Veelgestelde vragen

COVID-19

We hebben een aantal veel gestelde vragen en links samengevoegd om onze klanten in deze tijden te ondersteunen. Bezoek de COVID-19 FAQ pagina voor meer informatie.

3DS v2

Als u onze Worldline betaalpagina gebruikt, zal Worldline voor alle verplichte gegevens zorgen.

Als u DirectLink geïntegreerd heeft, wat betekent dat u uw eigen betaalpagina aanbiedt, hebben wij een Javascript-voorbeeld beschikbaar gesteld op onze Support-website om de verplichte gegevens te kunnen verzamelen.

Voor het verzamelen van optionele gegevens verwijzen we naar onze Support-pagina over hoe de integratie met Worldline moet gebeuren.

COF in het kort: de klant initieert een eerste transactie met een handelaar met een 3D-S (CIT). Vanaf deze eerste transactie-ervaring, heeft de handelaar de mogelijkheid herhalende transacties uit te voeren (abonnement of met toestemming van de klant -> tokenisatie), gemarkeerd als MIT-transacties.

MIT zijn een van de uitzonderingen waarin binnen de 3DSv2. is voorzien, indien deze aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

 • volgende transacties van een initiële CIT 
 • CIT is uitgevoerd met een verplichte authenticatie
 • Er is een dynamische ID-link gemaakt tussen de initiële CIT en de daarop volgende MIT's

Na de initiële authenticatie kunnen uitzonderingen/uitsluitingen van toepassing zijn:

 • Of vanwege legale terugkerende uitzonderingen die van toepassing zijn op abonnementen met een vast bedrag en vaste periodiciteit (handelaren wordt aanbevolen voor het volledige bedrag te authentiseren + details over aantal overeengekomen betalingen te verstrekken aan kaarthouders)
 • Of omdat andere types transactie zijn uitgesloten van het SCA-bereik... volledig voor eigen risico van de handelaar in het geval van een terugvordering (bescherming beperkt tot geauthentiseerd bedrag) EN noodzaak voor verstrekker om te accepteren dat dit risico wordt genomen:
  • Ongeplande COF: principe van volgende transacties wordt overeengekomen met kaarthouder, maar bedrag en/of periodiciteit worden niet vastgezet
  • Gangbare praktijk: incrementeel, no-show, etc..

Voor de transitieperiode, hebben betalingsschema's een gedefinieerd standaard-ID dat dient te worden gebruikt voor volgende MIT's die worden gemaakt voordat 3DS v2 wordt geïntroduceerd.

3DSv2 verzoekt handelaren om extra informatie te sturen (verplicht / aanbevolen ...). Alles wat u als handelaar moet weten, is hier te vinden:

Voldoen aan PSD2 

U dient er ten eerste voor te zorgen dat 3-DS voor al uw betalingsmethoden (Visa, Mastercard, American Express, Carte Bancaire, JCB) is ingeschakeld in uw online winkel. Verzeker u ervan dat dit het geval is. Indien het niet is ingeschakeld, kunt u onze support vragen het te activeren.

Aangezien 3-D Secure versie 2 (3DSv2) erop gericht is de SCA-trigger (Strong Customer Authentication) te verlenen aan de verstrekkende bank, dient de verstrekkende bank een betere beoordeling uit te voeren van het risico dat bij de transactie betrokken is. De 3DSv2-specificatie bevat als gevolg daarvan een groot aantal gegevenselementen. Goed nieuws als u onze fraudetool gebruikt, aangezien een paar hiervan al veel worden gebruikt bij onze fraudescreening!  Een aantal andere zijn uiteraard nieuw, en specifiek voor 3-D Secure v2 bestemd. De gegevenselementen kunnen kortweg als volgt worden gecategoriseerd:

 • Verplichte informatie - browsergegevens:
   • Naam kaarthouder (CN)
   • Integratie met Winkelwagentjes?
    U wordt vriendelijk verzocht om naar de winkelwagen-marktplaats te gaan om de laatste versie van de Worldline -plugin te installeren of om rechtstreeks contact op te nemen me uw leverancier.
   • Als u onze eCommerce-pagina gebruikt, wordt verplichte informatie verzameld door Worldline. U kunt rechtstreeks naar de onderstaande aanbevolen informatie gaan.
   • Als u een eigen betalingspagina gebruikt, moet u verplichte informatie zelf verzamelen, zoals hieronder beschreven. We raden u aan onze supportpagina te raadplegen om te zien hoe dit in zijn werk gaat, en een blik te werpen op het javascript-voorbeeld.
 • Aanbevolen informatie - dit kan mogelijk worden gebruikt als deel van de fraudepreventiescreening:
   • E-mailadres (EMAIL)
   • IP-adres (REMOTE_ADDR)
   • Telefoonnummer (Mpi.WorkPhone.subscriber, Mpi.HomePhone.subscriber ...)
   • Factuuradres (ECOM_BILLTO_POSTAL_CITY, ECOM_BILLTO_POSTAL_COUNTRYCODE, ECOM_BILLTO_POSTAL_STREET_LINE1 ...)
   • Verzendadres (ECOM_SHIPTO_POSTAL_CITY, ECOM_SHIPTO_POSTAL_COUNTRYCODE, ECOM_SHIPTO_POSTAL_STREET_LINE1 ...)
  • De aanbevolen/optionele parameters dienen te worden verstrekt om gebruik te kunnen maken van de wrijvingsloze flow die uw conversie van verbeteren.
 • Optionele informatie - uitgebreide gegevens kaarthouder/account zoals geïntroduceerd door EMVCo:
   • Mpi.cardholderAccountAgeIndicator
   • Mpi.cardholderAccountChange
   • Mpi.cardholderAccountPasswordChange
   • Mpi.suspiciousAccountActivityDetected
   • Mpi.threeDSRequestorChallengeIndicator

Onze bestaande API's leggen al een groot aantal gegevenselementen vast, maar we zijn bezig veel nieuwe gegevenselementen toe te voegen. De reden hiervoor is dat we geloven dat iedereen in het betalingen-ecosysteem baat heeft bij toegenomen beveiliging bij een zo minimaal mogelijke negatieve impact van de ervaring op de klant. Betalingen zijn gebaseerd op vertrouwen, en door meer gegevens te verstrekken wordt het makkelijker voor de partijen om elkaar te vertrouwen, zonder aanvullende tests te vereisen om de consument te authentiseren. Bijna alle nieuw toegevoegde gegevenselementen zijn optioneel, maar we adviseren u zoveel mogelijk van deze elementen te bieden. Dit vergroot de waarschijnlijkheid dat uw transacties de wrijvingsloze flow volgen, terwijl u profiteert van aansprakelijkheidsverschuiving. Indien u de door Worldline gehoste betalingspagina gebruikt, zullen we de browsergerelateerde gegevens automatisch vastleggen.

Het niveau van de vereiste wijzigingen zal verschillen op basis van het type integratie dat u hebt met Worldline.

Uitsluitingen zijn transacties die BUITEN de scope vallen van PSD2 SCA-voorschriften:

• Postorder / bestelling via telefoon
• ‘One leg’-transacties - De PSP van de ontvanger (m.a.w. verwerver van de Handelaar) of de PSP van de betaler (m.a.w. verstrekker van de betalingsmethode van de Koper) ligt buiten de EER-zone
• Anonieme prepaidkaarten tot maximaal €150 (artikel 63)
• MIT - door de handelaar gestarte transacties 

Vrijstellingen zijn transacties die BINNEN de scope vallen van PSD2 SCA-voorschriften:

• Transacties met lage waarde
• Abonnementen
• Risico-analyse
• Whitelisting


3-D Secure versie 2 is een update van de bestaande Secure versie 1-programma's: Verified by Visa, Mastercard SecureCode, American Express SafeKey, Diners/Discover ProtectBuy en JCB J /Secure. Het is gebaseerd op een specificatie die is opgesteld door EMVCo. EMVCo maakt wereldwijd onderlinge uitwisselbaarheid en acceptatie van beveiligde betalingstransacties mogelijk. Het wordt beheerd door EMVCo's zes leden - American Express, Discover, JCB, Mastercard, UnionPay en Visa - en wordt ondersteund door tientallen banken, handelaren, verwerkers, verkopers en andere belanghebbenden in de sector die deelnemen als EMVCo Associates.

