie heeft geweigerd. De informatie kan je misschien ook helpen om de transactie te herstellen door middel van onze Soft Decline-functionaliteit.

  Om zowel in de XML-respons als in je doorverwijzings-URL's de CH_AUTHENTICATION_INFO te krijgen, selecteer je deze parameter in de Back Office via Configuratie > Technische instellingen > Transactiefeedback > Dynamische e-Commerce parameters en DirectLinks > Dynamische parameters respectievelijk. Dit zorgt er ook voor dat deze informatie zichtbaar is in het transactieoverzicht via Transacties > Beheer transacties / Financiële historiek.

  Gebruik CH_AUTHENTICATION_INFO voor een van de volgende mogelijke scenario's:

  • Als de transactie via de vlotte authenticatie gaat, zal onze XML-respons deze parameter bevatten. Voeg de informatie dan zo toe aan de resultatenpagina van de transactie
  • Als de transactie via de challenge flow gaat, krijg je deze parameter via Gehoste betaalpagina-feedbackkanalen. Aangezien je de informatie niet op tijd krijgt om je doorverwijzings-URL's aan te passen nadat een transactie is afgerond, raden we je aan "Ik wil dat Worldline een kort redirectiebericht toont aan de klant voordat deze wordt teruggestuurd naar mijn website." in te schakelen in de Back Office via Configuratie > Technische instellingen > Transactiefeedback > eCommerce > HTTP redirectie in de browser. Ons platform verwijst je klanten dan door naar onze resultatentussenpagina met de informatie, voordat ze uiteindelijk op je doorverwijzings-URL's terechtkomen.

  Denk eraan dat niet alle uitgevers informatie delen over waarom ze transacties weigeren. Daarom is CH_AUTHENTICATION_INFO in sommige gevallen leeg.

  Gebruik de volgende kaartnummers in onze Test-omgeving om een respons van de uitgever te simuleren:
  Amex: 349586710563469
  MasterCard: 5111823134937549
  Visa: 4010759044222272

  Platform-respons verwerken

  Als de transactie via de wrijvingsloze flow gebeurt, bevat de respons de standaard parameters met de laatste transactiefeedback. Hiermee eindigt de flow.

  Als de transactie via de challenge-flow gebeurt, bevat de respons aanvullende parameters. Om de authenticatie naar je klanten uit te rollen, moet je de aanvullende gegevens die je krijgt als volgt verwerken:

  Veld Beschrijving
  STATUS Nieuwe waarde: "46" (wachten op identificatie)
  HTML_ANSWER

  BASE64-gecodeerde html-code moet worden toegevoegd aan de html-pagina die de klant terugkrijgt.

  Deze tag wordt toegevoegd als een child-tag van de <ncresponse> globale XML-tag. Het veld HTML_ANSWER bevat html-code die moet worden toegevoegd aan de html-pagina die de browser van de klant terugkrijgt.

  Deze code zal de identificatiepagina van de uitgevende bank automatisch laden in een pop-up in het hoofdvenster, afhankelijk van de waarde van de WIN3DS-parameter.

  Om storingen te voorkomen tussen de html-tags die worden opgenomen in de inhoud van de HTML_ANSWER XML-tag, wordt de inhoud van HTML_ANSWER door ons systeem BASE64-gecodeerd voordat de respons wordt teruggestuurd. De rest van de XML wordt teruggestuurd als een respons op het DirectLink-verzoek. Bijgevolg moet de inhoud van HTML_ANSWER BASE64-geDEcodeerd worden voordat deze wordt opgenomen in de html-pagina die naar de kaarthouder wordt gestuurd.

  Als de identificatie niet geslaagd is, sturen we de kaarthouder door naar de DECLINEURL, en wordt de flow beëindigd. Je ontvangt het resultaat via Gehoste betaalpagina-feedbackkanalen.

  Als de identificatie geslaagd is, verzenden we de werkelijke financiële transactie naar de accepteerder.

  Afhankelijk van het resultaat van de accepteerder, sturen we de kaarthouder door naar een van de volgende URL's: ACCEPTURL / DECLINEURL / EXCEPTIONURL. Je ontvangt het resultaat via Gehoste betaalpagina-feedbackkanalen.

