Whenever you send a request to our platform, you need to provide specific information by using parameters. This accounts for any scenario, such as (just to name a few):

The same principle also applies to our platform sending information to you, i.e. for

To ensure our platform processes your requests correctly, you need to

 • Get all mandatory/recommended/optional parameters from the respective guide
 • Consult this Parameter Cookbook to assign correct values to them

Learn here how to read the individual columns:

 • Field name: Name of the parameter
 • Details: A detailed description about the parameter's purpose in a request
 • Input: Can you send the parameter in a request to our platform? If sent anyway, our platform ignores it 
 • Output: Is the parameter included in notifications sent from our platform?
 • Format: Data type 
 • Max Length: Maximum amount of characters
 • Example: A typical value to give you an idea of the expected value, allowed format and maximum length
Veldnaam Details Input Output Format Max. lengte Voorbeeld
AAVADDRESS Geeft het AAV-resultaat voor het adres (zie ook AAVCHECK)  Nee Ja AN 2 OK
AAVCHECK Resultaat van de automatische adresverificatie. Niet alle acquirers van kredietkaarten ondersteunen deze verificatie.

Mogelijke waarden:
KO: Het adres is verzonden maar de acquirer heeft een negatief antwoord gegeven op de adrescontrole, m.a.w. het adres is verkeerd.
OK: Het adres is verzonden en de acquirer heeft een positief antwoord gegeven op de adrescontrole, m.a.w. het adres is correct OF
De acquirer heeft een autorisatiecode verzonden maar heeft geen specifiek antwoord gegeven voor de adrescontrole.
NO: Alle andere gevallen. Er is bijvoorbeeld geen adres verzonden; de acquirer heeft geantwoord dat een adrescode niet mogelijk is; de acquirer heeft de autorisatie geweigerd maar geen specifiek resultaat voor de adrescontrole gegeven...
Nee Ja AN 2 NO
AAVMAIL Authenticatieprocedures voor e-mailadressen. Alleen van toepassing op American Express-transacties. Nee Ja AN 2 OK,KO
AAVNAME Authenticatieprocedures voor namen van kaarthouders. Alleen van toepassing op American Express-transacties. Nee Ja AN 2 OK,KO
AAVPHONE Authenticatieprocedures voor telefoonnummers. Alleen van toepassing op American Express-transacties. Nee Ja AN 2 OK,KO
AAVZIP Geeft het AAV-resultaat voor de postcode (zie ook AAVCHECK)  Nee Ja AN 2 KO
ACCEPTANCE Aanvaardingscode (autorisatiecode) van de acquirer.

De acquirer stuurt deze code terug om te bevestigen dat het transactiebedrag geblokkeerd is op de kaart van de klant. De aanvaardingscode is niet uniek.
Nee Ja AN 16 04306B
ACCEPTURL URL van de webpagina die de klant ziet als de betaling geautoriseerd is. Ja Nee AN 200 http://www.myshop.com/accept.html
Account.PSPID Uw aansluitingsnaam in ons systeem, die u zelf hebt gekozen toen u uw account opende. Dit is een unieke identificatie. Ze kan nooit worden gewijzigd. Ja Nee AN 30 MyPSPID123
ADDMATCH Geeft aan of wij het factuuradres en het verzendingsadres als identiek beschouwen

1=ja
0=nee
Ja Nee AN 1 1
ADDRMATCH zie ADDMATCH Ja Nee AN 1 1
AIACTIONNUMBER Actienummer Ja Nee AN 17
AIAGIATA IATA-nummer van het agentschap Ja Nee AN 8
AIAIRNAME Naam luchtvaartmaatschappij Ja Nee AN 20 Brussels Airlines
AIAIRTAX Luchthavenbelasting Ja Nee AN 11
AIBOOKIND*XX* Boekingindicator Ja Nee AN 2
AICARRIER*XX* Carriercode Ja Nee AN 4 SN
AICHDET Kostendetails Ja Nee AN 49
AICLASS*XX* Klasse luchtvaartmaatschappij Ja Nee AN 15
AICONJTI Gecombineerd ticket Ja Nee AN 3
AIDEPTCODE DBI-veld Departementcode Ja Nee AN 17
AIDESTCITY*XX* Luchthaven van aankomst (kort) Ja Nee AN 5 BLQ
AIDESTCITYL*XX* Luchthaven van aankomst (lang) Ja Nee AN 20 Guglielmo Marconi
AIEXTRAPASNAME*XX* Naam extra passagier Ja Nee AN 49
AIEYCD Code van de bestemming Ja Nee AN 3
AIFLDATE*XX* Vluchtdatum Ja Nee YYYYMMDD 20 20120504
AIFLNUM*XX* Vluchtnummer Ja Nee AN 4 1234
AIGLNUM DBI-veld accountnummer Ja Nee AN 17
AIINVOICE Nummer van de afleveringsbon/factuur Ja Nee AN 17
AIIRST Type code van de bestemming Ja Nee AN 1
AIORCITY*XX* Luchthaven van vertrek (kort) Ja Nee AN 5 BRU
AIORCITYL*XX* Luchthaven van vertrek (lang) Ja Nee AN 20 Brussels
AIPASNAME Naam van de passagier Ja Nee AN 49
AIPROJNUM DBI-veld projectnummer Ja Nee AN 17
AISTOPOV*XX* Tussenstop Ja Nee AN 1
AITIDATE Uitgiftedatum ticket Ja Nee Date/Time 20 15/04/2012 13:14:56
AITINUM Ticketnummer Ja Nee AN 16 123
AITINUML*XX* Ticketnummer Ja Nee AN 16 123
AITYPCH Type kosten Ja Nee AN 2
AIVATAMNT Btw-bedrag Ja Nee AN 11
AIVATAPPL Btw van toepassing Ja Nee AN 1
ALIAS Aliasnaam. Nadat de alias aangemaakt is, kunt u hem gebruiken om in transactieverzoeken het kaartnummer te vervangen.

Gebruik geen spaties en speciale tekens in de alias.
Ja Ja AN 50 9897B5BB-4981-4633-BF46-40DCD6DFAB1F
Alias.AliasId Aliasnaam. Nadat de alias aangemaakt is, kunt u hem gebruiken om in transactieverzoeken het kaartnummer te vervangen.

Gebruik geen spaties en speciale tekens in de alias.
Ja Nee AN 30 9897B5BB-4981-4633-BF46-40DCD6DFAB1F
Alias.OrderId Uw bestelnummer (referentie van de handelaar).

De handelaar gebruikt deze referentie meestal om zijn transactie in het backoffice op te zoeken.
In oflline 3-tier modus gebruikt het systeem deze referentie om te controleren of de betaling niet tweemaal is gevraagd voor dezelfde bestelling. Op verzoek van de handelaar kan de periode van deze controle worden verkort of kan de controle worden uitgeschakeld.

Als de acquirer technisch in staat is om de transactie te verwerken en als er geen speciale configuratie voor de account bestaat, zal dit orderID naar de acquirer worden verzonden als referentie (ref2) van de transactie. In dat geval ontvangt de handelaar dit veld ref2 op zijn rekeningoverzichten, zodat hij zijn transacties kan afstemmen.
Hoewel ons systeem tot 30 tekens kan aanvaarden, is de norm voor de meeste acquirers is 10 of 12. De precieze aanvaarde lengt en het formaat voor de validatie van de gegevens hangen af van de acquirer/bank. Als het orderID niet voldoet aan door de acquirer ingestelde regels van ref2, verzenden wij ter vervanging onze PAYID als ref2 naar de acquirer.

Gebruik geen spaties of speciale tekens in het orderID.
Ja Nee AN 40 Order_789
Alias.StorePermanently Indicate whether you want to store an alias temporarily or indefinitely.

The possible values are:

N: the alias will be deleted after 2 hours

Y: the alias will be stored indefinitely for future use

This parameter can only be used when Alias Gateway and Alias Manager are used together.
Ja Nee AN 1 Y or N
ALIASOPERATION Geeft aan wie de aliasnaam kiest/instelt, de handelaar of ons systeem.

Mogelijke waarden: BYMERCHANT of BYPSP
Ja Nee AN 10 BYPSP
ALIASPERSISTEDAFTERUSE Indicate whether you want to store an alias temporarily or indefinitely.

The possible values are:

N: the alias will be deleted after 2 hours

Y: the alias will be stored indefinitely for future use

This parameter can only be used when Alias Gateway and Alias Manager are used together.
Ja Nee AN 1 Y or N
ALIASUSAGE Korte verklaring voor de klant waarom u de aanmaak van een alias voorstelt. De klant ziet de tekst in e-Commerce modus. Ja Nee AN 255 Monthly subscription to lf World.
AMOUNT Transactiebedrag.

Als het bedrag als input wordt verzonden, moet het met 100 worden vermenigvuldigd om problemen met het scheidingsteken voor de decimalen te voorkomen.
De acquirer aanvaardt meestal tot 2 decimalen, afhankelijk van de munteenheid.
Ja Ja N 15 Sent: 12995 Returned: 129.95
AUTHORIZATION CODE (* 100 om decimalen te voorkomen). Ja Nee AN 10 A437956
AUTHORIZATION DATE

Zie Autorisatiecode. Datum/tijd van uw ontvangst van de autorisatiecode.