Een van de belangrijkste verschillen met versie 1 is dat in versie 2 de kaartuitgevende instantie veel gegevens kan gebruiken om het risico van de transactie te bepalen. Dit gebeurt via een risico gebaseerde analyse. Voor transacties met een laag risico zullen kaartuitgevers de transactie niet betwisten (bijvoorbeeld geen SMS naar de kaarthouder sturen), hoewel de transactie wel wordt geverifieerd (betaalproces zonder frictie). Omgekeerd zullen kaartuitgevers voor transacties met een hoog risico van de kaarthouder vereisen dat zij zich authenticeren met een SMS of biometrische middelen (‘challenged flow’).

De Strong Customer Authentication (SCA), die vereist is vanaf 1ste januari 2021 in Europa, en in VK vanaf 14de september 2021  zoals aangeduid in PSD2, zal resulteren in een aanzienlijke toename van het aantal transacties waarvoor 3-D Secure authenticatie vereist is. Het gebruik van 3-D Secure versie 2 zou de potentiële negatieve impact op conversie zoveel mogelijk moeten beperken.

Kort gezegd betekent 3-D Secure versie 2 het volgende:

• U moet 3-D Secure vóór 1ste januari 2021 implementeren als uw transacties binnen de EU PSD2 SCA-richtlijnen vallen (voor het geval u 3-D Secure nog niet ondersteunt).

• U wordt geadviseerd (en voor sommigen is dit vereist) om extra gegevens te sturen voor de risico-analyse door de kaartuitgever in het geval van 3-D Secure versie 2.

• Wellicht moet u uw privacybeleid bijwerken met betrekking tot AVG/GDPR, omdat u mogelijk extra gegevens deelt met derden.

• De gebruikerservaring voor uw klanten zal sterk verbeteren.De verwachting op de markt is dat een aanzienlijk percentage van de transacties het betaalproces zonder frictie zal doorlopen mede dankzij 3-D Secure versie 2, wat niets extra’s van de kaarthouder vereist vergeleken met het huidige betaalproces zonder 3-D Secure.

Dit betekent dat u profiteert van een veiliger betaalproces en een verschuiving van de aansprakelijkheid dankzij 3-D Secure, terwijl de conversie niet negatief wordt beïnvloed.

Add Card value verwijst naar gevallen waarbij een walletprovider 3DS-protocol gebruikt om een kaart aan hun wallet toe te voegen. Dit wordt geïmplementeerd door de respectieve walletprovider.

Vanaf 1ste januari 2021 in Europa, en in VK vanaf 14de september 2021 worden de Strong Customer Authentication (SCA)-regels van kracht voor alle digitale betalingen in Europa. Op dit moment werken banken, betalingsdienstaanbieders en kaartnetwerken allemaal aan technische oplossingen die voldoen aan de vereisten van PSD2. Om betalingen na 1ste januari 2021 te kunnen accepteren, moet u ervoor zorgen dat uw webshop gebruik maakt van deze technische oplossingen.

Het accepteren van betalingen van 's werelds grootste kaartnetwerken, Visa, Mastercard en American Express, vereist dat u de beveiligingsoplossing Secure voor uw webshop heeft geïmplementeerd. Secure is sinds 2001 in gebruik om de beveiliging van online kaarttransacties te verbeteren. Nu is er een nieuwe versie ontwikkeld die de PSD2 Strong Customer Authentication-vereisten vergemakkelijkt.

Wij raden aan om Secure te gebruiken, omdat het helpt om fraude te voorkomen en het u beschermt tegen aansprakelijkheid in geval van fraude. Vanaf 1ste januari 2021 wordt het ook een vereiste om de betalingen van grote kaartmerken te accepteren.

We hebben tegelijkertijd met de platformrelease in juli ook de details voor transactieoverzichten uitgebreid. Afzonderlijke transacties die nu toegankelijk zijn, bevatten gedetailleerde informatie over welke flow (legacy 3DS v1 of 3DSv2) is toegepast. U vindt meer informatie in onze opmerkingen bij Release 04.133 in de Backoffice via Support > Platform Releases > Release 04.133

Daarnaast hebben we de nieuwe parameter VERSION_3DS toegevoegd aan onze elektronische rapporteringtool.

De mogelijke waarden voor VERSION_3DS zijn

V1  (voor 3DS v1)
V2C (voor 3DS v2-verificatieflow)
V2F (voor 3DS v2 wrijvingsloze flow) 

Volg de instructies in deze video als u deze parameter wilt toevoegen aan uw transactiebestanddownloads:

Op ons testplatform staat alles klaar om met het testen te kunnen beginnen.

Wij gebruiken een simulator om verschillende scenario's na te kunnen bootsen. Testkaarten zijn voorzien en kunnen zowel op de Support-website als in de testomgeving gevonden worden (Configuratie > Technische instellingen > Testinfo).

Als je met de versie 2 van 3DS in productie willen beginnen te gebruiken, neem contact met ons op

Om zaken gemakkelijker te maken voor zowel verkopers als consumenten, biedt PSD2 enkele vrijstellingen van Strong Customer Authentication. Het is belangrijk op te merken dat alle transacties die in aanmerking komen voor een vrijstelling niet automatisch worden vrijgesteld. In het geval van kaarttransacties bijvoorbeeld is het de kaartuitgevende bank die beslist of een vrijstelling wordt goedgekeurd of niet. Dus zelfs als een transactie in aanmerking komt voor een vrijstelling, moet de klant zich mogelijk nog steeds authenticeren als de kaartuitgevende bank hierom vraagt.

In januari 2018 is de tweede Payment Services Directive (2015/2366 PSD2) van de Europese Unie van kracht geworden. PSD2 heeft als doel het garanderen van consumentenbescherming voor alle betaalmethodes. Daarnaast moet het binnen de sector van betalingen meer openheid en concurrentie stimuleren. Als payment service provider zijn we er trots op om sinds 29 mei 2018 te voldoen aan de PSD2-standaarden.

Een van de belangrijkste vereisten van PSD2 heeft betrekking op Strong Customer Authentication (SCA) dat verplicht is voor alle elektronische transacties in de EU vanaf 1ste januari 2021, en in VK vanaf 14de september 2021. SCA vereist van kaarthouders dat zij zichzelf authenticeren met tenminste TWEE van de volgende drie methoden:

• Iets wat zij weten (PIN, wachtwoord, …)

• Iets wat zij bezitten (kaartlezer, mobiel, ...)

• Iets wat zij zijn (stemherkenning, vingerafdruk, …)

Dit betekent dat uw klanten in de praktijk niet meer online met hun creditcard kunnen betalen door alleen de informatie op hun kaarten te gebruiken. In plaats daarvan moeten ze bijvoorbeeld hun identiteit laten verifiëren in een bank-app die is verbonden met hun telefoon en die een wachtwoord of vingerafdruk vereist om de aankoop goed te keuren.

Meer informatie over PSD2 kunt u hier terugvinden: https://www.europeanpaymentscouncil.eu/sites/default/files/infographic/2018-04/EPC_Infographic_PSD2_April%202018.pdfDeze situatie is alleen mogelijk als u alleen via DirectLink geïntegreerd bent (eigen pagina handelaar / FlexCheckOut), aangezien in door Worldline gehoste betalingspagina's, Worldline de verplichte gegevens verzameld.

Ten eerste zal Worldline de flow die naar v1 of v2 wordt geleid, identificeren op basis van de kaartnummers.

Als de kaart geregistreerd V2 is, zijn de volgende scenario's mogelijk:

Verplichte gegevens:

 • Indien de verkeerde gegevens worden doorgegeven, wordt de transactie geblokkeerd
 • Indien gegevens ontbreken, leidt Worldline uw transactie naar v1-flow
 • Indien er geen gegevens worden doorgegeven, wordt de transactie NIET geblokkeerd, maar omgeleid naar flow v1
Aanbevolen of optionele gegevens:
 • als er geen gegevens worden doorgegeven, wordt de transactie NIET geblokkeerd maar kan hierop geen uitzondering van toepassing zijn.
Uitgevers kunnen beslissen de authenticatie over te slaan, tenzij de authenticatie een verplichte stap is (m.a.w. bij het registreren van een kaart of een eerste transactie van een reeks terugkerende transacties). Bij een dergelijk scenario zal de uitgever aansprakelijk zijn in het geval van een terugvordering.
Aangezien 3DSv2 wrijvingsloze authenticatie introduceert, is het mogelijk dat de verwerkingstijd voor transacties wordt gereduceerd. Aan de andere kant kan de verwerkingstijd langer zijn als om SCA (sterke klantauthenticatie) wordt verzocht.

