1. Introductie

Met Subscription Manager kunt u periodieke betalingen op voorhand aanmaken en opslaan op basis van een datuminterval en een herhalingsfrequentie.

Een typische toepassing is een abonnement op een tijdschrift, waarvoor de klant elke maand hetzelfde bedrag moet betalen tot hij zijn abonnement opzegt.

De betaling van het abonnement kan op verschillende wijzen worden aangemaakt:

 • Handmatig in uw Worldline-account
 • Via de aanmaak van een transactie in Gehoste betaalpagina, DirectLink of Batch

2. In de backoffice

Wanneer u via ‘Geavanceerd’ in uw accountmenu klikt op ‘Abonnement’, gaat u naar het dashboard 'Beheer van abonnementen', dat uit de volgende delen bestaat:

 • ‘Status abonnementen’ geeft een overzicht van uw huidige abonnementen. Wanneer u op het aantal abonnementen met een bepaalde status klikt, wordt de abonnementenlijst weergegeven.
 • Via ‘Algemene parameters’ kunt u de opties voor abonnementsbeheer configureren.
 • Via ‘Abonnementen bewerken / bekijken’ kunt u alle abonnementen die u in uw account hebt opgeslagen, doorzoeken, bekijken en bewerken. In plaats van ze in de browser te bekijken, kunt u de abonnementen ook in een tekstbestand downloaden.
 • Via ‘Abonnement aanmaken’ kunt u handmatig nieuwe abonnementen aanmaken.

2.1 Configuratie

In het tabblad ‘Algemene parameters’ kunt u de volgende instellingen vastleggen:

 • ‘Nieuwe pogingen’. Het is mogelijk dat een van de betalingen een foutmelding retourneert. Ons systeem zal de betaling even vaak opnieuw proberen als hier is ingesteld (max. 5). De tijdspanne tussen elke poging is één dag.
 • ‘Als het maximum aantal nieuwe pogingen is bereikt’
  • Als u ervoor kiest om een abonnement te deactiveren, vinden er geen verdere betalingen voor plaats.
  • Als u ervoor kiest om verder te gaan met de volgende betaling, zoals bepaald in het abonnement, dan zal die op de volgende betaaldatum worden uitgevoerd.
  • In beide gevallen zal de mislukte betaling onvereffend blijven, nadat het maximale aantal pogingen werd bereikt. Wanneer een betaling na het maximale aantal pogingen is mislukt, wordt er een kennisgeving verzonden naar het e-mailadres dat in het tabblad ‘Transactie-e-mails’ op de pagina ‘Technische instellingen’ van uw account is ingesteld.
 • ‘Afwijzing van aansprakelijkheid voor betaalpagina’ (alleen Gehoste betaalpagina) bepaalt of al dan niet een bericht wordt weergegeven waarin de toestemming van de koper gevraagd wordt met betrekking tot de bewaring van zijn betaalgegevens en de toekomstige abonnementsbetalingen. Als u de standaarddisclaimer van Worldline niet wenst te gebruiken, dan raden wij u ten stelligste aan om zelf de toestemming van de koper te vragen met betrekking tot de bewaring van zijn betaalgegevens en de toekomstige abonnementsbetalingen.

2.2 Een abonnement aanmaken

Om een abonnement aan te maken, moet u de volgende informatie verstrekken:

VeldOmschrijving
ID van het abonnement Een uniek identificatienummer voor het abonnement. Dit is geen OrderID, omdat elke instantie van het abonnement een afzonderlijke betaling is.
Naam/e-mail/telefoonnummer Gegevens van de kaart- of rekeninghouder
Creditcard / Automatische incasso

De betaalmethode en de overeenkomstige rekening- of kaartgegevens.

Opmerking: abonnementen met Duitse automatische incasso’s kunnen niet worden aangemaakt met IBAN-rekeninginformatie; u moet daarentegen Konto/BLZ gebruiken. Nederlandse automatische incasso’s worden niet ondersteund.

Herhaling

U kunt kiezen tussen dagelijks, wekelijks of maandelijks. Voor elke keuze kunt u de frequentie verfijnen (voor wekelijks kunt u de dag van de week kiezen; voor maandelijks kunt u de dag van de maand kiezen).