Ja Nee MM/DD/YY HH:MM:SS 17 03/15/08 16:07:12
AUTHORIZATION MODE Zie Autorisatiecode. De manier waarop u de autorisatiecode hebt ontvangen.

Mogelijke waarde:
‘TEL’ voor telefoon
Ja Nee AN 3 TEL
BACKURL URL van de webpagina die de klant ziet wannaar hij op onze beveiligde betaalpagina op de knop Vorige klikt. Ja Nee AN 200 http://www.myshop.com/selectPM.html
BGCOLOR Achtergrondkleur van de betaalpagina. Ja Nee AN N/A Blue #0000FF
BIC Bankidentificatiecode (gebruikt voor transacties met domiciliëring) Ja Ja 11 GEBABEBB36A
BIN Eerste 6 cijfers van een kredietkaartnummer. Kan worden gebruikt om het merk en de uitgevende bank te identificeren. Nee Ja N 6 444444
BRAND

Merk van een krediet/debet/aankoopkaart.

U kunt een lijst van waarden voor BRAND raadplegen op de Ondersteuning > Integratie- en gebruikershandleidingen > Technische handleidingen > Payment Methods Processing/Procedures

Als u het veld BRAND verzend zonder een waarde in het veld PM (‘Kredietkaart’ of ‘Aankoopkaart’), zal de waarde BRAND niet in aanmerking worden genomen.

Ja Ja AN 25 VISA
browserAcceptHeader Exact content of the HTTP accept headers as sent to the merchant from the Cardholder’s browser.
If the total length of the accept header sent by the browser exceeds 2048 characters, the 3DS Server truncates the excess portion
Ja Nee AN 2048
browserColorDepth Value representing the bit depth of the color palette for displaying images, in bits per pixel. Obtained from Cardholder browser using the screen color Depth property.
Values accepted:
1 = 1 bit
4 = 4 bits
8 = 8 bits
15 = 15 bits
16 = 16 bits
24 = 24 bits
32 = 32 bits
48 = 48 bits
Ja Nee AN 2 1
browserJavaEnabled Boolean that represents the ability of the cardholder browser to execute Java. Value is returned from the navigator java Enabled property (possible values TRUE or FALSE). Ja Nee A 5 TRUE
browserLanguage Value representing the browser language as defined in IETF BCP47. Returned from navigator language property. Ja Nee AN 8 en
browserScreenHeight Total height of the Cardholder’s screen in pixels. Value is returned from the screen height property. Between 0 and 999999 Ja Nee AN 6 1024
browserScreenWidth Total width of the cardholder’s screen in pixels. Value is returned from the screen width property Between 0 and 999999 Ja Nee AN 6 1024
browserTimeZone Time difference between UTC time and the Cardholder browser local time, in minutes between -840 and 720 Ja Nee AN 3 -840
browserUserAgent Exact content of the HTTP user-agent header.
Note: If the total length of the User- Agent sent by the browser exceeds 2048 characters, the 3DS Server truncates the excess portion.
Ja Nee AN 2048
BUTTONBGCOLOR Achtergrondkleur van de knoppen op de betaalpagina. Ja Nee AN N/A Black #000000
BUTTONTXTCOLOR Tekstkleur van de knoppen op de betaalpagina. Ja Nee AN N/A White #FFFFFF
CANCELURL URL van de webpagina die de klant ziet wanneer hij de betaling annuleert. Ja Nee AN 200 http://www.myshop.com/cancel.html
Card.Brand Merk van een krediet/debet/aankoopkaart.

U kunt een lijst van waarden voor BRAND raadplegen op Ondersteuning > Integratie- en gebruikershandleidingen > Technische handleidingen > Payment Methods Processing/Procedures

Als u het veld BRAND verzend zonder een waarde in het veld PM (‘Kredietkaart’ of ‘Aankoopkaart’), zal de waarde BRAND niet in aanmerking worden genomen.
Ja Nee AN 25 Visa
Card.PaymentMethod

Betaalmethode.

U vindt de lijst van waarden voor PM op Ondersteuning > Integratie- en gebruikershandleidingen > Technische handleidingen > Payment Methods Processing/Procedures

Ja Nee AN 26 CreditCard
CARDNO Kaartnummer of rekeningnummer

De regels voor de manier waarop ons systeem kredietkaartnummer verbergt - in elke output, weergave of e-mail- worden door PCI bepaald.

Voor VISA, VISA PC, MASTERCARD, MASTERCARD PC en MASTERCARD PC CM CIC zijn de 4 laatste cijfers zichtbaar.

Voor alle andere merken/betaalmethoden hangt het verborgen gedeelte af van de lengte van het kaartnummer of het rekeningnummer:

Als het nummer langer is dan 15 cijfers: de 6 eerste en 2 laatste cijfers zijn zichtbaar, met xxxxxxxx (8x) in het midden.
Als het nummer 12 tot 15 cijfers lang is: de 4 eerste en 2 laatste cijfers zijn zichtbaar, met xxxxxx (6x) in het midden.
Als het nummer 8 tot 11 cijfers lang is: de 2 eerste en 2 laatste cijfers zijn zichtbaar, met xxxx (4x) in het midden.
Als het nummer 4 tot 7 cijfers lang is: het eerste en het laatste cijfer zijn zichtbaar, met xx (2x) in het midden.
Als het nummer minder dan 4 cijfers lang is, wordt het volledige nummer verborgen.

Het rekeningnummer is nooit zichtbaar voor offline bankoverschrijvingen of betaling bij levering.

Het rekeningnummer voor transacties met domiciliëring wordt verborgen wanneer de transactie status 4 heeft - bestelling opgeslagen, als de koper een ondertekende fax moet verzenden om de betaling te bevestigen.
Ja Ja AN 21 XXXXXXXXXXXX1111
CATALOGURL URL van de catalogus van de handelaar. Ja Nee AN 200 http://www.myshop.com/shop.html
CAVV_3D Verificatiewaarde authenticatie kaarthouder (CAVV). Dit is een cryptografische waarde die de uitgever tijdens de authenticatie berekent en die de resultaten van de betalingsauthenticatie tijdens de transactie bewijst. Nee Ja AN 300
CAVVALGORITHM_3D Het algoritme dat voor de berekening van de CAVV werd gebruikt. Nee Ja N 1 5
CCCTY Land waar de kaart is uitgegeven, in ISO 3166-1-alpha-2 code (http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists.htm). Als deze parameter niet beschikbaar is, wordt in het antwoord 99 geretourneerd.

Deze controle van het land van de kredietkaart is gebaseerd op extern geleverde listings zodat er een klein risico bestaat vanwege het feit dat wij afhankelijk zijn van de juistheid van de lijst. De controle geeft in 94% van alle gevallen positieve resultaten.
Ja Ja AN 2 US
CH_AUTHENTICATION_INFO 3DSv2-feedbackparameter.
Bevat gedetailleerde informatie van de uitgevers van je klanten wanneer zij transacties van je klanten weigeren.
Denk eraan dat niet alle uitgevers informatie delen over waarom ze transacties weigeren. Daarom is CH_AUTHENTICATION_INFO in sommige gevallen leeg
Nee Ja AN 128 Please contact your bank for further information.
CIVILITY Aanspreking van de klant (Dhr., Mevr., Herr, enz.) Ja Nee AN 5 Mr.
CN Naam van de kaarthouder (klant).

Speciale tekens zijn toegelaten maar gebruik geen aanhalingstekens. De meeste acquirers controleren de naam van de klant niet, omdat namen op verschillende manieren kunnen worden geschreven.
Ja Ja AN Min. 2 - Max. 35 John Doe
COF_INITIATOR Credential-on-file initiator
Mogelijke waarden:
CIT: Een transactie uitgevoerd door een kaarthouder.
MIT: Een transactie uitgevoerd door een merchant.
Meer informatie kunt u vinden in de e-Commerce en DirectLink handleidingen op onze support site.
De standaardwaarden worden opgegeven als u geen parameters toevoegt. Als u wilt kunt u dit veranderen en de standaardwaarden vervangen door de nieuwe parameters te versturen.
Voorbeeld:
Van toepassing wanneer er een alias gebruikt of aangemaakt wordt:
COF_INITIATOR = CIT
COF_TRANSACTION = FIRST
COF_SCHEDULE = UNSCHED
Van toepassing op een eerste geplande betaling/abonnement:
COF_INITIATOR = CIT
COF_TRANSACTION = FIRST
COF_SCHEDULE = SCHED
Van toepassing op terugkerende betalingen:
COF_INITIATOR = MIT
COF_TRANSACTION = SUBSEQ
COF_SCHEDULE = UNSCHED
Van toepassing op afbetalingen:
COF_INITIATOR = MIT
COF_TRANSACTION = SUBSEQ
COF_SCHEDULE = SCHED
Ja Nee 3 CIT,MIT
COF_SCHEDULE Credential-on-file geplande of ongeplande
Mogelijke waarden:
SCHED: Een geplande transactie.
UNSCHED: Een ongeplande transactie.
Meer informatie kunt u vinden in de e-Commerce en DirectLink handleidingen op onze support site.
De standaardwaarden worden opgegeven als u geen parameters toevoegt. Als u wilt kunt u dit veranderen en de standaardwaarden vervangen door de nieuwe parameters te versturen.
Voorbeeld:
Van toepassing wanneer er een alias gebruikt of aangemaakt wordt:
COF_INITIATOR = CIT
COF_TRANSACTION = FIRST
COF_SCHEDULE = UNSCHED
Van toepassing op een eerste geplande betaling/abonnement:
COF_INITIATOR = CIT
COF_TRANSACTION = FIRST
COF_SCHEDULE = SCHED
Van toepassing op terugkerende betalingen:
COF_INITIATOR = MIT
COF_TRANSACTION = SUBSEQ
COF_SCHEDULE = UNSCHED
Van toepassing op afbetalingen:
COF_INITIATOR = MIT
COF_TRANSACTION = SUBSEQ
COF_SCHEDULE = SCHED
Ja Nee 7 SCHED,UNSCHED
COF_TRANSACTION