Als de uitgever de nieuwe PSD2-regelset toepast terwijl 3D-Secure (3DS) niet actief is voor de account van de handelaar, wordt de transactie met een nieuwe foutcode 'soft decline' geweigerd. Zorg er daarom voor dat 3DS actief is voor elk betalingsmethodes in jouw account(s). Als je via DirectLink geïntegreerd bent, moet jij het mechanisme van 'soft decline' zoals beschreven in onze DirectLink handleiding, invoeren.

In een geval als dit zal Worldline automatisch overschakelen op 3-D Secure v1.

Met de invoering van de PSD2-richtlijn moeten alle klanten met goed gevolg een 3-D Secure-authenticatiecontrole doorlopen (met uitzondering van een aantal duidelijk gedefinieerde uitsluitingen en uitzonderingen). Gebruik de volgende checklist om na te gaan of 3-D Secure waar nodig correct is geïmplementeerd voor jouw transacties:

 1. Controleer in jouw Back Office dat 3-D Secure actief is voor alle creditcard-betalingsmethoden via Geavanceerd > Fraudedetectie > 3D-Secure

  BO-3DS-active.png
  De bovenstaande afbeelding laat zien waar je in Back Office de 3-D Secure-activeringsstatus kunt vinden voor jouw betalingsmethoden

  Als een van jouw betalingsmethoden niet als "Actief" wordt vermeld in de kolom "3-D Secure status",  moet je contact met ons opnemen

 2. Ga na of jouw integratie de 3-D Secure-stap correct implementeert. Voor Gehoste betaalpagina doen wij dat voor u, maar Voor DirectLink moet u dat zelf doen

 3. Lees na wanneer uitsluitingen and uitzonderingen voor 3-D Secure van toepassing zijn. Zie hoe dit correct moet worden geïmplementeerd voor Gehoste betaalpagina en DirectLink

 4. Weet wanneer je 3-D Secure kunt overslaan met behulp van onze Soft Decline-functie en hoe je deze kunt herstellen via DirectLink

Als een transactie status 2, krijgt toegewezen, is het belangrijk dat je weet of dit verband houdt met een PSD2-schending. Ons platform biedt meerdere informatiebronnen die je kunnen helpen. Gebruik deze om te bevestigen dat jouw integratie rekening houdt met de PSD2-richtlijn:

 1. Zoek de foutcode van de transactie op. De meest voorkomende PSD2-gerelateerde fouten zijn:
  NCERROR Onderliggende oorzaak / mogelijke oplossingen
  40001137
  40001139
  40001134
   • Jouw klant is er niet in geslaagd de 3-D Secure-controle met succes uit te voeren
   • Neem contact op met de klant om te horen waarom hij/zij niet door de controle heenkwam
  40001135
   • De kaartuitgevende bank van jouw klant was niet beschikbaar voor het implementeren van de 3-D Secure-controle
   • Aangezien de bank van jouw klant 3-D Secure niet heeft geïmplementeerd, hebben wij hier verder geen controle over. Je kunt overwegen alternatieve betalingsmethoden aan te bieden voor nieuwe pogingen

  Lees onze Transactiefoutcodes voor meer informatie over deze weigeringsredenen

 2. Ontvang de parameter CH_AUTHENTICATION_INFO in jouw transactiefeedback voor Gehoste betaalpagina en DirectLink. Deze bevat informatie over weigeringsredenen van de kaartuitgevende banken van jouw klanten

 3. Raadpleeg onze gedetailleerde handleiding 3-D Secure status guide om volledig vertrouwd te raken met 3-D Secure. Je vindt hier alle 3-D Secure-statussen en leest hoe je het authenticatielogboek moet interpreteren

Co-badging

Als u URL Redirect (eCom) gebruikt en merken accepteert die mogelijk onder de verordening kunnen vallen of die gekoppeld kunnen zijn aan een merk dat wel onder de verordening valt, moeten we zeker zijn dat de betaler het merk kan kiezen en moeten we bijgevolg een keuzepagina aanbieden. De oplossing om de keuzepagina te vermijden, is altijd het merk te verzenden waaronder de transactie moet worden verwerkt.

Naleving is reeds vereist, maar nog niet door alle belanghebbenden ingevoerd en elke EU-lidstaat is vrij om te beslissen wanneer het opleggen van sancties van kracht wordt. We raden handelaren aan om de verordening zo snel mogelijk na te leven, met name in de gevallen waar co-badged kaarten veelvuldig worden gebruikt (bijv. in Frankrijk voor handelaren die het merk Carte Bancaire accepteren).

Als u lokale merken accepteert die aan in de EU uitgegeven kaarten zijn gekoppeld, dan geldt de verordening voor u.

Als u Carte Bancaire (Frankrijk), Bancontact (België) of Dankort (Denemarken) accepteert, is naleving vereist. In de verordening worden geen "merken" genoemd, maar wordt een cumulatief bereik gegeven:

 1. De kaart moet in de EU zijn uitgegeven.
 2. Het merk mag niet worden beperkt (beperkte kaart kan door één detailhandelaar worden uitgegeven onder een merk, om beperkte goederen of diensten te kopen, alleen om in lokale sectoren te worden gebruikt enz.).
 3. De handelaar moet het merk reeds accepteren. Als de handelaar betalingen met merk X en merk Y accepteert, moet de handelaar de betaler laten beslissen welk merk moet worden gebruikt wanneer de betaler een kaart gebruikt waaraan zowel merk X als merk Y is gekoppeld.

Als naleving wettelijk vereist is (handelaar accepteert merken van in de EU uitgegeven kaarten die onder de verordening vallen), maar de handelaar leeft deze niet na, dan kunnen de lokale overheden van de lidstaten boetes opleggen aan de handelaar. De boetes kunnen van land tot land verschillen.

Deze pagina wordt alleen getoond voor eCom-handelaren die andere merken dan Visa, MasterCard of Amex accepteren, maar niet het te gebruiken merk versturen om door te gaan met de transactie. Als u het merk verstuurt waaronder de transactie moet worden verwerkt, wordt de pagina niet getoond.

Configuration

Neem contact op met de beheerder van uw account en vraag hem of haar zich aan te melden. Als deze persoon zich niet kan aanmelden, kan hij of zij contact opnemen met onze klantendienst.

Back Office contact

U kunt uw e-mailadres eenvoudig zelf wijzigen in onze backoffice. Ga hiervoor nadat u zich heeft aangemeld naar Configuratie > Abonnement > Uw administratieve gegevens.

Back Office emailUw account bevat persoonsgegevens. Wilt u uw account verwijderen, gelieve ons te contacteren.

Onze klantendienst zal uw verzoek dan in behandeling nemen. Vanwege wettelijke verplichtingen is het mogelijk dat we een minimale bewaartermijn in acht nemen. We kunnen uw account dan niet onmiddellijk verwijderen. Als uw btw-nummer is veranderd, heeft u een nieuw PSPID/account nodig. Neem contact op met uw accountmanager om een nieuw account aan te maken.

Hoelang het duurt om een betaalmethode te activeren, is afhankelijk van de volgende factoren:

 • Gewoonlijk heeft de acquirer of de bank ongeveer een week nodig om uw aanmelding te voltooien. Als u al bent aangemeld, duurt de activering slechts een paar dagen.
 • Voor sommige betaalmethoden zijn extra controles vereist voordat ze kunnen worden geactiveerd, bijv. in geval van 3-D Secure, dat rechtstreeks wordt aangevraagd bij VISA of MasterCard (en niet bij de acquirer).

Met Worldline Collect kan u verschillende betaalmethoden in één keer activeren.


In de testomgeving kunt u eenvoudig een testnummer invoeren, bijvoorbeeld 123456789.


Als u uw bankrekeningnummer wilt laten wijzigen, kunt u contact opnemen met onze klantendienst. Ons team zal uw aanvraag dan in behandeling nemen.

U kunt uw telefoonnummer eenvoudig wijzigen in ons backoffice. Ga hiervoor nadat u zich heeft aangemeld naar Configuratie > Abonnement > Uw administratieve gegevens.

Back Office phone

Om uw bedrijfsnaam te wijzigen, moeten we eerst weten of ook uw btw-nummer verandert. Als dat het geval is, neem dan contact op met uw accountmanager. Als alleen uw bedrijfsnaam verandert, kunt u gewoon telefonisch contact opnemen met of een e-mail sturen naar onze klantendienst.

Wilt u de naam van uw PSPID wijzigen voor een bestaand productieaccount, neem dan contact op met uw accountmanager van Worldline. Hij of zij opent dan een nieuw account voor u.