Als u een frequentie van enkele dagen wenst in te stellen, dan moet u ‘Dagelijks’ kiezen en vervolgens het vereiste aantal dagen instellen.
Dezelfde regel geldt voor weken en maanden. Als de betaling bijvoorbeeld elke twee maanden op de vijfde dag moet worden herhaald, stelt u ‘Herhaling’ in op ‘Maandelijks’ en ‘Betaling vindt plaats op de ‘5’ van elke ‘2’ maand(en)’.

Opmerking:
- Wanneer de dag van de maand voor het abonnement groter is dan het aantal dagen in de huidige maand (30 februari bestaat bijvoorbeeld niet), wordt de laatste dag van de maand gebruikt.
- Als u een abonnement aanmaakt met een startdatum in het verleden, wijzigen wij de Begindatum naar een datum in de toekomst op basis van een van de waarden die u hebt ingevoerd bij ‘Herhaling’ (zie hiervoor).
Begindatum / Einddatum

Abonnementsperiode.

Als de datum van de laatste betaling van het abonnement met de einddatum samenvalt, dan zal de betaling worden verwerkt.

Om een optimale verwerking van alle volgende betalingen te garanderen, raden we je aan de Start Datum niet te wijzigen voordat ten minste één betaling is verwerkt.

OrderID Bestelnummer dat bij elke abonnementsbetaling wordt vermeld. Door op de knop ‘Toevoegen YYYY-MM-dd’ te drukken, voegt u de datum aan de OrderID toe, zodat u elke abonnementsbetaling gemakkelijk kunt onderscheiden.
COM Beschrijving van de bestelling die bij elke abonnementsbetaling wordt opgenomen. Door op de knop ‘Toevoegen YYYY-MM-dd’ te drukken, voegt u de datum aan het veld COM toe, zodat u elke abonnementsbetaling gemakkelijk kunt onderscheiden.
Opmerkingen Vrij in te vullen tekstvak als u een opmerking voor de handelaar wilt opslaan.
Status Wanneer u het abonnement op ‘Geactiveerd’ instelt, zullen de betalingen in overeenstemming met de instellingen worden uitgevoerd.

Wanneer u een abonnement aanmaakt, vindt er geen controle van de creditcard plaats. De geldigheid van de kaart wordt gecontroleerd bij de eerste abonnementsbetaling.

2.3 Een abonnement bewerken

Het scherm voor de bewerking van een abonnement biedt dezelfde eigenschappen als het aanmaakscherm.

Alle velden kunnen worden gewijzigd, behalve het veld ‘ID van het abonnement’. Als de kaart van de klant vervalt, kunnen de kaartgegevens worden bijgewerkt of gewijzigd. Het abonnement hoeft hiervoor niet opnieuw te worden aangemaakt.

Merk op dat als u de betaaldatums voor een abonnement wijzigt, Worldline mogelijk een ‘inhaalbetaling’ verwerkt voor alle transacties die anders overgeslagen worden als gevolg van de verandering.

Bijvoorbeeld:

 • Week 1 – Abonnement aangemaakt voor verwerking elke woensdag. De eerste transactie wordt die woensdag verwerkt.
 • Week 2 – Abonnement bewerkt op dinsdag om de dag van verwerking te wijzigen in maandag
 • Week 3 – Abonnement verwerkt op maandag.

BELANGRIJK! Zorg ervoor dat er geen verschil is tussen de zomertijd-instellingen van gebruikers en die van PSPID

 • Wanneer je abonnementen bewerkt, dien je ervoor te zorgen dat de zomertijd-instellingen van de gebruiker worden aangepast aan de instelling van de PSPID
 • Als dit niet gebeurt, is het mogelijk dat verschuldigde betalingen niet worden geactiveerd bij gewijzigde abonnementen voor deze PSPID
 • Je kunt de instelling van je gebruiker aanpassen door naar Configuratie > Gebruikers > Wijzig te gaan voor de gebruiker > en vervolgens "Automatisch aanpassen aan zomer- en wintertijden" in (of uit) te schakelen
 • De instelling van de PSPID kan worden gewijzigd door naar Configuratie > Abonnement > Uw administratieve gegevens > te gaan en "Automatisch aanpassen aan zomer- en wintertijden" in (of uit) te schakelen

2.4 Een abonnement verwijderen

Als u een abonnement wilt verwijderen, moet u dit abonnement opzoeken via de link ‘Abonnementen bewerken / bekijken’ en vervolgens op de knop ‘Verwijderen’ naast het betreffende abonnement klikken.

Wanneer u een abonnement verwijdert, worden uitsluitend de geplande betalingen verwijderd. Lopende betalingen worden zo niet terugbetaald of geannuleerd.

