1. Inleiding

Telkens als in uw overeenkomst met een Worldline e-Commerce Solutions rechtspersoon of met Worldline Financial Solutions NV/SA (hierna “Worldline”) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “Persoonsgegevens”) is vermeld, dat u de verwerkingsverantwoordelijke bent en Worldline uw verwerker is, zullen de volgende principes inzake de bewaring van persoonsgegevens van toepassing zijn.

Gelet op het feit dat Worldline een gedeelde dienst aanbiedt, werd een standaardtermijn voor het bewaren van Persoonsgegevens ingevoerd voor de verwerking die Worldline uitvoert als uw verwerker. Dit houdt in dat wanneer u deze standaardtermijn niet verkort, de Persoonsgegevens bewaard zullen blijven tijdens deze standaardtermijn en gewist of geanonimiseerd na het verstrijken van deze standaardtermijn. Als u deze standaardtermijn verkort, wat u doet via de instellingen in uw Worldline account, zal de verkorte termijn voor het bewaren van Persoonsgegevens alleen van toepassing zijn op de Persoonsgegevens met betrekking tot de transacties die worden verwerkt na de wijziging via de instellingen in uw Worldline Account. In voorkomend geval zullen de Persoonsgegevens die betrekking hebben tot die transacties bewaard blijven tijdens de verkorte termijn voor het bewaren van Persoonsgegevens en gewist of geanonimiseerd na het verstrijken van deze verkorte termijn.

Er is een uitzondering op het principe dat Worldline een standaardtermijn voor het bewaren van Persoonsgegevens heeft ingevoerd als uw verwerker: met betrekking tot de lijsten die u kan aanmaken in het kader van het eerste niveau van Worldline’s geavanceerde fraudebestrijdingsoplossing of in het kader van de basis fraudedetectiemodule (witte lijsten, zwarte lijsten of grijze lijsten – hierna “de Lijsten”), heeft Worldline geen standaardtermijn voor het bewaren van Persoonsgegevens ingevoerd en zullen de Persoonsgegevens in deze Lijsten op uw instructies gewist worden.

Persoonsgegevens verwerkt als onderdeel van de transactie, Persoonsgegevens verwerkt als onderdeel van het eerste niveau van Worldline’s geavanceerde fraudebestrijdingsoplossing (Checklist of Scoring Module) en Persoonsgegevens verwerkt als onderdeel van de basis fraudedetectiemodule (behalve m.b.t. de Lijsten)

In haar hoedanigheid van verwerker, zal Worldline, als standaardtermijn voor het bewaren van Persoonsgegevens, de Persoonsgegevens gedurende een periode van vijfhonderdveertig (540) kalenderdagen vanaf de datum van de transactie bewaren. U kunt ervoor kiezen om deze standaardtermijn via de instellingen in uw Worldline Account te verkorten met een minimum van negentig (90) kalenderdagen vanaf de datum van de transactie, via de instellingen in uw Worldline Account. U zal verantwoordelijk zijn voor elke geselecteerde termijn. Na deze termijn (de standaardtermijn of de verkorte termijn), behoudens de back-up van Worldline en behoudens enige andersluidende wettelijke, regelgevende of contractuele bewaarverplichtingen die door Worldline in acht moeten worden genomen, zullen de Persoonsgegevens na deze periode worden gewist of geanonimiseerd.

Als u, buiten de standaardtermijn of de verkorte termijn, Worldline verzoekt Persoonsgegevens voor een bepaalde transactie te wissen vóór het verstrijken van negentig (90) kalenderdagen vanaf de datum van deze transactie, zullen die Persoonsgegevens worden gewist eens de periode van negentig (90) kalenderdagen vanaf de datum van deze transactie is verlopen. De reden waarom Worldline die Persoonsgegevens behoudt gedurende een periode van negentig (90) kalenderdagen vanaf de datum van de transactie, heeft betrekking op facturering (facturering van de transactie en bewijs in geval van betwisting van de factuur. Als u Worldline vraagt Persoonsgegevens met betrekking tot een bepaalde transactie te wissen na het verstrijken van negentig (90) kalenderdagen vanaf de datum van deze transactie, zullen die Persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist.

Persoonsgegevens verwerkt als onderdeel van 3D Secure-authenticatie

De 3D Secure-authenticatiegegevens zijn de PAN (Primair accountnummer) en de inhoud van de PARes (Respons van de authenticatie van de betaler), zijnde de identificatie van de acquirer, de identificatie van de ondernemer, de referentie van de transactie, de datum van de transactie , het bedrag van de transactie en de valuta van de transactie, evenals de elektronische handelsindicator, de handtekeningstatus en de handtekeningwaarde (die 3 laatste velden zijn indicaties met betrekking tot het feit dat de 3D-beveiliging is gebruikt en met betrekking tot wat het resultaat is van het proces).

In haar hoedanigheid van verwerker zal Worldline, als standaardtermijn voor het bewaren van Persoonsgegevens, de 3D Secure-authenticatiegegevens gedurende een periode van vijfhonderdveertig (540) kalenderdagen vanaf de datum van de transactie bewaren. U kunt ervoor kiezen om deze standaardtermijn betreffende de 3D Secure-authenticatiegegevens via de instellingen in uw Worldline Account te verkorten maar betreffende de 3D Secure-authenticatiegegevens zal de minimum periode honderd tachtig honderdtachtig (180) kalenderdagen bedragen vanaf de datum van de transactie, als vereist door de Betaalschemaregels. U zult verantwoordelijk zijn voor elke geselecteerde termijn. Na deze termijn (de standaardtermijn of de verkorte termijn), behoudens de back-up van Worldline en behoudens enige andersluidende wettelijke, regelgevende of contractuele bewaarverplichtingen die door Worldline in acht moeten worden genomen, zullen de Persoonsgegevens na deze periode worden gewist of geanonimiseerd.