De naam van de PSPID van uw huidige account kan niet worden gewijzigd, maar een nieuw account kan wel voor u worden geopend.

Voor deze dienst kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met of een e-mail sturen naar onze klantendienst.Als u een productieaccount wilt, stuur dan een e-mail naar uw accountmanager. Is er nog geen accountmanager aan uw account toegewezen, gelieve ons te contacteren.

U kunt een e-mail met uw PSPID en het nieuwe adres naar onze klantendienst sturen. Uw adres wordt dan zo snel mogelijk bijgewerkt.

Zelfs al adviseren we deze functie niet te gebruiken, aangezien deze vanaf 25 augustus 2020 niet wordt ondersteund, kun je behalve de SHA-handtekeningauthenticatie ook de zogenaamde referrer-controle uitvoeren.

Met deze instelling controleert ons systeem de herkomst van het transactieverzoek, m.a.w. van welke URL dit verzoek afkomstig is (= de verwijzende site ofwel referrer) Het doel is ervoor zorgen dan URL's die niet worden herkend (die niet in je account zijn geconfigureerd), de betalingspagina niet kunnen oproepen.

Je kunt dit instellen door gewoon naar Configuratie > Technische instellingen > Verificatie data en herkomst te gaan. Je kunt onder Verificatie voor e-Commerce & Alias Gateway één of meer URL's opgeven die je in staat wilt stellen de betalingspagina op te roepen: orderstandard.asp / orderstandard_utf8.asp.

Referrer

Mogelijke gerelateerde foutmeldingen zijn "unknown order/1/r" en "unknown order/0/r". Ga naar Mogelijke foutmeldingen voor meer informatie over deze en andere foutmeldingen.

Belangrijk: we raden je ten zeerste aan dit niet te doen en dit veld leeg te laten. Als je het echter toch wilt gebruiken,

 • De URL('s) moet(en) altijd beginnen met http:// of https://
 • U kunt de volledige URL of gewoon de domeinnaam invoeren; als u de domeinnaam invoert, worden alle submappen en pagina's van dat domein aanvaard.
 • Als u verschillende domeinen hebt, kunt u meerdere URL's invoeren, bijvoorbeeld http://www.mysite.com;http://www.mysite.net;http://www.secure.mysite.com. De URL's moeten worden gescheiden door een puntkomma, zonder spaties vóór of na de puntkomma.
 • Als u vanuit onze testpagina een testtransactie uitvoert, vergeet dan niet om de URL van onze site in te voeren als een verwijzer, anders krijgt u een foutbericht.

 

We willen hierbij de gelegenheid te baat nemen je eraan te herinneren dat alhoewel de referrer ons systeem ertoe in staat stelt de herkomst van een bestelling te achterhalen, SHA-handtekeningauthenticatie de meest vertrouwde manier blijft om je transacties te beveiligen in je PSPID. Je vindt meer informatie over dit onderwerp in onze integratiehandleiding voor SHA-handtekeningen.

ContractOm deze optie aan te vragen, kunt u telefonisch contact opnemen met of een e-mail sturen naar uw accountmanager. Stuur het ondertekende upgrade/downgradeformulier naar onze klantendienst.

Stuur een e-mail naar onze klantendienst met daarin uw PSPID, de gewenste optie en de prijs ervan (indien bekend). Ons team zal deze optie dan voor u activeren.Wilt u een optie (m.u.v. de 3-D Secure-optie) deactiveren, stuur dan een e-mail naar onze klantendienst met het verzoek om de gewenste optie te deactiveren.

Wilt u automatische incasso/domiciliëring activeren op uw account, stuur dan uw IBAN-nummer en BIC-code of het RIB-overzicht naar onze klantendienst. Ons team maakt dan een door u te ondertekenen formulier aan. Nadat we het ondertekende formulier hebben ontvangen, kunnen we eenvoudig automatische incasso/domiciliëring activeren op uw account.Als u uw abonnement wilt laten wijzigen, neem dan contact op met uw accountmanager.

Is er nog geen accountmanager aan uw account toegewezen, gelieve ons te contacteren.

Stuur ons een ondertekende brief (als pdf) of een e-mailbericht met daarin de volgende informatie  

 • De naam van de persoon die om beëindiging vraagt 
 • De e-mailhandtekening van jouw bedrijf (bedrijfsnaam, adres etc.)       
 • Het expliciete verzoek jouw contract met ons te beëindigen 
 • De PSPID (de naam van jouw account op ons platform) 

Gebruik onze e-mailsjabloon om je hierbij te helpen.

Als je jouw annulering per e-mail verzendt, moet het domein van het e-mailadres identiek zijn aan het domein in (Configuration > Account > Your administrative details > Administrative e-mail address).

Getting started

Find a list of supported payment methods here

Op deze support-website vindt u alle handleidingen van onze producten. Blader er gerust eens doorheen.

Wanneer uw account wordt geactiveerd, krijgt u automatisch de beschikking over onze reconciliatietool als u een Full Service-account heeft of u gebruik maakt van onze Collect-acquiring. Hiermee kunt u de betalingen die u op uw bankrekening ontvangt eenvoudig reconciliëren met de bestellingen/transacties in uw Worldline-account. Klik hier voor meer informatie over de reconciliatietool.

 

Worldline biedt betaaldiensten die aan de nieuwste gegevensbeveiligingsnormen in de betalingssector voldoen: PCI DSS.

PCI DSS omvat een groot aantal beveiligingseisen en controles die regelmatig worden geïmplementeerd en uitgevoerd.

Deze beveiligingscontroles zijn bedoeld om een constant hoog beveiligingsniveau op het betaalplatform te handhaven, zodat transacties en gegevens optimaal beveiligd zijn. 


Om u in te schrijven bij Worldline hoeft u alleen maar op onze website op 'Open a free test account' (Een gratis testaccount openen) te klikken en een kort formulier in te vullen.

Zodra we uw gegevens hebben gecontroleerd, sturen we u via e-mail een tijdelijk wachtwoord. Zodra u uw tijdelijke wachtwoord heeft ontvangen, kunt u zich aanmelden met de ID waarmee u zich heeft ingeschreven. Om uw registratie te voltooien en uw account volledig te activeren, voert u de stappen uit die worden vermeld op de homepage van uw account. 

Glossary

Betalingsverwerking is een dienst waarmee op websites online kan worden verkocht door betalingen te accepteren via elektronische methoden, zoals creditcards, debitcards en bankoverschrijvingen.

Betalingsverwerking wordt aangeboden door leveranciers van betaaldiensten en is de technische verbinding of 'gateway' tussen een website en de financiële instellingen of 'acquirers' die de verschillende betaalmethoden aanbieden. Simpel gezegd, zonder een leverancier van betaaldiensten krijgt u uw geld niet.

Als u met Worldline samenwerkt, profiteert u op drie belangrijke manieren. Ten eerste is onze betalingsgateway verbonden met meer dan 200 binnenlandse en internationale acquirers. Of u betalingen nu online, mobiel of telefonisch wilt accepteren, wij kunnen u helpen de juiste acquirers voor uw markt te vinden en de betaalmethoden aan te bieden die uw klanten het liefst gebruiken.

Ten tweede kunnen we met slechts één u helpen bij het activeren van diverse betaalmethoden van verschillende acquirers, zodat u uw klanten meerdere lokale betaalmethoden kunt aanbieden die ze kennen en vertrouwen.

En ten slotte bieden we, naast het verwerken en innen van betalingen, ook geavanceerde oplossingen voor fraudepreventie, zodat bedrijven meer veilige bestellingen kunnen accepteren en meer frauduleuze transacties kunnen blokkeren.

Meer informatie over hoe we uw bedrijf kunnen helpen, is te vinden op onze pagina met solutions page.

Een RIB-overzicht is het originele document dat u van een bank in Frankrijk ontvangt.

PayPal Verkopersbescherming maakt het accepteren van PayPal-betalingen zorgeloos en nog veiliger. Het voorkomt dat uw bedrijf schade lijdt door terugboekingen. Zo kunt u:

 • minder tijd spenderen aan claims die gaan over niet-ontvangen bestellingen
 • uzelf beschermen tegen inkomstenverlies door betalingen die zijn gedaan met gestolen creditcards 
 • deze uitgebreide bescherming is gratis als u uw webwinkel via de meest recente Worldline ePayments Magento Extensie koppelt aan Worldline ePayments’s betaaldiensten

Om in aanmerking te komen voor de PayPal Verkopersbescherming, moet u ervoor zorgen dat aan uw PayPal-betalingen de volgende verzendgegevens zijn toegevoegd:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Plaats
 • Postcode
 • Landcode

Als een koper een claim indient of een terugboeking doet, dan overlegt u simpelweg aan PayPal het leveringsbewijs. Zij betalen u dan het volledige bedrag terug.  