Credential-on-file transaction
Mogelijke waarden:
FIRST: De eerste van een reeks transacties.
SUBSEQ: Opeenvolgende reeks transacties.
Meer informatie kunt u vinden in de e-Commerce en DirectLink handleidingen op onze support site.
De standaardwaarden worden opgegeven als u geen parameters toevoegt. Als u wilt kunt u dit veranderen en de standaardwaarden vervangen door de nieuwe parameters te versturen.
Voorbeeld:
Van toepassing wanneer er een alias gebruikt of aangemaakt wordt:
COF_INITIATOR = CIT
COF_TRANSACTION = FIRST
COF_SCHEDULE = UNSCHED
Van toepassing op een eerste geplande betaling/abonnement:
COF_INITIATOR = CIT
COF_TRANSACTION = FIRST
COF_SCHEDULE = SCHED
Van toepassing op terugkerende betalingen:
COF_INITIATOR = MIT
COF_TRANSACTION = SUBSEQ
COF_SCHEDULE = UNSCHED
Van toepassing op afbetalingen:
COF_INITIATOR = MIT
COF_TRANSACTION = SUBSEQ
COF_SCHEDULE = SCHED

Ja Nee 5 FIRST,SUBSEQ
COM Beschrijving van de bestelling

Het veld com wordt soms naar de acquirer verzonden (afhankelijk van de acquirer) om te worden weergegeven op het rekeninguittreksel van de handelaar of van de klant.
Ja Nee AN 100 Three telephone cards
COMPLUS Veld voor de verzending van een waarde die u in het verzoek na verkoop of in de output wenst terug te krijgen.

COMPLUS verschilt van com in de zin dat het veld COMPLUS langer is maar de informatie van COMPLUS wordt niet weergegeven in de backoffice.
Kan worden gebruikt om na de transactie informatie terug te krijgen over de sessie de inhoud van de bestelling of de gebruiker.
Ja Ja AN 1000 Three telephone cards
CREDITCODE

Code to indicate the payment modality of a payment method. This parameter is used only with specific payment methods (referenced in the dedicated guides)

Ja Nee N 3 001
CUID

De unieke identificatie van de klant (Client Unique Identifier CUI) is een identificatie die door de handelaar aan de klant wordt toegewezen. Het kan een naam zijn, een klantnummer, een e-mailadres enz.

Ja Nee AN 50 2014101512366
CURRENCY Munteenheid van de transactie.

Munteenheid van het bedrag in alfabetische ISO-code zoals vermeld op http://www.currency-iso.org/iso_index/iso_tables/iso_tables_a1.htm

De mogelijke munteenheden op ons platform zijn: AED, ANG, ARS, AUD, AWG, BGN, BRL, BYR, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EEK, EGP, EUR, GBP, GEL, HKD, HRK, HUF, ILS, ISK, JPY, KRW, LTL, LVL, MAD, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, SKK, THB, TRY, UAH, USD, XAF, XOF, XPF en ZAR

Als een handelaar betalingen wenst te aanvaarden in een munteenheid die niet op onze lijst voorkomt, kan hij ons vragen de munteenheid toe te voegen.

De munteenheden die een handelaar kan aanvaarden, hangen af van het contract met zijn acquirer.

Als de handelaar een munteenheid wenst te ontvangen die niet door zijn acquirer wordt ondersteund, kunnen wij aan onze kant een dynamische conversie uitvoeren (dit is een te betalen optie).
Ja Ja AN 3 EUR
CVC Validatiecode van de kaart (CVC). Deze verificatiecode is een authenticatiecode met een unieke koppeling aan het kredietkaartnummer, maar maakt geen deel uit van het eigenlijke kaartnummer. De naam van deze code verschilt van merk tot merk (CVC2 of Card Validation Code voor MasterCard, CVV2 of Card Verification Value voor VISA, CID of Card Identification Number voor American Express). De code wordt echter meestal CVC genoemd.
Afhankelijk van het merk van de kaart is de verificatiecode een code van 3 of 4 cijfers op de voor- of achterzijde van de kaart een uitgiftenummer een begindatum of een geboortedatum:

VISA en MasterCard: code van 3 cijfers op de achterzijde van de kaart op de handtekenstrook (na het volledige rekeningnummer van de klant of na de 4 laatste cijfers van het rekeningnummer van de klant).

American Express: code van 4 cijfers boven het rekeningnummer op de voorzijde van de kaart.

Aurora Aurore en Cofinoga: geboortedatum (DD/MM/JJJJ of DDMMJJJJ).
Ja Nee N 5 758
CVCCHECK Resultaat van de controle van de verificatiecode van de kaart. Slechts enkele acquirers retourneren specifieke resultaten voor de CVC-controle. Voor de meeste acquirers wordt de CVC als correct beschouwd wanneer de transactie met succes geautoriseerd is.

Mogelijke waarden:

KO: De CVC is verzonden maar de acquirer heeft een negatief antwoord gegeven op de CVC-controle, m.a.w. de CVC is verkeerd.
OK: De CVC is verzonden en de acquirer heeft een positief antwoord gegeven op de adrescontrole, m.a.w. de CVC is correct OF
De acquirer heeft een autorisatiecode verzonden maar heeft geen specifiek antwoord gegeven voor de CVC-controle.
NO: Alle andere gevallen. Er is bijvoorbeeld geen CVC verzonden; de acquirer heeft geantwoord dat een CVC-controle niet mogelijk is; de acquirer heeft de autorisatie geweigerd maar geen specifiek resultaat voor de CVC-controle gegeven...
Nee Ja AN 2 OK
DATATYPE De waarde is TRAVEL als u ons systeem reisgegevens verstrekt. Dit is een verplicht veld. Ja Nee AN 6 TRAVEL
DATEIN datum check-in Ja Nee dd/MM/yyyy 10 40658
DATEOUT datum check-out Ja Nee dd/MM/yyyy 10 40659
DCC_COMMPERCENTAGE eDCC commissiepercentage Nee Ja N
DCC_CONVAMOUNT eDCC geconverteerd bedrag Nee Ja N
DCC_CONVCCY eDCC munteenheid bestemming Nee Ja AN 3 EUR
DCC_EXCHRATE eDCC wisselkoers Nee Ja N
DCC_EXCHRATESOURCE eDCC bron van de wisselkoers Nee Ja N 50
DCC_EXCHRATETS eDCC tijdstempel van de wisselkoers Nee Ja N
DCC_INDICATOR eDCC indicator Nee Ja N
DCC_MARGINPERCENTAGE eDCC margepercentage Nee Ja N
DCC_VALIDHOURS eDCC geldigheid (in uren) van de wisselkoers, vanaf de in DCC_EXCHRATES bepaalde datum/tijd Nee Ja N
DECLINEURL URL van de webpagina die de klant ziet wanneer de acquirer de autorisatie vaker dan het maximale aantal toegelaten pogingen weigert (standaard 10, maar kan op de technische informatiepagina worden gewijzigd). Ja Nee AN 200 http://www.myshop.com/decline.html
DEVICE Om een voor mobiele toestellen aangepaste betaalpagina weer te geven, stuurt u de waarde mobile. Werkt alleen met Paypal/Postfinance Bancontact/Mister Cash betaalmethoden. Ja Nee AN 6 mobile
DIGESTCARDNO SHA overzicht van het in de transactie gebruikte kaartnummer. Nee Ja AN 128 68BFB396F35AF3876FC509665B3DC23A0930AAB1
ECI Electronic Commerce Indicator. De ECI geeft het veiligheidsniveau weer van de verwerking van de betaalinformatie tussen de kaarthouder en de handelaar.

Men kan op de technische informatiepagina een standaard ECI-waarde instellen. Een in de transactie verzonden ECI-waarde heeft voorrang op de standaard ECI-waarde.

De handelaar is verantwoordelijk voor de juistheid van de ECI-waarden voor de transacties. Voor e-Commerce stelt ons systeem een ECI-waarde 5, 6 of 7 in, afhankelijk van het resultaat van de 3-D Secure authenticatie.

Mogelijke waarden:

0 - Gelezen

De handelaar heeft de kredietkaart van de klant door een lezer gehaald die de magneetstrook van de kaart heeft gelezen.

1 - Manueel ingevoerd (MOTO) (kaart niet aanwezig)

De handelaar heeft de financiële gegevens van de klant via de telefoon of via fax/e-mail ontvangen maar heeft de kaart van de klant niet binnen bereik.