  9.3 Testkaarten

  Met de volgende testkaart kunt u een 3-D Secure-geregistreerde kaart simuleren in onze testomgeving:

  Vlotte authenticatie
  Merk Kaartnummer Vervaldatum
  VISA 4186455175836497 Willekeurige datum in de toekomst
  Mastercard 5137009801943438 Willekeurige datum in de toekomst
  American Express 375418081197346 Willekeurige datum in de toekomst
  Carte Bancaire 4150557357382737 Willekeurige datum in de toekomst
  Authenticatie met challenge
  Merk Kaartnummer Vervaldatum
  VISA 4874970686672022 Willekeurige datum in de toekomst
  Mastercard 5130257474533310 Willekeurige datum in de toekomst
  American Express 379764422997381 Willekeurige datum in de toekomst
  Carte Bancaire 4150550997933993 Willekeurige datum in de toekomst

  Opmerking: u kunt hier meer testkaarten downloaden.

  Als een transactie wordt geblokkeerd wegens foutieve identificatie is het transactieresultaat:

  STATUS = 2

  NCERROR = 40001134

  9.4 Uitsluitingen van de 3DSv2-regel

  Sommige transacties zijn uitgesloten van SCA. Als een of meer van jouw transacties hieronder vallen, wordt 3-D Secure niet geïmplementeerd. Raadpleeg onze gedetailleerde handleiding hier voor meer informatie over de types transacties waar dit voor geldt.

  Je kunt op twee manieren vragen 3-D Secure niet toe te passen

  1. Authenticatie door selectie van de juiste waarden voor Mpi.threeDSRequestorChallengeIndicator en 3DS_EXEMPTION_INDICATOR
   Parameter Waarden
   Mpi.threeDSRequestorChallengeIndicator Lengte: 2 tekens
   Gegevenstype: tekenreeks
   Geaccepteerde waarden:
   • 01 = Geen voorkeur
   • 02 = Er wordt niet om een challenge gevraagd - gebruik deze waarde voor transacties met een laag bedrag (minder dan 30 euro)
   • 03 = Er wordt om een challenge gevraagd: voorkeur handelaar
   • 04 = Er wordt om een challenge gevraagd: Verordening - gebruik deze waarde wanneer je een terugkerende transactie met je klant instelt of wanneer je de transactie opnieuw probeert na een soft decline (zachte weigering)
   • 05 = Er wordt niet om een challenge gevraagd [er is al een risicoanalyse voor de transactie uitgevoerd]. Gebruik deze waarde als jouw verwerver TRA-uitzonderingen met je is overeengekomen.
   • 07 = Er wordt niet om een challenge gevraagd [SCA is al uitgevoerd]. Gebruik deze waarde wanneer je de SCA aan jouw kant uitvoert; moet zijn goedgekeurd door jouw verwerver
   3DS_EXEMPTION_INDICATOR Lengte: 2 tekens
   Gegevenstype: tekenreeks
   Geaccepteerde waarden:
   • 03 = TRA* uitgever
   • 04 = Uitzondering laag bedrag
   • 05 = TRA* handelaar/verwerver
   • 06 = Whitelisting
   • 07 = Bedrijf
   • 08 = Vertraagde verzending
   • 09 = Gedelegeerde authenticatie (gecertificeerde wallet)

   * Transaction risk analysis

   Controleer het authenticatielogboek in Back Office en zoek naar "TransStatus = I" om te zien of de uitgever de uitzondering heeft verleend. Indien een transactie frauduleus blijkt te zijn, kun je echter geen beroep doen op de aansprakelijkheidsverschuiving

  2. Autorisatie door selectie van de juiste 3DS-EXEMPTION en FLAG3D
   Verstuur de volgende parameters om 3-D Secure helemaal over te slaan:
   Parameter Waarden
   FLAG3D N = het 3DS-authenticatieproces overslaan
   3DS_EXEMPTION_INDICATOR Lengte: 2 tekens
   Gegevenstype: tekenreeks
   Geaccepteerde waarden:
   • 03 = TRA* uitgever
   • 04 = Uitzondering laag bedrag
   • 05 = TRA* handelaar/verwerver
   • 06 = Whitelisting
   • 07 = Bedrijf
   • 08 = Vertraagde verzending
   • 09 = Gedelegeerde authenticatie (gecertificeerde wallet)

   * Transaction risk analysis


   Het blijft echter aan de uitgever of een authenticatieproces moet worden doorlopen. Indien de uitgever 3DS eist, zal de transactie worden afgewezen met foutcode 40001139.
   Als de transactie wordt geaccepteerd zonder 3-D Secure, verlies je jouw aansprakelijkheidsbescherming.

