1. Wat is de nieuwe integratielaag?

Heb je geen introductie nodig?
Ga dan rechtstreeks naar de technische documentatie

Onze nieuwe integratielaag is bestemd voor de online-transactieverwerking van de toekomst:

Werp een blik op onze gedetailleerde documentatiesite voor deze laag voor meer informatie!