2 - Recurrent (van MOTO)

De eerste transactie van de klant was een postorder/telefonische bestelling, m.a.w. de klant heeft zijn financiële gegevens over de telefoon of via mail/fax aan de handelaar verstrekt. De handelaar heeft de gegevens zelf bewaard of heeft ze onder een alias in ons systeem laten bewaren en voert nu een andere transactie uit met dezelfde klant (recurrente transactie).

3 - Gespreide betaling

Gedeeltelijke betaling van goederen/diensten die al geleverd zijn maar met verschillende gespreide aflossingen zullen worden betaald.

4 - Manueel ingevoerd, kaart aanwezig

De klant is fysiek bij de handelaar aanwezig. De handelaar heeft de kaart van de klant binnen bereik. De kaartgegevens worden manueel ingevoerd, de kaart wordt niet door een lezer gehaald.

5 - Geslaagde identificatie van de kaarthouder

De 3-D Secure identificatie van de klant is geslaagd, m.a.w. hij is volledig geauthenticeerd. (Volledig groen licht)

6 - De handelaar ondersteunt identificatie maar de kaarthouder niet. De handelaar heeft een 3-D Secure contract maar de kaart van de kaarthouder is niet 3-D Secure of is 3-D Secure maar de kaarthouder heeft nog geen PIN (half groenlicht). Voorwaardelijke regels voor de betaalgarantie zijn van toepassing.

7 - E-commerce met SSL versleuteling

De handelaar ontvangt de financiële gegevens van de klant via een beveiligde (SSL-encryptie) website (de website van de handelaar of ons beveiligde platform).

9 - Recurrent (van e-commerce)

De eerste transactie van de klant was een e-Commerce transactie, m.a.w. de klant heeft zijn financiële gegevens zelf ingevoerd op een beveiligde website (de website van de handelaar of ons beveiligde platform). De handelaar heeft de gegevens zelf bewaard of heeft ze onder een alias in ons systeem laten bewaren en voert nu een andere transactie uit met dezelfde klant (recurrente transactie), waarbij de gegevens van de alias gebruikt.
Ja Nee N 2 4
ECI_3D

5: identificatie van de kaarthouder geslaagd

6: poging tot authenticatiebewijs
12: uitgever is niet ingeschreven
91: Kan de kaarthouder niet identificeren. De transactie is geweigerd (status 2)
92: ACS-pagina tijdelijk onbeschikbaar, maar de transactie gaat toch verder

Nee Ja N 2 5
ECOM_BILLTO_POSTAL_CITY Plaats van de facturering Ja Nee AN 25 Brussels
ECOM_BILLTO_POSTAL_COUNTRYCODE Land van de facturering Ja Nee AN 2 BE
ECOM_BILLTO_POSTAL_COUNTY Invoicing county Ja Nee AN 25 South Yorkshire (UK)
ECOM_BILLTO_POSTAL_NAME_FIRST Voornaam van de gefactureerde klant Ja Nee AN 35 Bill
ECOM_BILLTO_POSTAL_NAME_LAST Achternaam van de gefactureerde klant Ja Nee AN 35 Smith
ECOM_BILLTO_POSTAL_POSTALCODE Postcode van de facturering Ja Nee AN 10 1200
ECOM_BILLTO_POSTAL_STREET_LINE1

Factuuradres, eerste regel

Ja Nee AN 60 Billing Street
ECOM_BILLTO_POSTAL_STREET_LINE2

Factuuradres, tweede regel

Ja Nee AN 60 Building 123
ECOM_BILLTO_POSTAL_STREET_NUMBER Huisnummer van het factuuradres Ja Nee AN 10 1
ECOM_CONSUMER_GENDER Geslacht Ja Nee AN (M or F) 1 F
ECOM_CONSUMERID Identificatie van de klant in het systeem van de handelaar. Ja Nee AN 50 Customer1
ECOM_PAYMENT_CARD_VERIFICATION Zie 'CVC'. Ja Nee N 5 758
ECOM_SHIPMETHODDETAILS Bepaling van ophaalpunt Ja Nee AN 50
ECOM_SHIPTO_COMPANY Delivery address: Company Ja Nee AN 50 My Company
ECOM_SHIPTO_DOB

Geboortedatum

Ja Nee dd/MM/yyyy 10 01/01/2001
ECOM_SHIPTO_ONLINE_EMAIL E-mailadres Ja Nee AN 50 bill@smith.com
ECOM_SHIPTO_POSTAL_CITY Plaats voor de verzending Ja Nee AN 25 Brussels
ECOM_SHIPTO_POSTAL_COUNTRYCODE Landcode voor de verzending Ja Nee AN 2 BE
ECOM_SHIPTO_POSTAL_COUNTY Delivery county Ja Nee AN 25 Bailey (US, TX)
ECOM_SHIPTO_POSTAL_NAME_FIRST Voornaam van de klant voor verzending Ja Nee AN 35 Bill
ECOM_SHIPTO_POSTAL_NAME_LAST Achternaam van de klant voor verzending Ja Nee AN 35 Smith
ECOM_SHIPTO_POSTAL_NAME_PREFIX Voorvoegsel van de klant voor verzending Ja Nee AN 10 Mr.
ECOM_SHIPTO_POSTAL_POSTALCODE Postcode voor verzending Ja Nee AN 10 1200
ECOM_SHIPTO_POSTAL_STATE Staat (ISO-code) voor levering Ja Nee AN 2 CA (California)
ECOM_SHIPTO_POSTAL_STREET_LINE1 Verzendingsadres, eerste regel Ja Nee AN 35 Ship street
ECOM_SHIPTO_POSTAL_STREET_LINE2 Verzendingsadres, tweede regel Ja Nee AN 35 Building 2
ECOM_SHIPTO_POSTAL_STREET_NUMBER Huisnummer van het verzendingsadres Ja Nee AN 10 2
ECOM_SHIPTO_TELECOM_FAX_NUMBER Faxnummer van het verzendingsadres Ja Nee AN 20 +32 2 123 4567
ECOM_SHIPTO_TELECOM_PHONE_NUMBER Telefoonnummer van het verzendingsadres Ja Nee AN 20 +32 2 123 456
ED

Vervaldatum. Deze datum mag niet vroeger zijn dan de datum waarop de transactie in ons systeem wordt verwerkt.

Als er geen vervaldatum beschikbaar is (bv. voor bankoverschrijvingen) wordt de waarde 9999 gebruikt.

Ja Ja Input: MM/YY or MMYY Output: MMYY 7 1224
EMAIL E-mailadres van de klant. Als je 3DSv2.1 aanvraagt, zorg er dan voor dat het format van de e-mail geldig is, anders valt het authenticatieproces terug naar 3DS 1.0. Ja Nee AN 50 John.Doe@test.com
EXCEPTIONURL URL van de webpagina die de klant ziet als het resultaat van de betaling onzeker is. Ja Nee AN 200 http://www.myshop.com/exception.html
EXCLPMLIST Lijst van de betaalmethoden die NIET op de betaalpagina mogen worden weergegeven Ja Nee AN 500 VISA;MasterCard;American Express
FLAG3D Vaste waarde: 'J' geeft ons systeem de opdracht om indien nodig een 3-D Secure identificatie uit te voeren. Ja Nee AN 1 Y
FONTTYPE Lettertype/familie op de betaalpagina. Ja Nee AN N/A Arial
GLOBORDERID Globale referentie van de bestelling die verscheidene bestellingen verzamelt, zodat u later een onderhoudsoperatie op al deze transacties kunt vragen. Ja Nee AN 15 neworders15
HOMEURL URL van de homepagina van de handelaar. Ja Nee AN 200 http://www.myshop.com
HTML_ANSWER Html-code in BASE64 om toe te voegen aan de html-pagina die de klant terugkrijgt.
Deze tag wordt toegevoegd als aanhangsel van de globale tag XML . Het veld HTML_ANSWER bevat HTML-code die moet worden toegevoegd aan de html-pagina die naar de browser van de klant wordt teruggestuurd.
Deze code zal automatisch de identificatiepagina van de uitgevende bank in een pop-up in het hoofdvenster laden, afhankelijk van de waarde van de parameter WIN3DS.
Om storingen te vermijden tussen de html-tags in de context van de XML-tag HTML_ANSWER en de rest van de XML die als respons op het verzoek van DirectLink wordt teruggestuurd, wordt de inhoud van HTML_ANSWER door ons systeem in BASE64 gecodeerd voor de respons wordt teruggestuurd. De inhoud moet dus uit BASE64 worden gedecodeerd voor hij wordt opgenomen in de html-pagina die naar de kaarthouder wordt gestuurd.
Nee Ja AN N/A
HTTP_ACCEPT Het veld Accept request-header in de browser van de kaarthouder, wordt gebruikt om bepaalde mediatypes te specificeren die aanvaardbaar zijn voor het antwoord. Deze waarde wordt door de uitgever gebruikt om te controleren of de browser van de kaarthouder compatibel is met het identificatiesysteem van de uitgever. Ja Nee AN 500 Accept: */*
HTTP_USER_AGENT Het veld Accept request-header in de browser van de kaarthouder, bevat informatie over de gebruikeragent die het verzoek heeft gestuurd. Deze waarde wordt door de uitgever gebruikt om te controleren of de browser van de kaarthouder compatibel is met het identificatiesysteem van de uitgever. Ja Nee AN 255 User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
IP IP-adres van de klant, dat ons systeem detecteert in een tier 3-integratie, of dat de handelaar ons stuurt in een tier 2-integratie Ja Ja AN 20 192.168.1.1
IPCTY Land van het IP-adres in ISO 3166-1-alpha-2 code (http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists.htm). Als deze parameter niet beschikbaar is, wordt in het antwoord 99 geretourneerd.