Persoonsgegevens verwerkt als onderdeel van Alias- tokenisatie-diensten

Indien u Worldline verzoekt om sommige Persoonsgegevens zoals het merk van de kaart, het kaartnummer, de naam van de kaarthouder evenals de vervaldatum van de kaart (hierna de “Kaartgegevens”) te bewaren en u een alias te bezorgen of een token voor zulke Kaartgegevens (hierna een “Alias”), zal Worldline, in haar hoedanigheid van verwerker, als standaardtermijn voor het bewaren van Persoonsgegevens, deze Kaartgegevens en Alias gedurende een periode van zestig (60) maanden bewaren vanaf de datum van het laatste gebruik van de Alias. U kunt ervoor kiezen om de standaardtermijn voor het bewaren van de Kaartgegevens en de Alias via de instellingen in uw Worldline Account te verkorten. U zult verantwoordelijk zijn voor elke geselecteerde termijn.

Op het einde van deze termijn (de standaardtermijn of de verkorte termijn), of als u Worldline verzoekt om een bepaalde Alias te wissen, worden de Kaartgegevens en de Alias gewist na een periode van zestig (60) kalenderdagen vanaf het verstrijken van de termijn (de standaardtermijn of de verkorte termijn) of vanaf de datum van uw verzoek tot wissing, behoudens andersluidende wettelijke, reglementaire of contractuele bewaringsverplichtingen die moeten worden nageleefd door Worldline. In sommige specifieke gevallen wordt alleen de Alias gewist en worden de Kaartgegevens niet meer aan deze Alias gekoppeld. De grond waarom Worldline die Kaartgegevens en Alias nog gedurende zestig (60) kalenderdagen bewaart, is om factureringsredenen (facturering van de Alias en opvolging in geval van betwisting van de factuur).

Veelgestelde vragen

Worldline biedt betaaldiensten die aan de nieuwste gegevensbeveiligingsnormen in de betalingssector voldoen: PCI DSS.

PCI DSS omvat een groot aantal beveiligingseisen en controles die regelmatig worden geïmplementeerd en uitgevoerd.

Deze beveiligingscontroles zijn bedoeld om een constant hoog beveiligingsniveau op het betaalplatform te handhaven, zodat transacties en gegevens optimaal beveiligd zijn. 


Worldline biedt de juiste, veilige, slimme en naadloze betaaloplossingen, ongeacht het kanaal: in de winkel, online en mobiel. Worldline biedt handelaren een uitgebreid en innovatief pakket diensten en oplossingen, die een eind maken aan de complexiteit van betalingen. Hierdoor kunnen consumenten snel, probleemloos en veilig aankopen doen via diverse verkoopkanalen en betaalmethoden.

Worldline bestaat uit drie divisies: Worldline Smart Terminals, Worldline Payment Services en IWorldline . Via ons uitgebreide assortiment smart terminals, betaaldiensten en mobiele oplossingen kunnen handelaren zowel in de winkel als online betalingen accepteren.

Ogone, dat nu bekend is onder de naam Ingenico ePayments, was een toonaangevende Europese leverancier van online betaaldiensten, die in 2013 door Ingenico Group is overgenomen en in 2015 met GlobalCollect is samengevoegd tot Ingenico ePayments.

Als eerbetoon aan het belangrijke erfgoed en de goede naam van Ogone wordt de term Ogone tegenwoordig gebruikt voor het Ingenico ePayments-platform die Ingenico Collect omvat, een complete betaaloplossing waarmee handelaren gewenste betaalmethoden in veel verschillende landen kunnen aanbieden zonder dat ze meerdere bankrekeningen hoeven te openen of nieuwe juridische entiteiten hoeven te vormen.

Met zijn Ogone-platform en andere producten en diensten biedt Ingenico ePayments meer aan dan alleen betalingen. U kunt hier ook terecht voor wereldwijde consultancydiensten over onder meer lokale regelgeving, regionale betaalgewoonten en -voorkeuren, en fraude en compliance.

In het verleden, voordat Ogone de naam Ingenico ePayments kreeg, werd tijdelijk de naam Ingenico Payment Services gebruikt. Toen Ogone en GlobalCollect echter hun krachten bundelden, werden ze samengevoegd onder één nieuwe naam: Ingenico ePayments.Tegenwoordig is Ingenico Payment Services een aparte divisie van Ingenico Group, die handelaren een uitgebreid pakket gecentraliseerde en veilige diensten op het gebied van in-store transactiebeheer biedt. Ingenico Payment Services garandeert end-to-end beveiliging, controle en monitoring van transacties van handelaren dankzij een gecentraliseerde betaaloplossing speciaal voor georganiseerde retailers.Daarnaast heeft Ingenico Payment Services een compleet pakket klantloyaliteitsoplossingen om de omzet van handelaren te verhogen, met onder meer: klantenkaartprogramma's en beheer van loyaliteitsprogramma's, prepaid kaarten en cadeaukaartbeheer, analyse van klantgegevens en beheer van marketingcampagnes.