Meer informatie over de Magento-plugin en de acceptatie van PayPal en andere betaalmethoden vindt u hier.

Een USERID identificeert de specifieke gebruiker van een account.

Als uw account meerdere gebruikers heeft, meldt u zich aan door uw USERID, uw payment service provider ID (PSPID), indien vereist, en uw wachtwoord in te voeren. Let erop dat u op 'Log in as user' (Aanmelden als gebruiker) klikt, zodat alle drie velden worden weergegeven.

Als uw account slechts één gebruiker heeft, heeft u geen USERID nodig. U meldt zich dan gewoon aan met uw PSPID en wachtwoord. Let er daarom op dat in het aanmeldingsscherm slechts twee velden worden weergegeven. Als u drie velden ziet, klikt u linksonder op het scherm op 'Log in as PSPID' (Aanmelden als PSPID) om u aan te melden als handelaar.

Bij een DirectLink- of Batch-integratie correspondeert de parameter USERID met de voor uw PSPID ingestelde API-gebruiker. NB: een API-gebruiker kan niet inloggen in de Worldline-backoffice. 

Een acquirer is een financiële instelling die betalingen van bepaalde creditcards en debitcards verwerkt. De acquirer is verantwoordelijk voor het financiële gedeelte van de transactieverwerking en Worldline is verantwoordelijk voor het technische gedeelte. Met andere woorden, zonder een acquirer wordt het geld niet overgemaakt op uw bankrekening.

Een acquirer is een financiële instelling die betalingen van bepaalde creditcards en debitcards verwerkt. De acquirer is verantwoordelijk voor het financiële gedeelte van de transactieverwerking en Worldline ePayments is verantwoordelijk voor het technische gedeelte. Met andere woorden, zonder een acquirer wordt het geld niet overgemaakt op uw bankrekening.

Voor elke online betaalmethode die u wilt toevoegen, hebt u een aanvaardingscontract met een acquirer nodig. Als u advies wilt bij de keuze van de acquirer die het meest geschikt is voor u en uw regio, gelieve ons te contacteren. Als u weet met welke acquirer u wilt samenwerken, kunt deze eenvoudig in de vervolgkeuzelijst selecteren wanneer u in uw account een betaalmethode toevoegt.

Maar wij kunnen dat ook voor u regelen. Met Full Service kunt u met één contract een groot aantal lokale betaalmethoden tegelijk activeren, in meerdere landen. Als u internationaal handel drijft, kan dit de ideale manier zijn om betalingen uit heel Europa te accepteren. Het bespaart u veel tijdrovende administratie en omdat u meer betaalmethoden kunt aanbieden, kunt u hiermee bovendien uw omzet verhogen.

Meer informatie over Full Service vindt u hier, maar u kunt ook ons contacteren.

PSPID is de afkorting van payment service provider ID (de ID van de leverancier van betaaldiensten). Dit is de naam die u hebt gekozen toen u zich heeft ingeschreven en die dient om het bedrijf te identificeren waaraan uw account is gekoppeld. U heeft uw PSPID en uw wachtwoord nodig om u aan te melden bij uw account.

Houd uw PSPID altijd bij de hand wanneer u contact opneemt met onze klantendienst.Met Full Service kunt u met één contract een groot aantal lokale betaalmethoden tegelijk activeren, in meerdere landen. Als u internationaal zaken doet, kan dit de ideale manier zijn om betalingen uit heel Europa te accepteren. Het bespaart u veel tijdrovende administratie en omdat u meer betaalmethoden kunt aanbieden, kunt u hiermee bovendien uw omzet verhogen.

Via onze gelieerde onderneming Worldline Financial Solutions kunnen we de betalingen van uw klanten via hun lokale acquirers innen en rechtstreeks overmaken naar uw handelaaraccount zodra ze zijn goedgekeurd.

In uw Worldline ePayments-account worden uw Full Service-betaalmethoden vooraf geconfigureerd met de aansluitnummers van Worldline FS, zodat voor elke ontvangen transactie het geld naar uw handelaaraccount kan worden overgemaakt.

Omdat het betaalproces met Full Service hetzelfde is als het normale betaalproces zijn transacties met Full Service uiterst geschikt voor Shopping cart-oplossingen die Worldline ePayments e-Commerce ondersteunen.Elevate is een Business Intelligence-oplossing voor betalingen en chargebacks, die speciaal is gebouwd voor internationale e-commercebedrijven. Elevate vertaalt onbewerkte betaalgegevens naar interactieve en gemakkelijk te lezen dashboards, waarmee u betaalproblemen en -kansen snel kunt vaststellen om maatregelen te nemen en u uw prestaties kunt vergelijken met die van uw branchegenoten.

Met onze aanpasbare Business Intelligence-oplossing krijgen handelaren inzicht in hun betalingen, autorisatiepercentages, chargebacks, terugbetalingen, betwiste betalingen, sectorbenchmarks, commerciële inzichten en meer.

Phishing is afgeleid van het woord 'fishing' (vissen). Phishing is een samentrekking van 'password harvesting' en 'fishing', het vissen naar wachtwoorden.

Fraudeurs proberen u via e-mails, links en webpagina's door te sturen naar valse websites waar u om vertrouwelijke gegevens wordt gevraagd, zoals het nummer van uw bankrekening of creditcard. In een vervalste e-mail wordt u meestal gevraagd uw wachtwoord, bankgegevens, rekeningnummers, creditcardgegevens of andere vergelijkbare informatie te bevestigen door op een link in de e-mail te klikken. Die link leidt u dan naar een neppagina waarvan het adres vrijwel hetzelfde is als dat van de echte site.

Preventie:

 • Wees voorzichtig met e-mails.
 • Een verzendadres kan heel eenvoudig worden vervalst en de afzender van een door u ontvangen e-mail is niet per se de echte dienstverlener.
 • Reageer niet op e-mails waarin u wordt gevraagd persoonlijke gegevens in te voeren. Dienstverleners als Worldline, banken en uitgevers van creditcards zullen u in e-mails nooit om uw wachtwoord, creditcardnummer of andere persoonsgegevens vragen.
 • Voer links handmatig in. Klik niet op eventuele links in verdachte e-mails, maar voer het URL-adres handmatig in (bijvoorbeeld het adres van uw bank of het Worldline ePayments platform) of zoek het op in uw Favorieten. Links in frauduleuze e-mails kunnen u doorsturen naar valse websites. De URL's van deze sites zijn vaak nauwelijks van echte te onderscheiden. En ook de website zelf kan er bedrieglijk echt uitzien.
 • Controleer de versleuteling van websites. Controleer voordat u op een website persoonlijke gegevens invoert of het internetadres begint met https ("s" staat voor secure, beveiligd) en of u in uw browser een hangslot of een pictogram van een niet-gebroken sleutel ziet. Helaas kan het pictogram van het hangslot (en de sleutel) bij sommige systemen worden vervalst. Controleer daarom ook of u zich daadwerkelijk op de echte website bevindt: dubbelklik op het pictogram van het hangslot om het certificaat van de website weer te geven. Kijk of de naam op het certificaat en de naam in de adresbalk hetzelfde zijn. Als de namen verschillen, bevindt u zich mogelijk op een valse website.
 • Controleer regelmatig uw bank- en creditcardafschriften.
 • Verbeter de beveiliging van uw pc: Schakel een anti-phishingfilter in, zodat frauduleuze sites worden herkend voordat u ze bezoekt. Sommige browsers, zoals Internet Explorer, hebben zo'n filter. Als uw browser deze filter niet heeft, dan kunt u het als taakbalk installeren. Installeer regelmatig de nieuwste beveiligingsupdates van uw besturingssysteem en de recentste versies van de software op uw pc. Installeer een firewall. Installeer anti-virussoftware en zorg ervoor dat deze altijd is bijgewerkt.
 • Wat moet u doen als u het slachtoffer wordt van phishing?

