1. Leverings- en facturatiegegevens

Bij sommige betaalmethodes moet u gedetailleerde leveringsgegevens verzenden. Gebruik hiervoor de volgende velden:

Formaat: AN= Alfanumeriek / N=Numeriek, maximum aantal aanvaarde tekens
Veld / Formaat Omschrijving

CIVILITY

AN, 5

Factuur: aanhef (Dhr., Mevr, Dr., enz.)

CUID

AN, 50

Sociale-zekerheidsnummer/registratienummer bedrijf

ECOM_BILLTO_POSTAL_CITY

AN, 40

Factuur: plaats

ECOM_BILLTO_POSTAL_COUNTRYCODE

AN, 2

Factuur: landcode (BE, FR, NL, DE, enz.)

ECOM_BILLTO_POSTAL_NAME_FIRST

AN, 35

Factuur: voornaam

ECOM_BILLTO_POSTAL_NAME_LAST

AN, 35

Factuur: familienaam

ECOM_BILLTO_POSTAL_POSTALCODE

AN, 10

Factuur: postcode

ECOM_BILLTO_POSTAL_STREET_LINE1

AN, 35

Factuur: adres

ECOM_BILLTO_POSTAL_STREET_NUMBER

AN, 10

Factuur: huisnummer

ECOM_SHIPTO_DOB

yyyy-MM-dd

Geboortedatum

ECOM_SHIPTO_ONLINE_EMAIL

AN, 50

Levering: e-mailadres

ECOM_SHIPTO_POSTAL_CITY

AN, 25

Levering: plaats

ECOM_SHIPTO_POSTAL_COUNTRYCODE

AN, 2

Factuur: landcode (BE, FR, NL, DE, enz.)

ECOM_SHIPTO_POSTAL_NAME_FIRST

AN, 35

Levering: voornaam

ECOM_SHIPTO_POSTAL_NAME_LAST

AN, 35

Levering: familienaam

ECOM_SHIPTO_POSTAL_NAME_PREFIX

AN, 10

Levering: burgerlijke staat (Dhr, Mevr, enz.)

ECOM_SHIPTO_POSTAL_POSTALCODE

AN, 10

Levering: postcode

ECOM_SHIPTO_POSTAL_STATE

AN, 2

Levering: staat (ISO-code*)

ECOM_SHIPTO_POSTAL_STREET_LINE1

AN, 35

Levering: adres

ECOM_SHIPTO_POSTAL_STREET_NUMBER

AN, 10

Levering: huisnummer

ORDERSHIPCOST

N

Leveringskosten

ORDERSHIPMETH

AN, 25

Leveringsmethode

ORDERSHIPTAXCODE

N

Belastingcode levering

(*ISO-codes voor staten in de VS vindt u hier. Voorbeeld: AL (Alabama), FL (Florida))

2. Bestelgegevens ("ITEM"-parameters)

Bij sommige betaalmethodes moet u gedetailleerde bestelgegevens doorsturen. U kunt dit doen met behulp van de volgende velden:

Formaat: AN= Alfanumeriek / N=Numeriek, maximum aantal aanvaarde tekens
Veld / Formaat Omschrijving

ITEMATTRIBUTESxx

AN, 50

Item-eigenschappen (grootte, kleur enz.) (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMATTRIBUTES1, ITEMATTRIBUTES2, etc.)

ITEMCATEGORYxx

AN, 50

Item-categorie (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMCATEGORY1, ITEMCATEGORY2, etc.)

ITEMCOMMENTSxx

AN, 255

Opmerkingen bij het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMCOMMENTS1, ITEMCOMMENTS2, etc.)

ITEMDESCxx

AN, 16

Omschrijving van het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMDESC1, ITEMDESC2, etc.)

ITEMDISCOUNTxx

N,10

Korting op het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMDISCOUNT1, ITEMDISCOUNT2, etc.)

ITEMIDxx

AN, 15

Identificering van het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMID1, ITEMID2, etc.)

ITEMNAMExx

AN, 40

Item-naam (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMNAME1, ITEMNAME2, etc.)

ITEMPRICExx

N, 50

Item-prijs (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMPRICE1, ITEMPRICE2, etc.)

ITEMQUANTxx

N, 50

Item-hoeveelheid (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMQUANT1, ITEMQUANT2, etc.)

ITEMQUANTORIGxx

AN, 50

Maximale hoeveelheid per item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMQUANTORIG1, ITEMQUANTORIG2, etc.)

ITEMUNITOFMEASURExx

AN, 50

Maateenheid van het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMUNITOFMEASURE1, ITEMUNITOFMEASURE2, etc.)

ITEMVATxx

N, 50

Btw-bedrag van het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMVAT1, ITEMVAT2, etc.)

ITEMVATCODExx

N, 50

Btw-code van het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMVATCODE1, ITEMVATCODE2, etc.)

ITEMWEIGHTxx

N, 10

Gewicht van het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMWEIGHT1, ITEMWEIGHT2, etc.)