2.5 Transacties bekijken

Elke abonnementstransactie is een aparte betaling, met haar eigen PAYID/Betaal ID en status. U kunt die opzoeken via de link ‘Beheer transacties’ in de backoffice.

Als u alle abonnementstransacties wilt bekijken, dan is het eenvoudiger om deze via de Subscription Manager op te zoeken door de abonnements-ID in te voeren (alleen de laatste 12 transacties zijn zichtbaar).

3.1 Input

Om een abonnement aan te maken via Gehoste betaalpagina of DirectLink, moet u een eerste transactie uitvoeren. Als bij Gehoste betaalpagina deze eerste transactie niet succesvol is, dan zal het abonnement niet worden aangemaakt. Houd er rekening mee dat bij het aanmaken van een abonnement via DirectLink de eerste transactie zonder 3DS uitgevoerd moet worden.

Tip: Als u bij de aanmaak van het abonnement geen echte transactie wil uitvoeren, kunt u een bedrag van € 0 invoeren, dat dan alleen de kaart valideert.

Om een abonnement aan te maken, moeten de volgende gegevens samen met de transactie worden verstuurd:

Veld / Format Omschrijving

SUBSCRIPTION_ID

AN, 50

Uniek identificatienummer van het abonnement. De abonnements-ID moet dynamisch worden toegekend.
SUB_AMOUNT
N


Bedrag van het abonnement (kan verschillen van het bedrag van de oorspronkelijke transactie), vermenigvuldigd met 100, aangezien het formaat van het bedrag geen decimalen of andere scheidingstekens mag bevatten.

SUB_COM

AN, 100

Beschrijving van de bestelling

SUB_ORDERID

AN, 40

OrderID voor abonnementsbetalingen

SUB_PERIOD_UNIT

AN, 2

‘d’ = dagelijks

‘ww’ = wekelijks‘m’ = maandelijks

SUB_PERIOD_NUMBER

N

Tijdspanne tussen elke instantie van de abonnementsbetalingen.

SUB_PERIOD_MOMENT
N

Afhankelijk van SUB_PERIOD_UNIT (niet van toepassing voor ‘dagelijks’ (d), aangezien het tijdstip in dat geval identiek is aan de eenheid).
 • Wekelijks (ww): 1 = zondag, … 7 = zaterdag
 • Maandelijks (m): dag van de maand (1 - 31)

SUB_STARTDATE

Date

Startdatum abonnement

SUB_ENDDATE

Date

Einddatum abonnement

SUB_STATUS

AN, 1

0 = inactief 1 = actief

SUB_COMMENT

AN, 200

Opmerking voor de handelaar

CN

AN, 35

Naam van de kaarthouder

Moet verstuurd standaardveld op Gehoste betaalpagina-betaalpagina

 • Denk eraan om deze velden in uw SHA-versleuteling op te nemen. Meer informatie over SHA vindt u bij Gehoste betaalpagina of DirectLink.
 • De abonnementsbetalingen worden enkel uitgevoerd wanneer de abonnementsstatus ‘actief’ is. De abonnementsstatus schakelt niet automatisch over naar 'actief' op de startdatum die voor het abonnement is ingesteld.

Als de velden EMAIL (E-mail) en OWNERTELNO (Telefoonnummer eigenaar) bij de bestelling worden ingevuld, worden ze ook aan het abonnement toegevoegd.

Opmerking: Abonnementsbetalingen worden altijd als direct sales verwerkt. Wanneer u echter Gehoste betaalpagina gebruikt, wordt de eerste transactie verwerkt zoals is geconfigureerd in de pagina ‘Technische instellingen’ van uw account.

3.2 Feedback

De volgende parameters worden teruggestuurd in de feedback na verkoop:

Veld Omschrijving
subscription_id Bevestiging van het unieke identificatienummer van het abonnement
creation_status Geeft aan of het abonnement met succes aangemaakt werd. Mogelijke waarden: “OK’ of ‘ERROR’.
Belangrijk

 • Voor de eerste transactie wordt de feedback teruggestuurd via de online post-sale server-to server feedback. Voor elke daaropvolgende transactie, wordt de feedback gestuurd met de offline post-sale feedback. Meer informatie hierover vindt u via Server-to-server feedback.
 • Denk eraan om deze velden in uw SHA-OUT-versleuteling op te nemen. Meer informatie over SHA vindt u bij Gehoste betaalpagina of DirectLink.