   Wanneer jouw klanten een nieuwe terugkerende betaling bij je instellen, moet onder de PSD2-regels altijd sterke authenticatie worden gebruikt voor de eerste transactie. Verzend alle relevante 3DS-parameters, COF-parameters tezamen met Mpi.threeDSRequestorChallengeIndicator=04. Dit zorgt ervoor dat de uitgever zich bewust is van dit verzoek en dat deze de transactie zal goedkeuren

  Wrijvingsloze/Controlestroom

  Als je geen vrijstelling wilt aanvragen maar vertrouwt op het door de uitgever implementeren van een wrijvingsloze stroom en de aansprakelijkheidsbescherming houdt, moet je een paar extra parameters verzenden.
  Door deze parameters te verzenden voor deze netwerken, verhoog je de kans op een wrijvingsloze stroom.

  • Carte Bancaire (als je deelneemt aan het laag-risicoprogramma voor handelaren, wordt dit sterk aangeraden)
   ECOM_BILLTO_POSTAL_CITY
   ECOM_BILLTO_POSTAL_COUNTRYCODE
   ECOM_BILLTO_POSTAL_STREET_LINE1
   ECOM_BILLTO_POSTAL_POSTALCODE
   EMAIL
   OWNERTELNO
   Mpi.shippingIndicator
   REMOTE_ADDR

  • MasterCard
   ECOM_BILLTO_POSTAL_CITY
   ECOM_BILLTO_POSTAL_COUNTRYCODE
   ECOM_BILLTO_POSTAL_STREET_LINE1
   ECOM_BILLTO_POSTAL_POSTALCODE
   EMAIL
   OWNERTELNO
   ADDMATCH
   REMOTE_ADDR

  Je kunt zelfs de kans op een wrijvingsloze flow en een hoger conversiepercentage verhogen door meer optionele parameters te versturen.

  Soft Decline

  Een typische flow voor een dergelijke transactie met Soft Decline ziet er als volgt uit

  1. Je stuurt in je eerste verzoek FLAG3D=N en de geschikte waarde voor parameter 3DS_EXEMPTION_INDICATOR zonder verdere authenticatieparameters. Je geeft zo aan dat je 3-D Secure wilt overslaan. Het is mogelijk dat de transactie op dit punt wordt geaccepteerd.
   Als de transactie echter wordt geweigerd door de bank van je klant, omdat deze erop staat dat 3-D Secure wordt gebruikt, geven we dit aan in de feedbackparameter door NCERROR=40001139 te verzenden. De transactie wordt in status 2
  2. Je kunt deze geweigerde transactie herstellen door deze opnieuw te verzenden door de volgende parameters naar ons platform te sturen
   1. De e-Commerce DirectLink parameters zoals deze worden verzonden in je eerste verzoek als een nieuwe eCommerce- of DirectLink-order
   2. FLAG3D=Y om aan te geven dat 3-D Secure moet worden geïmplementeerd
   3. De 3DSv2-authenticatieparameters as described here
   4. Mpi.threeDSRequestorChallengeIndicator=04 om aan te geven dat de bank van je klant 3-D Secure vereist na de Soft Decline

  Je klant moet tijdens dit tweede verzoek met goed gevolg door de 3-D Secure-authenticatie heenkomen. Als laatste bereikt de transactie status 2 of 9. Dit hangt er vanaf of je klant de authenticatie doorstaat en de betaling door zowel jou als de bank van je klant wordt geaccepteerd

  Soft Decline  is momenteel beschikbaar voor de betalingsmethoden Visa, MasterCard, American Express en Carte Bancaire.

  9.5 Migratie van v2.1 naar v2.2

  De aankomende nieuwe versie van 3-D Secure (v2.2) zal je nog meer mogelijkheden bieden voor het optimaliseren van jouw integratie.

  Parameter Waarden

  BROWSERJAVASCRIPTENABLED

  Deze booleaanse waarde geeft aan of bij jouw klanten JavaScript is ingeschakeld in hun browsers als ze een aankoop doen.

  Afhankelijk van de waarde is het volgende van toepassing

  • TRUE: de volgende parameters blijven verplicht:

   BROWSERJAVAENABLED
   BROWSERSCREENHEIGHT
   BROWSERSCREENWIDTH
   BROWSERTIMEZONE
   BROWSERACCEPTHEADER
   BROWSERUSERAGENT
   BROWSERLANGUAGE

  • FALSE: de volgende parameters zijn niet meer verplicht:
   BROWSERCOLORDEPTH
   BROWSERJAVAENABLED
   BROWSERSCREENHEIGHT
   BROWSERSCREENWIDTH
   BROWSERTIMEZONE

   Deze parameter blijft verplicht:

   BROWSERACCEPTHEADER
   BROWSERUSERAGENT
   BROWSERLANGUAGE

  Gegevenstype: Boolean

  Geaccepteerde waarden:
  • TRUE
  • FALSE

  Als je deze parameter niet verzendt, vullen we deze waarde automatisch voor je in, afhankelijk van de andere beschikbare parameters.