Er zijn 4 specifieke IP-codes die verwijzen naar IP-adressen waarvoor het land van herkomst onzeker is:

 • A1: Anonieme proxy. Anonieme proxy's zijn leveranciers van internetadressen die internetgebruikers de mogelijkheid geven om hun IP-adres te verbergen.
 • AP: Regio Azië Pacific
 • EU: Europees netwerk
 • A2: Satellietleveranciers

De IP-controle is gebaseerd op extern geleverde IP-listings zodat er een klein risico bestaat vanwege het feit dat wij afhankelijk zijn van de juistheid van de lijst. De controle geeft in 94% van alle gevallen positieve resultaten.
Nee Ja AN 2 UK
ISSUERID Vooraf een bank selecteren voor een iDEAL-transactie die overeenkomt met de BIC van de bank. Ja Nee N 10 ABNANL2A
ITEMATTRIBUTES*XX* Item Attributes
vervang *XX* door een getal om verscheidene items in te sturen
Ja Nee AN 50
ITEMCATEGORY*XX* Item Category
vervang *XX* door een getal om verscheidene items in te sturen
Ja Nee AN 50
ITEMCOMMENTS*XX* Item Comments
vervang *XX* door een getal om verscheidene items in te sturen
Ja Nee AN 255
ITEMDESC*XX* Item Description
vervang *XX* door een getal om verscheidene items in te sturen
Ja Nee AN 16
ITEMDISCOUNT*XX* Item Discount
vervang *XX* door een getal om verscheidene items in te sturen
Ja Nee N
ITEMID*XX* Item Identifier
vervang *XX* door een getal om verscheidene items in te sturen
Ja Nee AN 15
ITEMNAME*XX* Item Name
vervang *XX* door een getal om verscheidene items in te sturen
Ja Nee AN 40
ITEMPRICE*XX* Item Price
vervang *XX* door een getal om verscheidene items in te sturen
Ja Nee N
ITEMQUANT*XX* Item Quantity
vervang *XX* door een getal om verscheidene items in te sturen
Ja Nee N
ITEMQUANTORIG*XX* Maximale hoeveelheid per item Ja Nee N
ITEMUNITOFMEASURE*XX* Maateenheid (te gebruiken in combinatie met ITEMWEIGHT*XX*) Ja Nee AN 50
ITEMVAT*XX* Btw-bedrag van het item Ja Nee N
ITEMVATCODE*XX* Btw-code van het item Ja Nee N
ITEMWEIGHT*XX* Gewicht van het item Ja Nee N
LANGUAGE De talen waarin de betaalpagina momenteel aan de gebruiker (kaarthouder/rekeninghouder) wordt aangeboden.

Het formaat is language_Country".
De waarde voor de taal is gebaseerd op ISO 639-1.
De waarde voor het land is gebaseerd op ISO 3166-1.

Standaard taal die wordt gebruikt als geen of een ongeldige taalwaarde wordt verzonden:
en_US (English)

Andere beschikbare talen zijn:
ar_AR (Arabisch)
cs_CZ (Tsjechisch)
da_DK (Deens)
de_DE (Duits)
el_GR (Grieks)
es_ES (Spaans)
fi_FI (Fins)
fr_FR (Frans)
he_IL (Hebreeuws)
hu_(HU Hongaars)
it_IT (Italiaans)
ja_JP (Japans)
ko_KR (Koreaans)
nl_BE (Vlaams)
nl_NL (Nederlands)
no_NO (Noors)
pl_PL (Pools)
pt_PT (Portugees)
ru_RU (Russisch)
se_SE (Zweeds)
sk_SK (Slowaaks)
tr_TR (Turks)
zh_CN (Vereenvoudigd Chinees)"
Ja Nee AN 5 fr_FR
Layout.Language De talen waarin de betaalpagina momenteel aan de gebruiker (kaarthouder/rekeninghouder) wordt aangeboden.

Het formaat is language_Country".
De waarde voor de taal is gebaseerd op ISO 639-1.
De waarde voor het land is gebaseerd op ISO 3166-1.

Standaard taal die wordt gebruikt als geen of een ongeldige taalwaarde wordt verzonden:
en_US (English)

Andere beschikbare talen zijn:
ar_AR (Arabisch)
cs_CZ (Tsjechisch)
da_DK (Deens)
de_DE (Duits)
el_GR (Grieks)
es_ES (Spaans)
fi_FI (Fins)
fr_FR (Frans)
he_IL (Hebreeuws)
hu_(HU Hongaars)
it_IT (Italiaans)
ja_JP (Japans)
ko_KR (Koreaans)
nl_BE (Vlaams)
nl_NL (Nederlands)
no_NO (Noors)
pl_PL (Pools)
pt_PT (Portugees)
ru_RU (Russisch)
se_SE (Zweeds)
sk_SK (Slowaaks)
tr_TR (Turks)
zh_CN (Vereenvoudigd Chinees)"
Ja Nee AN 5 en_US
LOGO Logo voor weergave op de betaalpagina. Ja Nee AN N/A myshoplo.gif or https://www.myshop.com/myshoplo.gif
MANDATEID Domiciliëringen DE/NL: Unieke mandaatreferentie Ja Ja AN 35
Mpi. provisionAttemptsInTheLast24Hours

Number of Add Card
attempts in the last 24 hours.
Between 0 and 999

Ja Nee AN 3 10
Mpi.cardholderAccountAgeIndicator

Card holder account is a client account a card holder registered with a 3DS requestor (e.g. at a merchant's homepage) while the payment account is the cardholder's account with the issuer. The card holder account refers to the payment card number which is defined by ISO/IEC 7812.

Length of time that the cardholder has had the account with the merchant.
01 = No account (guest check-out)
02 = Created during this transaction
03 = Less than 30 days
04 = 30−60 days
05 = More than 60 days

Ja Nee AN 2 01
Mpi.cardholderAccountChange

Card holder account is a client account a card holder registered with a 3DS requestor (e.g. at a merchant's homepage) while the payment account is the cardholder's account with the issuer. The card holder account refers to the payment card number which is defined by ISO/IEC 7812.

Date that the cardholder's account with the merchant was last changed including Billing or Shipping address new payment account or new user(s) added.

Ja Nee YYYYMMDD 8 20190101
Mpi.cardholderAccountChangeIndicator

Card holder account is a client account a card holder registered with a 3DS requestor (e.g. at a merchant's homepage) while the payment account is the cardholder's account with the issuer. The card holder account refers to the payment card number which is defined by ISO/IEC 7812.

01 = Changed during this transaction
02 = Less than 30 days
03 = 30−60 days
04 = More than 60 days

Ja Nee AN 2 1
Mpi.cardholderAccountDate

Card holder account is a client account a card holder registered with a 3DS requestor (e.g. at a merchant's homepage) while the payment account is the cardholder's account with the issuer. The card holder account refers to the payment card number which is defined by ISO/IEC 7812.

Date that the cardholder opened the account with the merchant.

Ja Nee YYYYMMDD 8 20190101
Mpi.cardholderAccountPasswordChangeIndicator

Card holder account is a client account a card holder registered with a 3DS requestor (e.g. at a merchant's homepage) while the payment account is the cardholder's account with the issuer. The card holder account refers to the payment card number which is defined by ISO/IEC 7812.

Indicates the length of time since the cardholder's account with the merchant had a password change or account reset.

Length: 2 characters Data Type: String Values accepted:
01 = No change
02 = Changed during this transaction
03 = Less than 30 days
04 = 30−60 days
05 = More than 60 days

Ja Nee AN 2 1
Mpi.challengeWindowSize

Dimensions of the challenge window that has been displayed to the Cardholder. The ACS shall reply with content that is formatted to appropriately render in this window to provide the best possible user experience. Preconfigured sizes are width x height in pixels of the window displayed in the Cardholder browser window.
01 = 250 x 400
02 = 390 x 400
03 = 500 x 600
04 = 600 x 400
05 = Full screen

Ja Nee AN 2 01
Mpi.deliveryEmailAddress For Electronic delivery, the email address to which the merchandise was delivered. Ja Nee AN 254 example@example.com
Mpi.deliveryTimeframe

Indicates the merchandise delivery timeframe.
01 = Electronic Delivery
02 = Same day shipping
03 = Overnight shipping
04 = Two-day or more shipping