4. Via Batch

De volgende velden moeten worden ingevuld voor batch-abonnementsbewerkingen:

# / Veld (*=Vereist) / Formaat Omschrijving

1 / OPERATION*

AN, 8

ADDSUBS (Abonnement toevoegen)

 DELSUBS (Abonnement verwijderen)

2 / CN*

AN, 35

Naam van de kaarthouder

3 / ACC_CARDNO*

AN, 23

Kaart- of bankrekeningnummer

4 / EXPDATE*

AN, 4

Vervaldatum (indien van toepassing)

5 / BRAND*

AN, 25

Merk van de betaalmethode

6 / PSPID*

AN, 30

Identificatienummer van de handelaar in ons systeem

7 / SUBSCRIPTION_ID*

AN,50

Uniek identificatienummer van het abonnement

8 / AMOUNT*

N

Bedrag van het abonnement, vermenigvuldigd met 100 (aangezien het formaat van het bedrag geen decimaaltekens of andere scheidingstekens mag bevatten).

9 / CURRENCY*

AN, 3

Munteenheid (ISO-formaat met 3 tekens)

10 / PERIODICITY_UNIT*

AN, 2

‘‘d’ = dagelijks
‘ww’ = wekelijks
‘m’ = maandelijks

11 / PERIODICITY_NUMBER*

N

Tijdspanne tussen elke instantie van de abonnementsbetalingen.
12 / PERIODICITY_MOMENT* Afhankelijk van veld 10
Dagelijks (d): tijdspanne in dagen
Wekelijks (ww): 1 = zondag, … 7 = zaterdag
Maandelijks (m): dag van de maand

13 / SUBSCRIPTION_STATUS*

N

0 – inactief
1 – actief

14 / START_DATE*

Date

Start- en einddatum. Het datumformaat moet dd-MM-jjjj zijn.

Alle datums worden geconverteerd met de tijdzone van de gebruiker. Bijvoorbeeld: als de START DATE 01/05/2020 is en de gebruiker is ingesteld op GMT–1, wordt de datum/tijd geconverteerd naar 01/05/2020 1:00:00 (CET).

15 / END_DATE

Date

16 / EXTERNALREF_PATTERN

AN, 40

Betalingsreferentie. U kunt datumformaten toevoegen die op de betalingsdatum door de eigenlijke waarden zullen worden vervangen.

Bijvoorbeeld: abonnement 123 [MM-JJJJ]

17 / COMDESC_PATTERN

AN, 100

Beschrijving van de bestelling. Ook hier kunt u datumformaten gebruiken, die op het moment van elke betaling door de eigenlijke waarden zullen worden vervangen.

Bijvoorbeeld: Uw tijdschrift [JJJJddd]

18 / (empty)

19 / BUYER_EMAIL

AN, 50

E-mailadres

20 / BUYER_TELNO

AN, 50

Telefoonnummer

21 / COMMENT

AN, 200

Tekstvak voor vrij in te vullen commentaar

 • Het bestand moet een ASCII-tekstbestand zijn.
 • Het bestand mag slechts één regel per abonnement bevatten. De regels worden gescheiden door het terugloopteken en regelopschuivingsteken (ASCII: 13 10 – HEX: 0xD 0xA).
 • De velden moeten worden gescheiden door een puntkomma (‘;’).
 • De velden zelf mogen geen puntkomma (‘;’) bevatten.

Voorbeeld van een VISA-abonnement:
ADDSUBS;John Doe;4111111111111111;1012;VISA;PSPID;ID001;100;EUR;d;1;1;1;2010-08-13;2011-08-13;Cotisation [MM-YYYY];Paiement n° [YYYYddd];;Bill.smith@yahooyahoo.com;0000000000;comment on this subs;

Voorbeeld van een abonnement met automatische incasso:
ADDSUBS;John Doe;XXXXXXXXXBLZXXXXXXXX;;DIRECT DEBITS DE;PSPID;ID002;100;EUR;d;1;1;1;2010-04-20;2010-05-15 00:00:00.000;Cotisation [MM-YYYY];Paiement n° [YYYYddd];;Bill.smith@yahooyahoo.com;0000000000;comment on this subs;

Opmerking: als u deze voorbeeldregels kopieert en plakt voor een test met uw testaccount, denk er dan aan om de PSPID en rekeningnummers te vervangen.

Meer informatie vindt u in de documentatie over Batch.