  On top of BROWSERJAVASCRIPTENABLED, v2.2 offers enhanced / new parameters for making your transactions even more secure:

  Om transacties met 3-D Secure te verwerken, verstuur je een set van verplichte en optionele parameters naar ons platform.

  In de tabel vind je een overzicht van de verschillende parameters en hun functies voor het authenticatieproces.

  Deze parameters moeten in de SHA-IN worden opgenomen.

  Parameter category Parameter Naam / Beschrijving
  Verplichte 

  FLAG3D

  Vaste waarde: "Y" Geeft ons systeem de opdracht om 3-D Secure-identificatie uit te voeren indien nodig.

  HTTP_ACCEPT*

  Deze parameter is vervangen door browserAcceptHeader. Verstuur deze niet als je de volgende al verstuurt browserAcceptHeader.

  Het veld Accept in de verzoekheader in de browser van de kaarthouder wordt gebruikt om bepaalde mediatypes te specificeren die aanvaard worden voor het antwoord. Deze waarde wordt gebruikt door de uitgever om na te gaan of de browser van de kaarthouder compatibel is met het identificatiesysteem van de uitgever. Bijvoorbeeld:
  Accept: */*

  HTTP_USER_AGENT*

  Het veld User-Agent in de verzoekheader in de browser van de kaarthouder bevat informatie over de agent van de gebruiker van wie het verzoek uitgaat. Deze waarde wordt gebruikt door de uitgever om na te gaan of de browser van de kaarthouder compatibel is met het identificatiesysteem van de uitgever. Bijvoorbeeld: User-Agent: Mozilla/4.0 (compatibel; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

  ACCEPTURL

  De URL van de webpagina die aan de klant wordt getoond als de betaling werd geautoriseerd (of wacht op autorisatie).

  DECLINEURL

  De URL naar waar de klant wordt doorgestuurd wanneer het maximale aantal mislukte autorisatiepogingen is bereikt (standaard 10, maar kan worden gewijzigd op de pagina ‘Technical Information’ (Technische informatie), in de sectie ‘Payment retry’ (Betaalpogingen) van het tabblad ‘Global transaction parameters’ (Algemene transactieparameters).

  EXCEPTIONURL

  De URL van de webpagina die aan de klant wordt getoond als het resultaat van de betaling onzeker is.

  LANGUAGE

  De standaardtaal wordt gebruikt als er geen taalwaarde of een ongeldige taalwaarde wordt verzonden:
  en_US (Engels)

  Optionele 

  TP

  Om de opmaak van de pagina ‘order_A3DS’ te wijzigen, kunt u via deze parameter de naam of URL van een template versturen (ga naar e-Commerce: Dynamische sjabloon).

  PARAMPLUS

  Field to submit the miscellaneous parameters and their values that you wish to be returned in the post-sale request or final redirection.

  COMPLUS

  Field to submit a value you wish to be returned in the post-sale request or output.

  WIN3DS

  Hoe de identificatiepagina aan de klant wordt getoond. Mogelijke waarden:

  • MAINW: om de identificatiepagina in het hoofdvenster weer te geven (standaardwaarde).
  • POPUP: om de identificatiepagina weer te geven in een pop-upvenster en nadien terug te keren naar het hoofdvenster.
  • POPIX: om de identificatiepagina weer te geven in een pop-upvenster en nadien in het pop-upvenster te blijven.

  Nadat deze parameters zijn verzonden, zal ons platform je verzoek verwerken en je een respons bezorgen.

  Platform-respons verwerken

  Als de kaart van je klant niet is geregistreerd voor 3-D Secure, bevat de respons de standaard parameters met de laatste transactiefeedback. Hiermee eindigt de flow.

  Als de kaart van je klant wel is geregistreerd voor 3-D Secure, bevat de respons aanvullende parameters. Om de authenticatie naar je klanten uit te rollen, moet je de aanvullende gegevens die je krijgt als volgt verwerken:

  Veld Beschrijving
  STATUS Nieuwe waarde: "46" (wacht op identificatie).
  HTML_ANSWER

  HTML-code in BASE64-codering die moet worden toegevoegd aan de HTML-pagina die wordt teruggestuurd naar de klant.

  Deze tag wordt toegevoegd als subtag van de algemene XML-tag <ncresponse>. Het veld HTML_Answer bevat HTML-code die moet worden toegevoegd aan de HTML-pagina die wordt teruggestuurd naar de browser van de klant.