Als u denkt dat u een phishing-e-mail hebt ontvangen, ga dan als volgt te werk:

 • Wijzig ONMIDDELLIJK de wachtwoorden en/of pincodes van het onlineaccount van het bedrijf waarvan de identiteit is misbruikt.
 • STUUR de frauduleuze e-mail naar het desbetreffende bedrijf. Meestal hebben bedrijven daar een speciaal e-mailadres voor. Zo kunt u een phishing-e-mail met betrekking tot Worldline e-Commerce Solutions verzenden via onze contactformulier.
 • MELD de poging tot phishing bij de relevante autoriteiten (plaatselijke politie, Internet Fraud Complaint Center, Anti-phishing Working Group).
 • BEWAAR alle BEWIJS van de fraude. Vooral als het om een phishing-e-mail gaat, moet u deze niet verwijderen. Verborgen in de koptekst van de e-mail bevindt zich namelijk de informatie die nodig is om te achterhalen waar de e-mail vandaan komt.

Worldline en communicatie:

 • Worldline e-Commerce Solutions (previously Worldline ePayments) non-commercial e-mails are always sent from the Worldline domain.
 •  
 • Worldline zal u in e-mails nooit om uw persoonlijke financiële gegevens of andere persoonsgegevens (wachtwoord, creditcardnummer, bankrekeningnummer, enz.) vragen.
 • Worldline zal een handelaar nooit vragen een betalingsopdracht uit te voeren. NB: als u contact met ons heeft gezocht i.v.m. een probleem met een transactie, is het wel mogelijk dat we u vragen het eerder gefaalde onderhoud op de transactie nog een keer uit te voeren.
 • Worldline zal in e-mails nooit een volledig creditcardnummer vermelden.

Payment Confirmation e-mails sent by the Worldline platform will never contain any attachment.

Voor meer informatie:

Invoicing

Ja, dat kan.

Meld je aan bij de Back Office en ga naar “Configuratie > Abonnement > Uw administratieve gegevens”.

Geef een e-mailadres op of geef meerdere e-mailadressen op (maximaal vijf, gescheiden door een puntkomma ";") in "Financieel e-mailadres". 

Het eerste e-mailadres dat in dit veld wordt ingevoerd, wordt ook automatisch toegevoegd aan Order2Cash. Als je meer dan één adres hebt en deze ook aan Order2Cash wilt toevoegen, moet je je aanmelden bij het Order2Cash-platform. Je kunt daar maximaal 5 extra e-mailadressen voor levering opgeven. Hun professionele service zal je met alle plezier helpen dit in te stellen.

Als het veld "Financieel e-mailadres" leeg is, sturen we de facturen naar het e-mailadres / de e-mailadressen die in het veld "Administratief e-mailadres" is/zijn geconfigureerd.
.

U kunt zich aanmelden via de facturerings-e-mail door de onderstaande stappen te volgen: Open de e-mailmelding -> klik op ‘Bekijk factuur’ -> klik op ‘Aanmelden’ nadat het browservenster is geopend. Uw gebruikersnaam is het e-mailadres waar de factuur naartoe wordt gestuurd. Zie voor vragen over aanmelding bij Order2Cash de veelgestelde vragen op de Order2Cash-website, of neem contact op met de ondersteuningsdienst van Order2Cash via het contactformulier.

Al je facturen voor de afgelopen 24 maanden zijn beschikbaar in je Worldline account. Meld je aan bij de Back Office en ga naar  “Configuratie > Facturatie”. Selecteer de factuur die je wilt downloaden.

BOinvoices

Toegang tot facturen die ouder zijn dan 24 maanden, kan worden verkregen via het Order2Cash-platform.

Als u uw bankrekening wilt wijzigen in ons systeem, stuur dan uw nieuwe IBAN-nummer/BIC-code of het RIB-overzicht naar onze klantendienst. Er wordt dan een nieuw formulier aangemaakt dat u moet ondertekenen.
Een SEPA-mandaat is eenvoudiger te regelen en u als handelaar hoeft onze facturen niet handmatig te betalen.

Als u uw factuuradres wilt wijzigen of de manier waarop u uw facturen betaalt, stuur dan een e-mail met uw PSPID naar onze klantendienst.

Het team van de klantendienst zal uw aanvraag dan in behandeling nemen.

De facturen worden verzonden in pdf-formaat. Maar zoals voorheen zijn ze op het platform behalve als pdf ook beschikbaar in csv-formaat. En voortaan zijn ze op het Order2Cash-platform ook toegankelijk in xml UBL-, xml IFF- en xls-formaat.

Je kunt het totale aantal berekende transacties van je factuur via de volgende stappen in overeenstemming brengen met de transactielijst in de backoffice: 

 • Ga in de backoffice, go to “Configuratie > Gebruikers > Wijzig > Elektronische rapporten voor deze gebruiker”.
 • Controleer of de volgende instellingen als volgt zijn ingesteld:
  • Structure: Selecteer een van de opties Extended / File management / Dynamic
  • Vink het vakje "Kopteksten" aan
 • Klik op VERZENDEN

  ElectronicReporting
 • Ga naar “Transacties > Dagtotalen
  Een transactie kan verschillende bewerkingen hebben ondergaan. Je kunt diverse onderhoudsbewerkingen uitvoeren op één enkele transactie (m.a.w. geweigerd, autorisatie en restitutie).

  Aangezien kosten worden berekend voor bilaterale bewerkingen (zie hieronder) en niet per transacties, is "Beheer transacties" niet de juiste keuze (dit vermeld alleen de laatste bewerking die voor een transactie is uitgevoerd).

 • Vul de volgende velden in op het formulier
  • Betaaldatum: Geef de eerste en laatste dag op voor de maand waarin de factuur is uitgegeven
  • Aanrekeningmethode / Kaart type: Selecteer “Alle...”
  • Status: Vlag "Geweigerd", "Geautoriseerd", "Aangevraagd", "Terugbetaald" 
  • Gedetailleerde lijst: Ja

   TxOverview
 • Klik op LIJST DOWNLOADEN
 • Pas in de resulterende lijst de volgende filters toe voor de respectieve kolom om alleen de factureerbare bewerkingen over te laten:
  • STATUS: Alleen filteren op 2, 5, 8 en 9. Dit zijn de equivalenten van "Geweigerd", "Geautoriseerd", "Aangevraagd", "Terugbetaald" 
  • ACTION: Filter de waarden "DCP", "SAL" en "SAS" uit. Deze verwijzen naar de capturebewerkingen voor status 5-transacties die we niet in rekening brengen.

   Het resulterende bedrag voor bewerkingen per transactie zou overeen moeten komen met het bedrag op je factuur.

Als je geen overeenkomst kunt bereiken, moet je contact opnemen met onze klantenservice. Deze zal je met alle plezier helpen de inconsistentie voor je op te lossen, aangezien de prijsstelling van jouw specifieke contract en/of abonnement invloed kan hebben op de berekeningsmethode.

Houd in de gaten dat we transacties die ouder zijn dan 540 dagen (= 18 maanden) archiveren. Zorg er daarom voor dat je jouw afstemming uitvoert voordat de transacties zijn gearchiveerd.

PCI certificatie

De handelaar-acquirer heeft de bevoegdheid om het handelaarniveau te definiëren op basis van het jaarlijkse aantal transacties. Afhankelijk van het handelaarniveau (niveau 2, 3 of 4) kan de handelaar in aanmerking komen voor een zelfevaluatie-vragenlijst (SAQ – Self Assessment Questionnaire). Het type SAQ is sterk afhankelijk van de betalingsstroom en van het feit of de handelaar kaarthoudergegevens zoals het kaartnummer registreert, verwerkt, opslaat of verzendt.

PCI DSS is van toepassing op alle entiteiten die betrokken zijn bij de verwerking van betaalkaarten – zoals handelaars, verwerkers, acquirers, uitgevers en dienstverleners, alsook andere entiteiten die kaarthoudergegevens (CHD – cardholder data) en/of gevoelige verificatiegegevens (SAD – sensitive authentication data) opslaan, verwerken of verzenden.

V: Is PCI DSS van toepassing op een entiteit die gebruik maakt van een externe dienstverlener (TPSP – third-party service provider)?

Ja. Het gebruik van een externe dienstverlener (TPSP) ontslaat de entiteit niet van de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor zijn eigen PCI DSS-naleving, en ontheft de entiteit niet van zijn verantwoordelijkheid en verplichting om te verzekeren dat zijn kaarthoudergegevens (CHD) en de kaartgegevensomgeving (CDE – card data environment) veilig zijn. Het gebruik van een externe dienstverlener kan echter het blootstellingsrisico beperken en het eenvoudiger maken om de PCI DSS-naleving te valideren en in stand te houden.