Ja Nee AN 2 01
Mpi.giftCardAmount For prepaid or gift card purchase, the purchase amount total of prepaid or gift card(s) in major units (for example, USD 123.45 is 123). Between 0 and 999999999999999 Ja Nee AN 15 123
Mpi.giftCardCount For prepaid or gift card purchase, total count of individual prepaid or gift cards/codes purchased. Between 0 and 99 Ja Nee AN 2 10
Mpi.giftCardCurrency For prepaid or gift card purchase, the currency code of the card as defined in ISO 4217 Ja Nee AN 3 USD
Mpi.HomePhone.countryCode Country code of a home phone
ITU-E.164 country code
Ja Nee AN 3 55
Mpi.HomePhone.subscriber Home phone (without country code) Ja Nee AN 15 1234
Mpi.merchantFraudRate Merchant Fraud Rate in the EEA (all EEA card fraud divided by all EEA card volumes) calculated as per PSD2 Regulatory Technical Standards (RTS).
Make sure to calculate the rate according to PSD2 RTS Article 19 regulation, as neither MasterCard nor we will validate the score.
Values accepted:
1 (represents fraud rate less than or equal to 1 basis point [bp], which is 0.01%)
2 (represents fraud rate between 1 bp + - and 6 bps)
3 (represents fraud rate between 6 bps + - and 13 bps)
4 (represents fraud rate between 13 bps + - and 25 bps)
5 (represents fraud rate greater than 25 bps)
Ja Nee AN 2 1
Mpi.MobilePhone.countryCode Country code of a mobile phone
ITU-E.164 country code
Ja Nee AN 3 55
Mpi.MobilePhone.subscriber Mobile phone (without country code) Ja Nee AN 15 1234
Mpi.numberOfPurchaseWithAccountInTheLastSixMonths

Card holder account is a client account a card holder registered with a 3DS requestor (e.g. at a merchant's homepage) while the payment account is the cardholder's account with the issuer. The card holder account refers to the payment card number which is defined by ISO/IEC 7812.

Number of purchases with this cardholder account during the previous six months. Between 0 and 9999

Ja Nee AN 4 10
Mpi.paymentAccountAge

Card holder account is a client account a card holder registered with a 3DS requestor (e.g. at a merchant's homepage) while the payment account is the cardholder's account with the issuer. The card holder account refers to the payment card number which is defined by ISO/IEC 7812.

Date that the payment account was enrolled in the cardholder’s account with the merchant.

Ja Nee YYYYMMDD 8 20190101
Mpi.paymentAccountAgeIndicator

Card holder account is a client account a card holder registered with a 3DS requestor (e.g. at a merchant's homepage) while the payment account is the cardholder's account with the issuer. The card holder account refers to the payment card number which is defined by ISO/IEC 7812.

Indicates the length of time that the payment account was enrolled in the cardholder's account with the merchant.
01 = No account (guest check-out)
02 = During this transaction
03 = Less than 30 days
04 = 30−60 days
05 = More than 60 days

Ja Nee AN 2 1
Mpi.preOrderDate For a pre-ordered purchase, the expected date that the merchandise will be available. Ja Nee YYYYMMDD 8 20190101
Mpi.preOrderPurchaseIndicator

Indicates whether Cardholder is placing an order for merchandise with a future availability or release date.
01 = Merchandise available
02 = Future availability

Ja Nee AN 2 01
Mpi.reorderItemsIndicator

Indicates whether the cardholder is reordering previously purchased merchandise.
01 = First time ordered
02 = Reordered

Ja Nee AN 2 01
Mpi.secureCorporatePayment Secure Corporate Payment
Indicates that dedicated payment processes and procedures were used and that potential secure corporate payment exemption applies.
Send this field only with Y if the acquirer exemption field is blank, as acquirer exemption and secure payment are mutually exclusive.
However, the directory server (DS) will not validate the conditions in the extension. The DS will pass data as sent.
You can optionally indicate if they apply to the dedicated processes and protocols as per PSD2 RTS Article 17, which would potentially allow the issuer to claim the secure corporate payment exemption.
Value accepted: Y / N
Ja Nee 1 Y
Mpi.shippingAddressUsage

Date when the shipping address used for this transaction was first used with the merchant.

Ja Nee AN 8 20190101
Mpi.shippingAddressWasFirstUsed

Indicates when the shipping address used for this transaction was first used with the merchant.
01 = This transaction
02 = Less than 30 days
03 = 30−60 days
04 = More than 60 days

Ja Nee AN 2 01
Mpi.shippingIndicator Indicates shipping method chosen for the transaction. Merchants must choose the Shipping Indicator code that most accurately describes the cardholder’s specific transaction, not their general business.
If one or more items are included in the sale, use the Shipping Indicator code for the physical goods, or if all digital goods, use the Shipping Indicator code that describes the most expensive item.
01 = Ship to cardholder’s billing address
02 = Ship to another verified address on file with merchant
03 = Ship to address that is different than the cardholder’s billing address
04 = Ship to Store / Pick-up at local store (Store address shall be populated in shipping address fields)
05 = Digital goods (includes online
06 = Travel and Event tickets not shipped
07 = Other (for example Gaming/digital services not shipped/emedia subscriptions etc.)
Ja Nee AN 2 1
Mpi.shippingNameAndCardholderNameAreIdentical Indicates if the Cardholder Name on the account is identical to the shipping Name used for this transaction (possible values TRUE or FALSE). Ja Nee A 5 TRUE
Mpi.suspiciousAccountActivityDetected Indicates whether the merchant has experienced suspicious activity (including previous fraud) on the cardholder account (possible values TRUE or FALSE). Ja Nee A 5 TRUE
Mpi.threeDSRequestorAuthenticationData Data that documents and supports a specific authentication process. In the current version of the specification, this data element is not defined in detail; however the intention is that for each merchant Authentication Method, this field carries data that the ACS can use to verify the authentication process. For example, for method:
02—field can carry generic merchant authentication information
03—data element can carry information about the provider of the federated ID and related information
04—data element can carry the FIDO attestation data (including the signature)
In future versions of the specification, these details are expected to be included
Ja Nee AN 2048
Mpi.threeDSRequestorAuthenticationMethod

Mechanism used by the Cardholder to authenticate to the merchant.
occurred (i.e. cardholder logged in” as guest)
02 = Login to the cardholder account at the merchant system using merchant’s own credentials
03 = Login to the cardholder account at the merchant system using federated ID
04 = Login to the cardholder account at the merchant system using issuer credentials
05 = Login to the cardholder account at the merchant system using third- party authentication
06 = Login to the cardholder account at the merchant system using FIDO Authenticator
07–79 = Reserved for EMVCo future use (values invalid until defined by EMVCo)
80–99 = Reserved for DS use"

Ja Nee AN 2 02
Mpi.threeDSRequestorAuthenticationTimestamp

Date and time in UTC of the cardholder authentication (format YYYYMMDDHHMMSS).

Ja Nee Date/Time 14 20190101235959
Mpi.threeDSRequestorChallengeIndicator

Indicates whether a challenge is requested for this transaction. For example:
For 01-PA, a merchant may have concerns about the transaction, and request a challenge.
For 02-NPA, a challenge may
be necessary when adding a new card to a wallet.
For local/regional mandates or other variables.
• 01 = No preference
• 02 = No challenge requested
• 03 = Challenge requested: merchant Preference
• 04 = Challenge requested: Mandate
• 05–79 = Reserved for EMVCo future use (values invalid until defined by EMVCo)
• 80-99 = Reserved for DS use
Note: If the element is not provided, the expected action is that the ACS would interpret as 01 = No preference.

Ja Nee AN 2 02
Mpi.threeDSRequestorPriorAuthenticationData Data that documents and supports a specific authentication process. In the current version of the specification, this data element is not defined in detail; however the intention is that for each merchant Authentication Method,these fields carry data that the ACS can use to verify the authentication process. Ja Nee AN 2048
Mpi.threeDSRequestorPriorAuthenticationMethod

Mechanism used by the Cardholder to previously authenticate to the merchant.
01 = Frictionless authentication occurred by ACS
02 = Cardholder challenge occurred by ACS
03 = AVS verified
04 = Other issuer methods
05–79 = Reserved for EMVCo future use (values invalid until defined by EMVCo)
80–99 = Reserved for DS use

Ja Nee AN 2 02
Mpi.threeDSRequestorPriorAuthenticationTimestamp

Date and time in UTC of the prior cardholder authentication (format YYYYMMDDHHMMSS).

Ja Nee Date/Time 14 20190101235959
Mpi.threeDSRequestorPriorReference This data element provides additional information to the ACS to determine the best approach for handing a request.
This data element contains an ACS Transaction ID for a prior authenticated transaction (for example, the first recurring transaction that was authenticated with the cardholder).
Ja Nee AN 36
Mpi.transactionActivityInTheLast24Hours Number of transactions (successful and abandoned) for this cardholder account with the merchant across all payment accounts in the previous 24 hours.
Between 0 and 999
Ja Nee AN 3 10
Mpi.transactionActivityLastYear Number of transactions (successful and abandoned) for this cardholder account with the merchant across all payment accounts in the previous year.
Between 0 and 999
Ja Nee AN 3 10
Mpi.transactionType

Identifies the type of transaction being authenticated.
01 = Goods/ Service Purchase
03 = Check Acceptance
10 = Account Funding
11 = Quasi-Cash Transaction
28 = Prepaid Activation and Load

Ja Nee AN 2 01
Mpi.WorkPhone.countryCode Country code of a work phone ITU-E.164 country code Ja Nee AN 3 55
Mpi.WorkPhone.subscriber Phone used for work purposes (without country code) Ja Nee AN 15 1234
NCERROR

Foutcode.