3. Travel data (Reizen)

U kunt aanvullende gegevens voor reistransacties verzenden als uw acquirer die gegevens kan ontvangen en verwerken.

De verborgen velden voor reisgegevens zijn de volgende:

<input type="hidden" name="DATATYPE" value="">
<input type="hidden" name="AIAIRNAME" value="">
<input type="hidden" name="AITINUM" value="">
<input type="hidden" name="AITIDATE" value="">
<input type="hidden" name="AICONJTI" value="">
<input type="hidden" name="AIPASNAME" value="">
<input type="hidden" name="AIEXTRAPASNAME1" value="">
<input type="hidden" name="AICHDET" value="">
<input type="hidden" name="AIAIRTAX" value="">
<input type="hidden" name="AIVATAMNT" value="">
<input type="hidden" name="AIVATAPPL" value="">
<input type="hidden" name="AITYPCH" value="">
<input type="hidden" name="AIEYCD" value="">
<input type="hidden" name="AIIRST" value="">
<input type="hidden" name="AIORCITY1" value="">
<input type="hidden" name="AIORCITYL1" value="">
<input type="hidden" name="AIDESTCITY1" value="">
<input type="hidden" name="AIDESTCITYL1" value="">
<input type="hidden" name="AISTOPOV1" value="">
<input type="hidden" name="AICARRIER1" value="">
<input type="hidden" name="AIBOOKIND1" value="">
<input type="hidden" name="AIFLNUM1" value="">
<input type="hidden" name="AIFLDATE1" value="">
<input type="hidden" name="AICLASS1" value="">

Formaat: AN= Alfanumeriek / N=Numeriek, maximum aantal aanvaarde tekens
Veld / Formaat Omschrijving

DATATYPE

TRAVEL

"TRAVEL"

Verplicht

AIAIRNAME

AN, 20

Naam van de luchtvaartmaatschappij

Optioneel

AITINUM

AN, 16

Ticketnummer

Air+ definieert deze zone als volgt: 3 cijfers voor het prefix van de luchtvaartmaatschappij (gevuld met nullen als het type ticket <> BSP + 10 tekens voor het ticketnummer). Andere acquirers splitsen deze zone niet – het is gewoon het ticketnummer.

Verplicht

AITIDATE

MM/DD/YYYY or YYYYMMDD

Uitgiftedatum van het ticket De standaardwaarde is de transactiedatum.

Optioneel

AICONJTI

AN, 3

Combinatieticket

Optioneel

AIPASNAME

AN, 49

Naam van de hoofdpassagier. De standaardwaarde is de naam van de creditcardhouder.

Alleen verplicht voor acquirer Bambora

AIEXTRAPASNAME1

AN, 49

Naam van extra passagier voor Passenger Name Records (PNR's) met meer dan één passagier. Dit veld kan tot 5 keer worden herhaald (d.w.z. voor 5 extra passagiers), waarbij u het cijfer aan het eind van de veldnaam wijzigt.

Alleen verplicht voor acquirer Bambora

AICHDET

AN, 49

Aanrekeningsgegevens. Vrij in te vullen beschrijving of verwijzing.

Optioneel

AIAIRTAX

num x100 => no decimals

Luchthavenbelastingen

Optioneel

AIVATAMNT

num x100 => no decimals

btw-bedrag

Optioneel

AIVATAPPL

D and I

Vlag btw van toepassing. Ondersteunde waarden:
  • D: normale btw van toepassing
  • I: geen btw op de transactie

Optioneel

AITYPCH

AN, 2

Type aanrekening

Optioneel

AIEYCD

AN, 3

Netnummer van de bestemming

Optioneel

AIIRST

AN, 1

Type netnummer van de bestemming

Optioneel

De volgende velden kunnen n keer worden herhaald, waarbij u het getal aan het eind van de veldnaam wijzigt.

Formaat: AN= Alfanumeriek / N=Numeriek, maximum aantal aanvaarde tekens
Veld / Formaat Omschrijving

AIORCITY1

AN, 3 (IATA)

Luchthaven van vertrek (kort)

Verplicht

AIORCITYL1

AN, 20

Luchthaven van vertrek (lang)

Verplicht

AIDESTCITY1

AN, 3 (IATA)

Luchthaven van aankomst (kort)

Verplicht

AIDESTCITYL1

AN, 20

Luchthaven van aankomst (lang)

Verplicht

AISTOPOV1

O en X

Tussenstop

Mogelijke waarden: de hoofdletters O en X.

  • O: de passagier mag een tussenstop maken en er blijven.
  • X: de passagier mag niet blijven.

AICARRIER1

AN 4

Code van de luchtvaartmaatschappij

Verplicht

AIBOOKIND1

AN, 2

Reserveringsindicator

AIFLNUM1

AN, 4

Vluchtnummer

AIFLDATE1

MM/DD/JJ of JJJJMMDD

Vluchtdatum

Alleen verplicht voor acquirer Bambora

AICLASS1

AN, 15

Klasse van de luchtvaartmaatschappij

Alleen verplicht voor acquirer Bambora

* Alleen verplicht voor acquirer Bambora