De inspanning voor een handelaar is sterk afhankelijk van diverse factoren, zoals het handelaarniveau, het integratietype, de ondersteunende infrastructuur, het gebruik van PCI DSS-gecertificeerde dienstverleners, enz.

De PCI DSS SAQ is een valideringsmiddel voor handelaars en dienstverleners die overeenkomstig de PCI DSS-veiligheidsevaluatieprocedures niet onderworpen zijn aan een evaluatie van de gegevensbeveiliging ter plaatse. De SAQ moet organisaties helpen bij de zelfevaluatie van de naleving van de PCI DSS. Als handelaar kan van u worden gevraagd dat u deze meedeelt aan uw transactieverwerkende bank. Raadpleeg uw acquirer voor meer details over uw specifieke PCI DSS-valideringsvereisten.

In de volgende tabel vindt u een vergelijking van de toepasbaarheid van SAQ A en SAQ A-EP.

 

SAQ A
Alle functies voor kaarthoudergegevens volledig uitbesteed

SAQ A-EP
Gedeeltelijk uitbesteed betalingskanaal voor e-commerce

Van toepassing op:

Card-not-present (kaart-niet-aanwezig)-handelaren merchants (e-commerce of mail/telefonische bestelling)* E-commerce handelaren

Uitbestede functies

De aanvaarding en verwerking van alle betalingen is volledig uitbesteed aan PCI DSS-gevalideerde externe dienstverleners. Alle verwerkingen van kaarthoudergegevens zijn uitbesteed aan een PCI DSS-gevalideerde externe betalingsverwerker.

Controle van kaarthoudergegevens

De e-commerce-website van de handelaar ontvangt geen kaarthoudergegevens en heeft geen indirecte controle over de manier waarop kaarthoudergegevens worden geregistreerd, verwerkt, verzonden of opgeslagen. De e-commerce-website van de handelaar ontvangt geen kaarthoudergegevens maar controleert hoe klanten, of hun kaarthoudergegevens, worden doorgestuurd naar een PCI DSS-gevalideerde externe betalingsverwerker.

Betaalpagina's

De totaliteit van alle betaalpagina's die aan de browser van de klant worden aangeboden, is rechtstreeks afkomstig van een of meerdere PCI DSS-gevalideerde externe dienstverleners. Alle elementen van betaalpagina's die aan de browser van de consument worden aangeboden, vinden hun oorsprong in de website van de handelaar of een of meerdere PCI DSS-compatibele dienstverleners.

Naleving door derden

De handelaar bevestigt dat alle externe partijen die betrokken zijn bij de aanvaarding, opslag, verwerking en/of verzending van kaarthoudergegevens, PCI DSS-compatibel zijn. De handelaar bevestigt dat alle externe partijen die betrokken zijn bij de opslag, verwerking en/of verzending van kaarthoudergegevens, PCI DSS-compatibel zijn.

Handelaarsystemen

De handelaar bewaart, verwerkt of verzendt geen kaarthoudergegevens op elektronische wijze op zijn systemen of terreinen, maar vertrouwt volledig op een of meerdere externe partijen voor de uitvoering van al deze functies.

Bewaring van gegevens

De handelaar bewaart alleen papieren rapporten of ontvangstbewijzen met kaarthoudergegevens en deze documenten worden niet elektronisch ontvangen.

Voor meer informatie kan de handelaar altijd contact opnemen met zijn transactieverwerkende bank.

Alle PCI-relevante informatie kunt u vinden op de website PCI Security Standard.

De enige methode die volledig aan PCI voldoet is de POST-methode. Op die manier weet je zeker dat je geen gevoelige klantgegevens blootgeeft.

Het kan je ook helpen voldoen aan je GDPR-verplichtingen door persoonsgegevens onder jouw controle te houden.
Verzoeken die worden verzonden met een methode die niet voldoet, zullen door ons platform worden geblokkeerd.

Neem contact op me jouw IT-afdeling om ervoor te zorgen dat jouw systeem alleen POST-verzoeken verzendt.

Shopper

Als u bij de overschrijving naar onze rekening vergeten bent de betaalreferentie te vermelden, adviseren we u rechtstreeks contact op te nemen met de webwinkel. De webwinkel kan u helpen bij het traceren van de betaling en ervoor zorgen dat deze op de juiste plaats terechtkomt.

De bank of financiële instelling die uw creditcard heeft uitgegeven, eist dat u uw identiteit verifieert, zodat uw kaart bij verlies of diefstal door niemand anders kan worden gebruikt.
Als u problemen ondervindt tijdens het verificatieproces of als u nog vragen hebt, adviseren we u contact op te nemen met uw bank of maatschappij die uw creditcard heeft uitgegeven. Omdat uw bank eist dat u uw identiteit verifieert, zijn de entiteiten van Worldline niet bij dit proces betrokken.

Als u uw bestelling hebt betaald, maar binnen een redelijke termijn nog niet hebt ontvangen, moet u allereerst contact opnemen met de webwinkel.

Als u van de webwinkel geen goed antwoord krijgt, kunt u onder bepaalde voorwaarden uw bank vragen het aankoopbedrag terug te betalen.
Houd er rekening mee dat hieraan zowel voor u als voor de webwinkel kosten verbonden kunnen zijn. 
U kunt ook contact opnemen met een consumentenorganisatie om naar uw rechten te vragen.
NB: de entiteiten van Worldline mogen u geen informatie geven over uw transactie. Dat mag alleen de webwinkel.

Neem voor informatie over de status van uw bestelling contact op met de website waarop u uw bestelling hebt gedaan. De entiteiten van Worldline hebben geen gegevens over uw bestelling en kunnen u daarom deze informatie niet verstrekken.

Alle vragen over de bestelling en het overmaken van het aankoopbedrag naar de juiste bankrekening moet u richten aan het bedrijf waar u de aankoop hebt gedaan.

De entiteiten van Worldline accepteren of weigeren geen betalingen. Wij verzenden alleen de informatie naar de bank of creditcardmaatschappij die door de website wordt gebruikt waarop u uw bestelling hebt gedaan. Als uw betaling niet is gelukt, komt dat omdat uw bank of creditcardmaatschappij de transactie heeft geweigerd.

Mogelijke redenen waarom uw betaling is geweigerd:

 • uw type kaart wordt niet geaccepteerd door deze website
 • uw kaart is verlopen
 • er is geen tegoed meer beschikbaar op de kaart

Mogelijke acties die u kunt ondernemen:

 • kies een andere betaalmethode
 • voer uw betaalgegevens nogmaals in
 • neem voor meer informatie contact op met de website. Let erop dat u de juiste bestelgegevens meedeelt

Nadat u uw betaalgegevens hebt ingevoerd, krijgt u normaal gesproken een bevestigingsbericht op het scherm en/of per e-mail.

Hebt u geen bevestiging ontvangen, neem dan contact op met de webwinkel waar u uw bestelling hebt gedaan om te vragen of uw transactie is gelukt. 

De entiteiten van Worldline zijn niet gemachtigd om u deze informatie te verschaffen.

Om uw bestelling te annuleren of uw geld terug te krijgen, moet u contact opnemen met de website waarop u uw bestelling hebt gedaan. De entiteiten van Worldline kunnen uw bestelling niet annuleren en ook uw betaling niet terugstorten. Dat kan alleen het bedrijf waar u hebt besteld.

Transactions

NCERROR  en NCSTATUS  zijn elkaar aanvullende statussen die extra informatie zullen bieden als een transactie mislukt.

NCERROR  is een code van 8 cijfers. Je vindt als volgt een volledige lijst met alle mogelijke fouten in je Back Office: Operations > View Transactions. Zoek de betrokken transactie op en klik op "?", zoals te zien in het overzicht:

BCfaq_BOnav

NCfaq_BOtarget

Bij eTerminal -transacties geven we de velden in het transactieoverzicht weer zoals hiervoor getoond in "NC ST/ER" (ST = NCSTATUS / ER = NCERROR). We bieden beide velden daarnaast in onze transactie-feedback voor alle andere integratiemodussen. Zie hier hoe je ze kunt ontvangen voor het door jou gebruikte kanaal:

3-D Secure is een authenticatiemethode voor online transacties, vergelijkbaar met het invoeren van een pincode of het plaatsen van een handtekening bij een transactie op een fysieke terminal (bijv. in een winkel of restaurant). 3-D Secure is ontwikkeld door VISA onder de naam "Verified by VISA" en werd al snel overgenomen door MasterCard (SecureCode), JCB (J/Secure) en American Express (Safekey®).