Een lijst met foutcodes is via: Ondersteuning > Integratie- en gebruikershandleidingen > Gebruikershandleidingen > Lijst van betalingsstatussen en foutcodes beschikbaar
De waarde van deze parameter is 0 of leeg indien niet van toepassing.

Nee Ja AN 10 30141001
NCERRORPLUS

Foutbeschrijving van de NCERROR-code.

Een lijst met beschrijvingen is beschikbaar via Ondersteuning > Integratie- en gebruikershandleidingen > Gebruikershandleidingen > Lijst van betalingsstatussen en foutcodes
De waarde van deze parameter is 0 of leeg indien niet van toepassing.

Nee Ja AN 255 Invalid card number
NCSTATUS Foutstatus. Meestal is dit het eerste cijfer van de NCERROR. Nee Ja AN 4 3
OPERATION De operatie bepaalt het type van de gevraagde transactie. De op de technische informatiepagina geconfigureerde betaalprocedure bepaalt de standaard transactieoperatie voor een nieuwe bestelling. Een samen met transactie verzonden operatiewaarde overschrijft de standaardwaarde.

Mogelijke waarden voor nieuwe bestellingen:

RES: autorisatieverzoek.
SAL: verzoek voor een directe verkoop (betaling), m.a.w. een autorisatie die onmiddellijk wordt gevolgd door een betaling.
RFD: terugbetaling, niet gekoppeld aan een vorige betaling, dus geen onderhoudsoperatie op een bestaande transactie. (u kunt deze operatie niet gebruiken zonder specifieke toelating van uw acquirer)

De mogelijke waarden voor onderhoudsoperaties zijn:

REN: vernieuwing van de autorisatie, als de oorspronkelijke autorisatie niet langer geldig is.
DEL: autorisatie verwijderen, de transactie blijft open voor mogelijke toekomstige onderhoudsoperaties.
DES: autorisatie verwijderen, de transactie is na deze operatie gesloten.
SAL: gedeeltelijke gegevensregistratie (betaling), de transactie blijft open voor mogelijke toekomstige onderhoudsoperaties.
SAS: (laatste) gedeeltelijke of volledige gegevensregistratie (betaling), de transactie wordt na deze registratie gesloten (voor toekomstige gegevensregistratie).
RFD: gedeeltelijke terugbetaling (voor een betaalde bestelling), de transactie blijft open voor mogelijke andere terugbetalingen.
RFS: (laatste) gedeeltelijke of volledige terugbetaling (van een betaalde bestelling, na deze terugbetaling is de transactie gesloten.

Laatste (of enige) operaties wijzigen de globale transactiestatus, gedeeltelijke operaties doen dat niet.

PAU: verzoek om pre-autorisatie:

In overleg met uw acquirer kunt u deze bewerkingscode gebruiken om tijdelijk een bedrag op de kaart van een klant te reserveren.

Mocht u proberen transacties te pre-autoriseren via acquirers of met kaartmerken die pre-autorisatie niet ondersteunen, worden die transacties niet geblokkeerd maar verwerkt als normale (RES) autorisaties.

U kunt pre-autorisatie niet instellen als standaard in uw Ingenico-account.
Ja Nee A 3 RFD
ORDERID Uw bestelnummer (referentie van de handelaar).

De handelaar gebruikt deze referentie meestal om zijn transactie in het backoffice op te zoeken.
In oflline 3-tier modus gebruikt het systeem deze referentie om te controleren of de betaling niet tweemaal is gevraagd voor dezelfde bestelling. Op verzoek van de handelaar kan de periode van deze controle worden verkort of kan de controle worden uitgeschakeld.

Als de acquirer technisch in staat is om de transactie te verwerken en als er geen speciale configuratie voor de account bestaat, zal dit orderID naar de acquirer worden verzonden als referentie (ref2) van de transactie. In dat geval ontvangt de handelaar dit veld ref2 op zijn rekeningoverzichten, zodat hij zijn transacties kan afstemmen.
Hoewel ons systeem tot 30 tekens kan aanvaarden, is de norm voor de meeste acquirers is 10 of 12. De precieze aanvaarde lengt en het formaat voor de validatie van de gegevens hangen af van de acquirer/bank. Als het orderID niet voldoet aan door de acquirer ingestelde regels van ref2, verzenden wij ter vervanging onze PAYID als ref2 naar de acquirer.

Gebruik geen spaties of speciale tekens in het orderID.
Ja Ja 40 AB5456CB896
ORDERSHIPCOST ! Ja Nee AN 10
ORDERSHIPTAXCODE ! Ja Nee AN 10
OWNERADDRESS Adres van de klant. Ja Nee AN 35 102 First Avenue
OWNERCTY Land van de klant.

Land in ISO 3166-1-alpha-2 code, te vinden op https://www.iban.com/country-codes 
Ja Nee AN 2 BE
OWNERTELNO Telefoonnummer van de klant.

In dit veld zijn speciale tekens (zoals + of /) toegelaten. Blijf best consistent in de manier waarop u de telefoonnummers verzendt. 
Ja Nee AN 30 Batch:20 3222869611
OWNERTOWN Stad van de klant. Ja Nee AN 25 Brussels
OWNERZIP Postcode van de klant. Ja Nee AN 10 1000
Parameters.AcceptUrl URL van de webpagina die de klant ziet als de betaling geautoriseerd is. Ja Nee AN 255 http://www.myshop.com/accept.html
Parameters.ExceptionUrl URL van de webpagina die de klant ziet als het resultaat van de betaling onzeker is. Ja Nee AN 255 http://www.myshop.com/exception.html
Parameters.ExcludedPaymentMethods Lijst van de betaalmethoden die NIET op de betaalpagina mogen worden weergegeven Ja Nee AN 50 Diners;American Express
Parameters.ParamPlus Veld voor de verzending van bepaalde parameters en hun waarden die u in het verzoek na de verkoop of in de laatste nazending wilt terugkrijgen. Zie Gevorderde e-Commerce

Structuur:
paramname=paramvalue&paramname=paramvalue&…
Ja Nee AN 1000 SessionID=126548354&ShopperID=73541312
PARAMPLUS Veld voor de verzending van bepaalde parameters en hun waarden die u in het verzoek na de verkoop of in de laatste nazending wilt terugkrijgen. Zie Gevorderde e-Commerce

Structuur:
paramname=paramvalue&paramname=paramvalue&…
Ja Ja AN 1000 SessionID=126548354&ShopperID=73541312
PARAMVAR Het variabele gedeelde om op te nemen in de URL's die worden gebruikt voor verzoeken na verkoop en of annulatie/weigeringsverzoeken. PARAMVAR is hoofdlettergevoelig en vereist ten minste 2 tekens. Ja Nee AN 50 webshop1
PAYID

De unieke transactiereferentie van ons systeem.

PAYID bestaat momenteel uit 10 cijfers, maar dat zullen er meer worden.
In de testomgeving telt PAYID momenteel 8 cijfers.

Ja Ja N N/A 3126514264
PAYIDSUB Geschiedenisnummer van de operatie op het PAYID. U kunt verscheidene financiële operaties uitvoeren (autorisatie, betaling, terugbetaling enz.) op dezelfde bestelling (PAYID). Elke financiële operatie wordt geïdentificeerd door het PAYID/PAYIDSUB. Ja Ja N N/A 1
PAYMENTOCCURRENCE Code to indicate the number of payment occurrences. This parameter is used only with specific payment methods (referenced in the dedicated guides). Ja Nee N 2 42
PM

Betaalmethode.

U vindt de lijst van waarden voor PM op Ondersteuning > Integratie- en gebruikershandleidingen > Technische handleidingen > Payment Methods Processing/Procedures

Ja Ja AN 25 CreditCard
PMLIST

Lijst van de geselecteerde betaalmethoden die op de betaalpagina worden weergegeven Gescheiden door een puntkomma.

U vindt de lijst van waarden voor PM en BRAND op Ondersteuning > Integratie- en gebruikershandleidingen > Technische handleidingen > Payment Methods Processing/Procedures

Ja Nee AN 200 VISA;MasterCard;American Express
PMLISTTYPE Een manier om de pictogrammen voor de betaalmethoden op de betaalpagina weer te geven. Ja Nee N N/A 2
PSPID Uw aansluitingsnaam in ons systeem, die u zelf hebt gekozen toen u uw account opende. Dit is een unieke identificatie. Ze kan nooit worden gewijzigd. Ja Nee AN 30 JDoeSHOP
PSWD Wachtwoord voor de PSPID (standaardgebruiker) of een specifieke UserID. Ja Nee AN N/A BluEPr1nT8?
RECIPIENTACCOUNTNUMBER

MCC 6012 wederverkopers: Visa/MasterCard bijkomende autorisatiegegevens Rekeningnummer ontvanger OF gedeeltelijk gemaskeerd kredietkaartnummer

Ja Nee AN 10 12345ABCDZ6789
RECIPIENTDOB

MCC 6012 wederverkopers: Visa/MasterCard bijkomende autorisatiegegevens Geboortedatum ontvanger

Ja Nee dd/MM/yyyy 10 2/3/1982
RECIPIENTLASTNAME

MCC 6012 wederverkopers: Visa/MasterCard bijkomende autorisatiegegevens Familienaam ontvanger

Ja Nee AN 6
RECIPIENTZIP

MCC 6012 wederverkopers: Visa/MasterCard bijkomende autorisatiegegevens Postcode ontvanger

Ja Nee AN 6 W1A 1AA
REF_CUSTOMERID todo Ja Nee AN 20 Abc-1234_5/2
REMOTE_ADDR IP-adres van de klant (alleen voor de fraudedetectiemodule). Op interfaces waar ons systeem de dialoog met de klant verzorgt (bv. e-Commerce) wordt REMOTE_ADDR direct door ons geregistreerd. Op andere interfaces moet de handelaar het IP-adres van de klant samen met de transactiedetails verzenden.