  Deze code laadt automatisch de identificatiepagina van de uitgevende bank in een pop-upvenster of in het hoofdvenster, naargelang de waarde van parameter WIN3DS.

  Om te voorkomen dat de HTML-tags in de inhoud van de XML-tag HTML_ANSWER interfereren met de rest van de XML die wordt teruggestuurd als antwoord op het DirectLink-verzoek, wordt de inhoud van HTML_ANSWER door ons systeem BASE64-gecodeerd voordat het antwoord wordt teruggestuurd. Die inhoud moet bijgevolg BASE64-geDEcodeerd worden voor hij wordt toegevoegd aan de HTML-pagina die naar de kaarthouder wordt gestuurd.

  Als de identificatie niet geslaagd is, sturen we de kaarthouder door naar de DECLINEURL, en wordt de flow beëindigd. Je ontvangt het resultaat via Gehoste betaalpagina-feedbackkanalen.

  Als de identificatie geslaagd is, verzenden we de werkelijke financiële transactie naar de accepteerder.

  Afhankelijk van het resultaat van de accepteerder, sturen we de kaarthouder door naar een van de volgende URL's: ACCEPTURL / DECLINEURL / EXCEPTIONURL. Je ontvangt het resultaat via Gehoste betaalpagina-feedbackkanalen.

  Testkaarten

  Met de volgende testkaarten kunt u een 3-D Secure-geregistreerde kaart simuleren in onze testomgeving:

  Merk Kaartnummer Vervaldatum Wachtwoord
  VISA 4000000000000002 Willekeurige datum in de toekomst 11111
  MasterCard 5300000000000006 Willekeurige datum in de toekomst 11111
  American Express 371449635311004 Willekeurige datum in de toekomst 11111

  Opmerking: u kunt hier meer testkaarten downloaden.

  Als een transactie wordt geblokkeerd wegens foutieve identificatie is het transactieresultaat:

  STATUS = 2

  NCERROR = 40001134

  9.7 Een overzicht krijgen van 3-D Secure-transacties

  We bieden je een manier om je 3DS-rapport te openen in Back Office zodat je jouw transacties en hun 3-D Secure-resultaten kunt volgen.

  In deze video wordt uitgelegd hoe je jouw rapport snel en makkelijk kunt instellen.

  Veelgestelde vragen

  Via het menu van uw Worldline-account kunt u uw transacties eenvoudig opzoeken. Kies 'Transacties’ en klik vervolgens op ‘Beheer transacties' of 'Financiële historiek’/’Dagtotalen’, afhankelijk van het type transactieresultaten dat u zoekt.

  Ga naar Uw transacties raadplegen voor meer informatie.

  Standaard kunt u goederen verzenden of uw dienst leveren zodra een transactie de status '9 - Betaling aangevraagd' heeft gekregen. Hoewel status 5-Geautoriseerd een geslaagde status is, is het echter slechts een tijdelijke reservering van een geldbedrag op de kaart van de klant. Een transactie met status 5 moet nog worden bevestigd (handmatig of automatisch) om naar status 9 te gaan. Deze laatste is voor de meeste betaalmethoden de uiteindelijke geslaagde status.

  Ga naar Transactiestatussen voor meer informatie.

  U kunt een betaling eenvoudig terugstorten met de knop 'Terugbetaling’ in het orderoverzicht van een transactie (via ’Beheer transacties’). Als dit door uw account wordt ondersteund, kunt u ook terugbetalingen doen met een DirectLink-aanvraag of met een Batch-bestandsupload (voor meerdere transacties).

  Hiervoor moet in uw account de optie Refunds (Terugbetalingen) zijn ingeschakeld.

  Ga voor meer informatie naar transacties beheren.

  Als u specifieke details van een bestelling/transactie wilt controleren of onderhoud wilt uitvoeren op transacties, moet u ‘Beheer transacties’ gebruiken. ‘Financiële historiek’/’Dagtotalen’ is de handigste manier om binnenkomende en uitgaande bedragen te controleren.

  Ga voor meer informatie naar Beheer transacties vs. Financiële historiek/Dagtotalen.

  U kunt alleen terugbetalingen uitvoeren op transacties die al minstens 24 uur in status 9 staan. U kunt een annulering uitvoeren binnen ongeveer 24 uur nadat de eindstatus bereikt is (status 9 of 5).

  Als u de cut-off time van uw acquirer wilt weten, adviseren we u om rechtstreeks contact op te nemen met onze klantendienst.