There are several forms of 3-D Secure authentication. Depending on the customer's bank and originating country, it can be using a card reader or digipass, entering a PIN-code, or entering a piece of data that only the cardholder can know. 3-D Secure allows merchants selling online to verify that their customers are the genuine cardholder in order to reduce instances of fraud.

Lees meer over onze fraudepreventieoplossingen.

Als u specifieke details van een bestelling/transactie wilt controleren of onderhoud wilt uitvoeren op transacties, moet u ‘Beheer transacties’ gebruiken. ‘Financiële historiek’/’Dagtotalen’ is de handigste manier om binnenkomende en uitgaande bedragen te controleren.

Ga voor meer informatie naar Beheer transacties vs. Financiële historiek/Dagtotalen.

U kunt alleen terugbetalingen uitvoeren op transacties die al minstens 24 uur in status 9 staan. U kunt een annulering uitvoeren binnen ongeveer 24 uur nadat de eindstatus bereikt is (status 9 of 5).

Als u de cut-off time van uw acquirer wilt weten, adviseren we u om rechtstreeks contact op te nemen met onze klantendienst.

Een volledig groen pictogram met de duim omhoog betekent dat de transactie is voltooid met een 3-D Secure-authenticatiemethode, zoals een digipass of een kaartlezer. Dit betekent echter niet per se dat de betaling zelf succesvol is verwerkt. Daarom moet u altijd de transactiestatus controleren om te weten of u uw geld zult ontvangen.

Ga naar Transactiestatussen voor meer informatie.

Standaard kunt u goederen verzenden of uw dienst leveren zodra een transactie de status '9 - Betaling aangevraagd' heeft gekregen. Hoewel status 5-Geautoriseerd een geslaagde status is, is het echter slechts een tijdelijke reservering van een geldbedrag op de kaart van de klant. Een transactie met status 5 moet nog worden bevestigd (handmatig of automatisch) om naar status 9 te gaan. Deze laatste is voor de meeste betaalmethoden de uiteindelijke geslaagde status.

Ga naar Transactiestatussen voor meer informatie.

Ingenico ePayments biedt een compleet pakket flexibele producten, geavanceerde technologieën en specifieke expertise om u te helpen met het beheren en optimaliseren van uw online fraudepreventiemethoden. Onze toonaangevende fraudedetectietools en experts hebben meer dan 20 jaar ervaring in de branche en in de regio. In nauwe samenwerking met u ontwikkelen, implementeren en beheren we een holistische fraudeoplossing, die preventie, detectie en beheer omvat. We bieden tevens uitgebreide oplossingen voor het beheer van chargebacks en betwiste betalingen.

Als u met Ingenico ePayments werkt, kunt u de oplossingen kiezen die het beste aan uw behoeften voldoen en onze diensten aan uw wensen aanpassen. Zo kunt u bijvoorbeeld uw fraudebeheerfuncties uitbesteden of ze intern oppakken met onze permanente ondersteuning.

U kunt een betaling eenvoudig terugstorten met de knop 'Terugbetaling’ in het orderoverzicht van een transactie (via ’Beheer transacties’). Als dit door uw account wordt ondersteund, kunt u ook terugbetalingen doen met een DirectLink-aanvraag of met een Batch-bestandsupload (voor meerdere transacties).

Hiervoor moet in uw account de optie Refunds (Terugbetalingen) zijn ingeschakeld.

Ga voor meer informatie naar transacties beheren.

Via het menu van uw Worldline-account kunt u uw transacties eenvoudig opzoeken. Kies 'Transacties’ en klik vervolgens op ‘Beheer transacties' of 'Financiële historiek’/’Dagtotalen’, afhankelijk van het type transactieresultaten dat u zoekt.

Ga naar Uw transacties raadplegen voor meer informatie.

Troubleshooting

Als u zich niet bij uw account kunt aanmelden met uw payment service provider ID (PSPID) en wachtwoord kan het volgende aan de hand zijn:

1. Het is mogelijk dat u uw test-PSPID en/of -wachtwoord in de productieomgeving gebruikt, of uw productie-PSPID en/of -wachtwoord in de testomgeving. Bovenaan het aanmeldingsscherm kunt u de omgeving controleren – daar staat 'Identificeren (Productie)' of ‘Identificeren (TEST)'. Klik op de link onder de aanmeldingsvelden om een andere omgeving te kiezen.

2. Het is mogelijk dat u zich aanmeldt als handelaar op het gebruikersscherm of als gebruiker op het handelarenscherm. Als u zich als aanmeldt als handelaar ziet u twee velden: PSPID en wachtwoord. Als u zich als aanmeldt als gebruiker ziet u drie velden: USERID, PSPID (optioneel) en Wachtwoord. Klik linksonder op het scherm op de knop 'Aanmelden als gebruiker’ of op de knop 'Aanmelden als PSPID’ om een ander aanmeldingsscherm te kiezen.

3. Misschien hebt u uw wachtwoord ingevoerd met alleen kleine letters. Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig. Probeer uw wachtwoord in te voeren in een tekstverwerker zoals Word of Kladblok/Notepad om spelling en hoofdlettergebruik te controleren en kopieer/plak het resultaat in het wachtwoordveld.

4. Als nadat u uw aanmeldingsgegevens hebt ingevoerd de aanmeldingspagina weer verschijnt zonder de ingevoerde gegevens, accepteert uw browser geen sessiecookies. Ga naar de instellingen van uw browser om sessiecookies in te schakelen. Als u niet weet hoe u dit bij uw besturingssysteem en browserversie moet doen, neem dan contact op met een IT-specialist.

Als u uw wachtwoord bent vergeten, klikt u onderaan het scherm op de knop 'Wachtwoord verloren?’.

Er zijn verschillende redenen waarom u een transactie niet kunt terugstorten. Denk hierbij aan de volgende mogelijkheden (op voorwaarde dat de terugbetalingsoptie is ingeschakeld in uw account):

- De transactie heeft een 'onvolledige' status, zoals de status 'pending’ (in behandeling) of een foutieve status (91, 92, enz.), die de terugbetaling niet toestaat.

- De transactie is geautoriseerd (status 5), maar er is nog geen betaling verricht. In dit geval moet u de autorisatie annuleren in plaats van een terugbetaling verrichten.

- De terugbetalingsoptie wordt niet ondersteund door de gebruikte betaalmethode. Dit kan het geval zijn bij bepaalde debitcards, web banking betaalmethoden en 'offline' betaalmethoden zoals bankoverschrijving.

Hiervoor vragen we u om onze klantendienst uw ondertekende contract te sturen. Om uw account te kunnen activeren moet er minstens één betaalmethode actief zijn. Als u meer informatie wenst over betaalmethoden, kunt u contact opnemen met uw accountmanager.

Als je zeker wilt zijn dat je blijft voldoen aan de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) en beveiligd wilt blijven tegen mogelijke beveiligingslekken, kun je het best migreren naar Magento 2 of een ander eCommerce-platform.
Aangezien een dergelijke stap vrij complex kan zijn, zullen onze Magento-integratiespecialisten je met alle plezier ondersteunen - gratis en voor niets! Neem contact met ons op voor meer informatie over dit aanbod.

Vraag aan een andere beheerdersgebruiker op uw PSPID om de 2-factor-authenticatie voor u te deactiveren of neem contact op met onze klantendienst voor verdere hulp.

Het komt soms voor dat een aansluitnummer door de acquirer is gedeactiveerd. We raden u aan hierover contact op te nemen met uw acquirer.

De melding 'Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw. Als u de eigenaar of de integrator van deze website bent, meld u dan aan bij de Worldline-backoffice om de details van de fout te bekijken." is een algemene foutmelding die wordt weergegeven als er een specifiek technisch probleem optreedt op het moment dat de betaalpagina wordt opgeroepen. We geven de feitelijke fout niet op de betaalpagina weer, hoofdzakelijk vanwege veiligheidsredenen, maar ook om uw klanten niet in verwarring te brengen.

In uw Worldline-account kunt u via 'Configuratie’ > 'Foutlogs’ eenvoudig opzoeken welke fouten zich voordeden toen de algemene foutmelding werd weergegeven. De feitelijke betekenis van deze fouten worden beschreven op de pagina met Mogelijke fouten.

Als uw machtiging niet werkt, moet u contact opnemen met uw bank om na te vragen waarom de machtiging is geweigerd.

U kunt uw wachtwoord opnieuw instellen via de knop 'Lost your password?' (Wachtwoord verloren?) onderaan het aanmeldingsscherm.