Als de landcontrole van het IP-adres niet nodig is, verzendt u de waarde 'NONE'.
Ja Nee AN N/A 212.23.45.96
RTIMEOUT Time-out van het transactieverzoek, in seconden. De waarde moet tussen 30 en 90 liggen. De standaardwaarde is 90.

Als http-componenten worden gebruikt voor interfaces zoals DirectLink, moet de handelaar verzekeren dat de time-out van de http-component langer is dan de waarde die hij als RTIMEOUT voor de transactie verzendt.
Ja Nee N 2 45
SCO_CATERY Scoringcategorieën. Zie Geavanceerde fraudedetectiemodule: Scoringdocumentatie.

Mogelijke waarden: G (groen), O (oranje), R (rood).
Nee Ja AN 1 G
SCORING Eindscore van een transactie. Zie Geavanceerde fraudedetectiemodule: Scoringdocumentatie. Nee Ja N 4 17
SEQUENCETYPE
Mogelijke waarden om het transactietype domiciliëring (NL) aan te geven:
- FRST: Eerste collectie van een reeks domiciliëringsinstructies

- RCUR: Domiciliëringsinstructies waarbij de autorisatie van de debiteur wordt gebruikt voor klassieke domiciliëringstransacties die door de crediteur worden geïnitieerd

- FNAL: Definitieve collectie van een reeks domiciliëringsinstructies (achteraf kan dezelfde MandateID niet meer worden gebruikt)

- OOFF: Domiciliëringsinstructie waarbij de autorisatie van de debiteur wordt gebruikt om één enkele domiciliëringstransactie te initiëren
Ja Ja AN 4 FRST
SHASIGN Met het Secure Hash Algorithm gehashte reeks.

De SHASIGN in de verborgen velden dient voor de SHA-in ondertekening (gegevenscontrole voor de betaling).
De handelaar krijgt een SHASIGN terug als hij een SHA-out handtekening gebruikt (controle van de herkomst van de retour).
Ja Ja AN 128 172386BFF99BC8F899035E356497D4334958F2D4
ShaSignature.ShaSign Met het Secure Hash Algorithm gehashte reeks.

De SHASIGN in de verborgen velden dient voor de SHA-in ondertekening (gegevenscontrole voor de betaling).
De handelaar krijgt een SHASIGN terug als hij een SHA-out handtekening gebruikt (controle van de herkomst van de retour).
Ja Nee AN 128 172386BFF99BC8F899035E356497D4334958F2D4
SIGNDATE Domiciliëringen NL: Datum waarop het mandaat door de koper werd ondertekend. Ja Ja YYYYMMDD 8 20140131
STATUS Status van de betaling.

0

Onvolledig of ongeldig

1

Geannuleerd door klant

2

Autorisatie geweigerd

4

Bestelling opgeslagen

41

Wacht op betaling klant

5

Geautoriseerd

51

Wacht op autorisatie

52

Autorisatie onbekend

59

Autorisatie manueel verkr.

6

Geautoriseerd en geannuleerd

61

Verwijd. autorisatie geannul.

62

Verwijd. autorisatie onzeker

63

Verwijd. autorisatie gew.

7

Betaling verwijderd

71

Verwijd. betaling in beh.

72

Verwijd. betaling onzeker.

73

Verwijd. betaling gew.

74

Betaling verwijderd(niet aanvaard)

75

Verwijdering verwerkt door hand.

8

Terugbetaling

81

Terugbetaling in beh.

82

Terugbetaling onzeker

83

Terugbetaling geweigerd

84

Betaling gew. door acquirer (zal worden gedebiteerd)

85

Terugbetaling verwijd. door hand.

9

Betaling gevraagd

91

Betaling word verwerkt.

92

Betaling onzeker

93

Betaling geweigerd

94

Betaling gew. door acquirer

95

Betaling verwerkt door hand.

97-99

Wordt verwerkt(intermediaire technisch status)De bovenstaande tabel toont de mogelijke statussen van de betalingen.

Statussen met 1 cijfer zijn 'normale' statussen:
 • 0 betekent dat de betaling ongeldig is (bv. fout in gegevensvalidatie) of de verwerking niet voltooid is omdat ze nog bezig is of omdat de transactie werd onderbroken. Als de oorzaak een validatiefout is, identificeert een bijkomende foutcode (*) (NCERROR) de fout.
 • 1 betekent dat de klant de transactie heeft geannuleerd.
 • 2 betekent dat de acquirer
Nee Ja N 2 9
STATUS_3D N: identificatie mislukt
J: identificatie geslaagd
A: poging tot authenticatiebewijs
U: directory server niet beschikbaar
Ja Nee AN 1 N
SUB_AM Bedrag van de inschrijving Ja Nee N N/A 100
SUB_AMOUNT Bedrag van de inschrijving Ja Nee N N/A 100
SUB_COM beschrijving van de bestelling Ja Nee AN 100 One telephone card
SUB_COMMENT commentaar bij de inschrijving Ja Nee AN 200 Monthly subscription to lf World.
SUB_CUR munteenheid van de inschrijving Ja Nee AN 3 EUR
SUB_ENDDATE

einddatum van de inschrijving

Ja Nee yyyy-MM-dd 10 2021-01-01
SUB_ORDERID bestel-ID van de inschrijving Ja Nee AN 40 order 123
SUB_PERIOD_MOMENT ogenblik van de betaling van de inschrijving, afhankelijk van sub_period_unit Ja Nee N N/A 1
SUB_PERIOD_NUMBER interval tussen elk betaling van de inschrijving Ja Nee N N/A 15
SUB_PERIOD_UNIT eenheid van het interval tussen elk betaling van de inschrijving Ja Nee AN 2 d
SUB_STARTDATE

begindatum van een inschrijving

Ja Nee yyyy-MM-dd 10 2021-01-01
SUB_STATUS status van een inschrijving Ja Nee AN 1 0
SUBBRAND Dit veld wordt weergegeven als het submerk van een hoofdmerk wordt gebruikt. Submerken zijn bijvoorbeeld vooruitbetaalde creditcards (Visa/MasterCard Prepaid etc.), bedrijfscreditcards of kaarten met speciale privileges (MasterCard Platinum, Visa Infinite, etc.).

Om dit veld weer te geven, moet het worden toegevoegd aan de parameters voor Dynamische e-commerce op het tabblad Transactiefeedback van uw pagina Technische informatie.
Nee Ja AN 25 VISA VPAY; CIRRUS
SUBSCRIPTION_ID Unieke identificatie van een inschrijving Ja Ja AN 50 subscription1
TAXINCLUDED ! Ja Nee AN 1 1
TBLBGCOLOR Achtergrondkleur voor de tabel op de betaalpagina. Ja Nee AN N/A LightYellow #FFFFE0
TBLTXTCOLOR Tekstkleur voor de knoppen op de betaalpagina. Ja Nee AN N/A Blue #0000FF
TITLE Titel op de betaalpagina. Ja Nee AN N/A John's bait shop
TP URL (inclusief http(s)://)/naam sjabloon.

Wanneer wij voorstellen om de sjabloon van de handelaar op onze server te hosten, volstaat het dat de handelaar zijn bestandsnaam in het veld tp invoert, in plaats van de volledige URL. Op die manier wordt de URL van de handelaar aan onze kant een statische URL.
Ja Nee AN N/A http://www.myshop.com/template.html
TRXDATE Transactiedatum. Nee Ja MM/DD/YY N/A 12/25/2010
TXTCOLOR Tekstkleur op de betaalpagina. Ja Nee AN N/A DarkGreen #006400
USERID Gebruikersnaam, zoals vermeld op de pagina gebruikersbeheer van de account.

De standaard UserID van een account is dezelfde als de PSPID van de account. Als het veld UserID leef is wanneer een betaalverzoek via e-Commerce wordt verzonden of tijdens het aanmelden, gebruiken wij de waarde van het veld PSID als waarde voor UserID.

Gebruik geen spaties en speciale tekens in de USERID.
Ja Nee AN Min. 5 and Max. 30 JohnD
VC Type virtuele kaart. Virtuele kaarten zijn meestal virtuele kredietkaartnummers voor eenmalig gebruik, die slechts eenmaal in een vooraf bepaalde onlinewinkel kunnen worden gebruikt. Nee Ja AN 3 NO
WIN3DS Een manier om de identificatiepagina voor 3-D Secure of voor de betaalknoppen van KBC, CBC, Dexia en ING aan de klant te tonen.

Mogelijke waarden: MAINW, POPUP, POPIX (alleen DirectLink)
Ja Nee AN 6 MAINW